Samenstelling streepje

Bij onder meer klinkerbotsing is een streepje zelfs verplicht. Bij korte samenstellingen gaat het aaneenschrijven meestal goed. Fouten als rug zak en voet bal komen niet zo vaak. Dat moeten we doen als de elementen gelijkwaardig zijn, bij samengestelde aardrijkskundige namen, als het tweede element een hoofdletter heeft, als een van de elementen een cijfer. Is het woonwerkverkeer of woon-werk-verkeer? Volg de volgende regels voor het bepalen van samenstellings- streepjes.

Regel 1: Samenstellingen met gelijkwaardige delen krijgen een streepje. Knokke-Heist Heeswijk-Dinther mevrouw T. Volledig Engelse samenstellingen schrijft men volgens de Engelse grammaticale regels, dus los: business requirements, board meeting. Gelijkwaardige samenstellingen bestaan uit woorden van hetzelfde soort (zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord) die in de samenstelling evenveel waard zijn. Bron: ShuterstockMede door invloed van de Engelse taal worden steeds meer Nederlandse samenstellingen los geschreven. In samenstellingen met een woordgroep die eindigt op een symbool, letter of cijfer komt er een streepje na die woordgroep. Wanneer schrijft u woorden aan elkaar, met een streepje ertussen of juist los?

Zoveel mogelijk aan elkaar schrijven. In de Nederlandse taal geef je aan dat een samenstelling een begrip is door het als één woord te schrijven. Zie bijvoorbeeld het verschil in betekenis tussen: Volle melkpak en vollemelkpak. Vaak zien we dat studenten op goed geluk ergens een streepje tussen schrijven, terwijl iets eigenlijk aan elkaar geschreven hoort te worden.

Daarnaast heb je weinig aan je spellingchecker wanneer het gaat over samenstellingen. Hieronder volgt daarom een samenvatting van de regels die hierover in. Het koppelteken wordt gebruikt om samenstellingen of samenkoppelingen met elkaar te verbinden. Het streepje wordt ook wel divisie genoemd. De delen van een samenstelling of afleiding schrijf je aan elkaar vast. Als een samenstelling een onduidelijk woordbeeld oplevert, mag je een streepje gebruiken. Daarnaast geven de spellingregels de taalgebruiker ook de vrijheid om een koppelteken te zetten als de structuur van de samenstelling onoverzichtelijk is. Een streepje maakt bijvoorbeeld het verschil in betekenis tussen basiswoorden- boek en basis-woordenboek duidelijk.

Een koppelteken wordt echter niet aangeraden. In principe worden Engels-Nederlandse samenstelling en net zoals Nederlandse same. Bijvoorbeeld: managementoverdrachtprocedure… Maar dat is nooit een reden om de samenstelling dan toch maar niet aan elkaar te schrijven! Gebruik nooit een spatie binnen de samenstelling, hoe lang de samenstelling ook is. Wat wel mag: een streepje (koppelteken) gebruiken ter verduidelijking. Uiterlijk komt het overeen met het afbreekstreepje en het weglatingsstreepje: in de typografie wordt voor alle drie de tekens een divisie gebruikt.

Een samenstelling is een woord dat is opgebouwd uit twee of meer woorden die ieder zelfstandig kunnen voorkomen. Ook samenstellingen die bestaan uit drie of meer delen worden aan elkaar geschreven. Er bestaat vaak verwarring over de regels voor het aaneenschrijven en het gebruik van het koppelteken of de spatie tussen woorden die bij elkaar horen. Vooral bij samenstellingen is de twijfel groot.

Liggend streepje (-) en trema ( ë ). Hoofdregel Als het eerste deel van een samenstelling eindigt op een klinker en het tweede deel begint met een klinker, zet je een streepje om te voorkomen dat die twee klinkers samen 1 klank vormen. Het is auto-ongeluk, radio-omroep en na-apen. Het Witte Boekje kiest ervoor samenstellingen met mede als eerste lid zonder koppelteken te schrijven, tenzij het tweede lid een persoon betreft of als de klinkers botsen (dat is het geval bij woorden met de combinatie e-e, e-i, e-u). Woorden, begrippen en uitdrukkingen.