Satelliet betekenis

Synoniem: maantoestel dat door de mensen. In de astronomie is een satelliet een object dat onder invloed van de zwaartekracht in een baan om een ander object beweegt. De definitie van " satelliet " is niet exact bepaald, strikt genomen draaien in systemen met twee of meer objecten alle objecten om een gemeenschappelijk zwaartepunt of barycentrum. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Satelliet inzichtelijk te maken.

Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Satelliet en verwijzingen daarnaartoe.

Satelliet betekenis

Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? De eerste satelliet die door de mens in een baan om de Aarde werd gebracht. Je hebt gezocht op het woord: satelliet.

Object dat om de aarde of om een andere planeet draait. De centrifugale kracht Fc die probeert de satelliet weg te trekken is gelijk aan m. Het weglaten van een satelliet daarentegen heeft geen impact op de interpretatie en schaadt geenszins aan de grammaticaliteit van wat overblijft. Er verdwijnt natuurlijk betekenis, maar dat is dan enkel de betekenisbijdrage van de satelliet zelf. Een beperking op weglating van welk zinsdeel dan ook is wel dat de zin. Voor de toekomst van de media is het van cruciale betekenis dat zij betrouwbare en eenvoudig toe te passen DRM -systemen vinden. Digitalisering van de kabel Ongeveer 93. FM, Radio4,747AM en de ConcertZender digitaal uit via de Astra- satelliet. Wat is bij voorbeeld de betekenis van je "v^2 = 1" voor satelliet a? Dit werkstuk gaat over satelliet communicatie.

In een woordenboek kan je vinden dat communicatie verbinding betekent. In de encyclopedie kan je de volgende betekenis vinden: onderling contact. Satelliet communicatie is een makkelijke manier om te communiceren over lange afstanden. Hier vind u de betekenis, verklaring, definitie en synoniem voor de term Satelliet. Animatie van de Nasa waarin is te zien hoe de Upper Atmosphere Research Satellite grotendeels zal. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de. Bij de lancering moet de satelliet voldoende snelheid krijgen om de juiste baan rond de aarde te bereiken en te behouden. Als zijn snelheid afneemt, gaat hij in een spiraalvormige baan draaien, steeds dichter naar de aarde toe, tot hij uiteindelijk op aarde terugvalt.

Als de snelheid te hoog ligt, gebeurt het omgekeerde: de. Voor de luchttemperatuur is gebruik gemaakt van satellietbeelden, afl<omstig van ESA: AATSR, een instrument aan boord van de Envisat satelliet. In deze rapportage zijn de indicatoren (kaarten) opgenomen waarvan gebleken is dat ze van betekenis zijn voor het stedelijk warmte-eiland. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten " satellite distribution" – Engels- Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen.

Satelliet betekenis

Als je een televisiepakket wil afsluiten, krijg je soms te maken met lastige begrippen en jargon. Translation and Meaning of satelliet, Definition of satelliet in Almaany Online Dictionary of English-Dutch. De infinitief, voorafgegaan door een voorzetsel en een lidwoord, signaleert een satelliet.

De semantische waarde van de satelliet hangt af van de betekenis van het voorzetsel in kwestie. Deelwoord: gevolg als congruerende satelliet. Het deelwoord, veelal vergezeld van ὥστε, signaleert een gevolg als satelliet, die. Ruimtevaart Een Nederlandse tak van Airbus maakt zonnepanelen, raketmotorframes en andere instrumenten voor ruimtevaartorganisaties NASA en ESA. Vrijdag werd een satelliet met een nieuw meetinstrument van Leidse makelij de ruimte in gelanceerd. De verschillende geluidskanalen worden digitaal met het beeld meegezonden en worden in de ontvanger omgezet naar analoge signalen die dan via een aparte versterker en luidsprekers beluisterd kunnen worden. Helaas worden speelfilms via satellietzenders nog niet. De betekenis van satelliet vind je op deze pagina.

Er werden 3 verschillende definities van satelliet gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. Metingen van luchtvervuiling met satellieten geven tegenwoordig een betrouwbaar beeld van de luchtkwaliteit, maar kunnen verder worden verbeterd. Een goede luchtkwaliteitsverwachting is voor de samenleving van grote betekenis.