School met flexibele schooltijden

Flexibele schooltijden basisonderwijs. Pas dan is meer duidelijk over de onderwijskwaliteit op deze scholen. En wordt bekeken of ook andere scholen toestemming krijgen voor meer. Zelf de schooltijden en -dagen van je kind bepalen? Over een paar jaar is het misschien de gewoonste zaak van de wereld. De Tweede Kamer praat dinsdag over de uitbreiding van een experiment met flexibele schooltijden.

Vaste schooltijden en zes weken schoolvakantie. Volgens sommige schoolleiders is het hopeloos uit de tijd. Negen scholen mogen van het ministerie van Onderwijs bij wijze van experiment flexibele schooltijden hanteren. Volgens deze scholen heeft de flexibilisering de toekomst. Vaak kwam dat doordat scholen onvoldoende op de nieuwe werkwijze waren voorbereid, schreef Dekker vorig jaar al aan de Tweede Kamer.

Zes scholen die aan het experiment meededen, kampten daarvoor met teruglopende leerlingenaantallen. Daarbij kwamen flexibele schooltijden, wat inhoudt dat kinderen mogen kiezen hoe laat ze willen begin nen en hoeveel middagen ze vrij zijn. Dat werkt zo: aan het begin van het school jaar kiezen kinderen (en hun ouders) of ze om 8uur, 8.

School met flexibele schooltijden

Nog maar de helft van de basisscholen hanteert traditionele schooltijden. Dat meldt de Volkskrant vandaag op basis van een enquête van Duo Onderwijsonderzoek. De PO-Raad laat in de krant weten dat meer flexibiliteit in schooltijden past in deze tijd. Charlotte (9) en Florian (7) gaan naar een school met flexibele onderwijstijden, schoolvakanties bepalen hun ouders. Schooltijden en vakanties worden voor een groot deel bepaald door de ouders. Hier verdriedubbelde het aantal leerlingen sinds de invoering van deze werkwijze.

Kunnen variëren in tijd is logisch om onderwijs op maat te kunnen maken. Op wat en hoe we het onderwijs organiseren kunnen leerlingen, hun ouders en. De Ruimte is een van de elf scholen waar geëxperimenteerd wordt met flexibele schooltijden. De school is 50 weken per jaar open en ouders mogen zelf hun vakanties plannen. Personeelskosten zijn hoger Zolang de kinderen 940 uur les krijgen en het vereiste leerniveau halen, mag de school flexibel.

Een proef met flexibele schoolvakanties en lestijden op de basisschool wordt uitgebreid van elf naar twintig scholen. Twee scholen die aan de proef meedoen, werden door de inspectie als zwak of zeer zwak beoordeeld. Eén school presteerde juist bovengemiddeld. Maar ook buiten de zomervakantie profiteert Ter Laak van flexibele schooltijden.

Op maandag, woensdag en vrijdag maken mijn man en ik lange dagen. Staatssecretaris Dekker heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het rapport. Hij benadrukt dat ouders, leerlingen en leraren van de scholen positief zijn over het experiment.

School met flexibele schooltijden

Dekker moet uiteindelijk beslissen of flexibele schooltijden voor alle scholen in Nederland mogelijk worden, maar het is. Elf basisscholen in Nederland doen al enkele jaren mee aan een proef waarbij de schooltijden en vakanties flexibel zijn. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor drie weken meivakantie of een vierdaagse schoolweek. Kamer dat de wijze waarop het basisonderwijs zijn schooltijden heeft georganiseerd, de laatste. Een school uit het experiment is zwak en een ander zelfs zeer zwak.

Dit is een experiment geweest met slechts elf scholen. Aan deze evaluatie is dus ook nog geen wetenschappelijke conclusie te verbinden. We willen in de toekomst leerlingen en ouders afhankelijk van de behoefte de gelegenheid bieden om een aantal vakantiedagen flexibel in te zetten. Dit vraagt om een vraaggestuurde benadering waarbij we rekening dienen te houden met de wetgeving. Op dit moment worden er in het land al.

De Amsterdamse basisschool Laterna Magica op IJburg doet mee aan een driejarig experiment van het ministerie van Onderwijs. De school mag de onderwijstijd flexibel gaan indelen over het schooljaar en dus zelf bepalen wanneer het vakantie is. Minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt wil de.