Schrijfwijzer afkortingen

Een woord of woordgroep waarvan niet alle letters worden genoteerd. Er bestaan vier soorten afkortingen : Verkortingen of splinterwoorden, zoals horeca en Benelux, waarbij de afkorting is gevormd uit (delen van) de eerste lettergrepen van een woord of woordgroep. Schrijf deze afkortingen bij voorkeur vanaf het begin met kleine letters, tenzij deze schrijfwijze tot. Afkortingen hebben het voordeel dat ze kernachtig zijn. Ze kunnen kort en precies verwijzen naar een bepaald woord, een bepaalde naam of term.

Voor niet-ingewijden kunnen afkortingen echter ondoorzichtig zijn. Daarom is het aan te bevelen zuinig en efficiënt om te springen met. Symbolen voor grootheden en eenheden (algemeen). Deze schrijfwijze is het duidelijkst voor de lezer, een belangrijk. De afkorting bv is een opzichzelfstaand woord met een eigen. Wat is de afkorting van de titel doctor: Dr.

Van oudsher geeft de punt het signaal aan de lezers. Schrijf je de namen van faculteiten nu met of zonder hoofdletter? En wat met afstudeerrichtingen, opleidingen en onderzoeksinstituten ? In welke gevallen gebruik je best géén afkortingen ? De algemene regels voor het gebruik en de schrijfwijze van afkortingen zijn te vinden in onder meer de Woordenlijst Nederlandse Taal. Het gebruik van hoofdletters in afkortingen is toegelicht in hoofdstuk 10. Hieronder volgt een overzicht van enkele veel voorkomende afkortingen, eenheden en symbolen ter illustratie en nadere toelichting van de regels in hoofdstuk 10. Aan andere talen ontleende afkortingen behouden hun originele buitenlandse schrijfwijze zolang ze nog niet zijn ingeburgerd: RAM, ADSL, GmbH. Als ze voldoende zijn ingeburgerd, nemen ze het karakter van Nederlandse initiaalwoorden of letterwoorden over, ook in samenstellingen en afleidingen:pc, cd-rom, vip, ufo. Op deze site vind je alle informatie die je nodig hebt om je binnen de HU schrijvenderwijs staande te houden.

Aan de linkerkant vind je inhoudelijke informatie over de HU-stijl (onze huisstijl voor taal), een woordenlijst met veelvoorkomende woorden en afkortingen en de vertaling van veelgebruikte woorden. De Schrijfwijzer is bedoeld als handig hulpmiddel voor iedereen die teksten schrijft voor de Radboud Universiteit. PhD enzovoort mag u wel afkortingen gebruiken. Let op: roc in algemeen als roc (hogeschool, universiteit). Standaard: volg regels Groene boekje, zie woordenlijst. Op websites en in media zijn veel woorden en afkortingen uit het montessorionderwijs en uit de Nederlandse Montessori. Vereniging op verschillende wijzen geschreven.

De NMV wil daar eenheid in brengen en afspraken over de. Als u start met schrijven voor Wolters Kluwer is het belangrijk dat u weet aan welke eisen uw kopij moet voldoen. Hiervoor is de Kluwerbrede Schrijfwijzer met een aantal bijlagen en samenvattingen beschikbaar. Gebruik in teksten voor externe doelgroepen nóóit de afkorting HG. Alleen in interne stukken is HG toegestaan.

Probeer – in het kader van prettige leesbaarheid – ook intern zoveel mogelijk de naam van de hogeschool te gebruiken en niet alleen met de afkorting HG te werken. De schrijfwijzer helpt docenten ook bij het geven van consistente instructies, feedback en beoordelingen. Overigens geldt voor alle adviezen in deze. Zijn er richtlijnen voor grenzeloos afkorten? Een soort internationale schrijfwijzer met aanzien? De Europese schrijfwijzer : officieel, kosteloos én online. De globalisering zorgt voor steeds meer behoefte aan uniformiteit wereldwijd.

Niet alleen wat berekeningen betreft, ook als het de schrijfwijze van afkortingen en symbolen.