Schuldbemiddeling voorwaarden

Een collectieve schuldenregeling moet je aanvragen met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Er zijn wel enkele voorwaarden die bepalen of je wel of niet toegelaten kan worden tot een collectieve schuldenregeling. Als je toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling zal de rechter een schuldbemiddelaar. Het loon van de schuldbemiddelaar wordt opgenomen in het afbetalingsplan. De schuldbemiddelaar ontvangt je hele inkomen en betaalt jouw schulden in de mate van het mogelijke af.

Er kunnen voorwaarden opgelegd worden, bijvoorbeeld werk zoeken, verhuizen naar een goedkopere huurwoning.

Schuldbemiddeling voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden om toegelaten te worden: Tijdelijke betalingsproblemen volstaan niet, het moet gaan om grote en structurele schulden die je onmogelijk zal kunnen terugbetalen binnen een redelijke termijn. Een handelaar komt niet in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling. U komt in aanmerkingen voor een collectieve schuldenregeling als u met grote structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen.

Over het algemeen is de tussenkomst van een dienst schuldbemiddeling (bijna) gratis. Er bestaan geen enkele voorwaarden met betrekking tot. De maatschappelijk werker die binnen het OCMW of CAW de schuldbemiddeling uitvoert heeft een gespecialiseerde opleiding gevolgd van minstens 60 uur of een relevante beroepservaring van minstens drie jaar. De jurist moet eveneens aan deze voorwaarden voldoen of advocaat zijn. Wat is budgetbeheer of schuldbemiddeling ? De schuld kan na verloop van een langere periode geregeld worden mits ook de richtlijnen van de schuldbemiddeling zeer strikt gevolgd worden.

Schuldbemiddeling voorwaarden

Deze procedure biedt heel wat voordelen maar ook nadelen.

De betrokken consument kan vrij kiezen of hij rekening houdende met deze voor- en nadelen. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHULDBEMIDDELING. Bij de gemeente kunt u terecht voor schuldhulpverlening. Wij informeren u gratis over de voorwaarden en de mogelijkheden?

Concrete details hierover worden bekend gemaakt bij de start van de opleiding. De cursisten die aan alle voorwaarden voldaan hebben, ontvangen het attest waaruit blijkt dat zij de door de Vlaamse overheid erkende basisopleiding schuldbemiddeling gevolgd hebben. Als je nog praktische vragen hebt, kan je ze stellen. De Vlaamse decreetgever heeft voor de schuldbemiddeling dus duidelijk gekozen voor de formule van een tandem bestaande uit een maatschappelijk werker en een jurist of advocaat. De schuldenaar krijgt een menswaardig bestaan gegarandeerd als hij zich houdt aan de voorwaarden. De periode van afbetaling wordt beperkt in de tijd (5-7 jaar). Schulden die in die periode niet volledig afbetaald zijn, worden in.

Wat zijn de voorwaarden om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling? Als een schuldenaar zich niet gehouden heeft aan de voorwaarden bepaald door de rechter, inkomsten verborgen heeft of nieuwe schulden gemaakt heeft, kan de. Indien de rechter de collectieve schuldenregeling toekent, zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen die het beheer van de schuldenaar zijn. Algemene Voorwaarden Schuldbemiddeling. Spring naar Voorwaarden – Voorwaarden. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Budgetbeheer: geheel van activiteiten in het kader van het beheren van de inkomsten van de cliĆ«nt en het overeenkomstig het vastgestelde.

Schuldbemiddeling voorwaarden

Bijzondere voorwaarden schuldbemiddeling. Na het indienen van uw aanvraag via dit webformulier wordt een bedrag van 10 euro (excl. belasting) bij u in rekening gebracht.

Voor deze service gelden bepaalde kosten. Daarnaast is een bedrag van 30 euro (excl. belasting) verschuldigd als uw zaak met succes wordt. De wet bepaalt de voorwaarden waaronder je in aanmerking kan komen voor een collectieve schuldenregeling. Zo mag je onder meer geen handelaar (meer) zijn en moet je te kampen hebben met een overmatige schuldenlast.