Settlement betekenis

Engels: aFwikkeling van een contract op de afloopdatum. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen cash en fysieke ~. Clearing is het proces dat aan het eind van een handelsdag de transacties van een beursmember bij elkaar optelt en saldeert om vervolgens de nieuwe posities (dat is het saldo in een bepaald fonds) te kunnen bepalen. Hieronder vind je 7 betekenissen van het woord settlement. Je kunt ook zelf een definitie van settlement toevoegen. Vertaald van Engels naar Nederlands inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden.

Settlement betekenis

Clearing en settlement is een afwikkelsysteem voor onder andere het betalingsverkeer. Na vaststelling van hetgeen deelnemers aan elkaar verschuldigd zijn (clearing) vindt de afwikkeling van de betalingsverplichtingen plaats ( settlement ). Engelse term voor de administratieve afhandeling van transacties op de beurs. Tijdens de settlement worden de stukken daadwerkelijk geleverd en het geld overgemaakt.

Voorafgaand aan de settlement vindt de clearing plaats. In de effectenmarkt: de administratieve afwikkeling van effectentransacties, dat wil zeggen de levering door de verkoper van de effecten waarop de transactie betrekking had en de (meestal gelijktijdige) betaling van de tegenwaarde door de koper. In het betalingsverkeer: het proces om debet-. C&S is het proces waarmee een transactie daadwerkelijk tot uitvoering komt. In geval van een aandelenverkoop van partij A aan partij B betekent dit dat partij A het geld heeft bijgeschreven op zijn rekening en dat partij B de aandelen in zijn eigendom heeft gekregen. Meestal wordt hiermee bedoeld de afwikkeling van.

Alles, wat u al altijd had willen weten. Settlement – Thema:Economie – On line encyclopedie – Weet u, wat wat is? Translation and Meaning of settlements, Definition of settlements in Almaany Online Dictionary of English-Dutch. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "contingent settlement provision" – Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen. Another set of questions in need of further research revolves around the direction and timing of legislative reform over settlement in nineteenth-century Belgium.

Many translated example sentences containing "compensation settlement " – Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations. Europese economie beter weergeeft, lijkt voorlopig volgen, boeten „fysieke” beurzen aan betekenis in. Het is eveneens van belang dat het Parlement nu de betekenis van deze multilaterale overeenkomsten vaststelt in de arbitrageprocedure van de WTO. EnglishThe Commission has now approved a strategy, according to which the matter will be taken to the WTO dispute settlement procedure. De betekenis van settlement vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van settlement gevonden in de woordenlijst.

Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. Fries-Groningse terpengebied, 450–650”. Nieuwe bewonders van het terpengebied en hun rol bij de opkomst van het Friese koningsschap. Er is al veel gezocht naar de betekenis van settlement en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis.

Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. Central bank oversight of payment and settlement systems van de bis).

Settlement betekenis

De centrale banken van Frankrijk, het. Betekenis van de Kwalificatie aan alle eisen wordt voldaan. U heeft gezocht op het woord: settlement. Begrippenlijst bij de Voorwaarden SEPA Incasso. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een machtiging heeft verstrekt.

Een weigering door de debiteur of de bank van de debiteur vóór settlement van een nog niet verwerkte SEPA Incasso- opdracht. French Buffet is een mooie, langgelijnde en correct gebouwde volbloedhengst. Deze hengsten zijn van grote betekenis geweest voor de sportpaardenfokkerij. Samen met haar vriendin en studiegenoot Ellen G. Dat groeide snel uit tot een echt actiecentrum, met veel aandacht voor kinderen, vorming voor volwassenen, cultuureducatie, gericht. The risk of loss through default by borrowers (including bond issuers) or counterparties. Credit risk management is supported by dedicated credit risk information systems and internal rating methodologies for debtors.

European directive on settlement finality in payment. Gelet op de marginale betekenis van deze instelling, die slechts verantwoordelijk is voor de verwerking. ACG en OACG Vroege Uitkering" heeft de betekenis die daaraan is toegekend in Paragraaf 5. Active Claimant" betekent een Eligible Shareholder, uitgezonderd Uitgesloten. Personen, die in verband met de Gebeurtenissen een actieve stap.

Het zijn de posten op de debet- zijde van de balans die kunnen worden onderverdeeld in duurzame acti- va en vlottende activa.