Slavernij in de koran

Slavernij is niet iets wat de islam heeft gebracht. Het bestond duizenden jaren voor de islam en heeft ruim duizend jaar na de openbaring van de Koran nog steeds bestaan. Zelfs de meest moderne landen hebben slavernij pas een eeuw terug afgeschaft. Sinds de oudheid werden krijgsgevangenen. Is slavernij in de Islam verboden of niet? Van alles wat ik tot nu toe heb gelezen over de Islam ben ik eigenlijk niets tegengekomen dat slavernij expliciet verbiedt.

Slavernij in de koran

Mensenrechten volgens Koran en Sunnah. Recht op proper milieu en zuivere natuurlijke rijkdommen 1. Hier bestaat geen enkele impuls tot het opheffen van de slavernij. Zij heeft haar wortels in talrijke soera´s van de koran, waaruit een gedifferentieerd theologisch en juridisch systeem voor het houden van slaven werd ontwikkeld. Voor de antropoloog is dit een volkerenmoord, want de castratie van de slaven vernietigt de daarna komende generaties. Een volkerenmoord, gepleegd in naam van Allah – die alleen het tot slaaf maken van moslims verbiedt. De koran zou de slavernij op zich nooit hebben verboden, zegt N´Diaye.

Slavinnen als seksueel bezit in de koran. Zou je je aansluiten bij een religie die mannen toestaat seks te hebben met hun slavinnen gedurende hun slavernij – als deze religie deze daad gecodificeerd heeft in zijn heilige boek?

Slavernij in de koran

Veel personen in het Westen (en elders) die zich bekeren tot de islam zijn. Het is interessant om te melden dat er geen enkele tekst in de Koran of de Soennah slavernij verplicht stelt of aanbeveelt, terwijl er wel tientallen teksten te vinden zijn die de moslims aanmoedigen om slaven te bevrijden. Zo is er overgeleverd dat onze profeet. Die stelling was toen net door de actualiteit ingehaald: IS bood yezidische vrouwen en kinderen in kooien te koop aan en promootte openlijk slavernij, met een beroep op de Koran.

En vaststaat dat niet alleen vroeger slavernij voorkwam onder islamitisch gezag, maar dat dit nog steeds het geval is. Gewoon zwijgen en volgen en geen vrije wil. Het gebruik van de woorden slaaf of slaven komt in de koran regelmatig voor. Wie slavernij wil legitimeren vindt in de Koran genoeg aanknopingspunten, meent arabist Jan Jaap de Ruiter van de Tilburg University. Slavenhandel bestond al voor het ontstaan van de islam. Ook voor het ontstaan van het christendom, overigens. In de Koran worden die oude gebruiken religieus. Dit toont dus aan dat de Koran slavernij heeft institutionaliseerd en niet afschaft.

Soera 2, Slaven : gehoorzaam afgod Al-Lah of anders! Seks met slaven bestaat niet in de Koran. Mohammed als de grootste slaaf van het Al- Lah ding. Soerah 23: 6 en Soerah 70:30 hebben ze verkeerd vertaald: -Behalve bij hun echtgenote(s) EN bij hun slavinnen. Wanneer de islam een politieke superioriteit bereikt zal er weinig tolerantie zijn voor mensen met een.

Alleen kinderen van slaven of niet- islamitische krijgsgevangen konden slaven worden, nooit een als vrij man geboren moslim. Ik heb de Koran doorgeploeterd, het is niet mijn boek dus en ik zeg niet wat er in staat of verkeerd of goed is.

Slavernij in de koran

Ik schrijf alleen over de effecten die de Islam in de wereld teweeg heeft gebracht. En natuurlijk weet ik zeker dat moderne moslims slavernij niet accepteren maar aan de grenzen van de Islamitische. Vele schrijvers menen, dat de islam slavernij toestaat. Het islamitische recht is van toepassing op het traditionele domein: huwelijk, echtscheiding en grondbezit. De boeken die Biram verbrandde vormen de basis van de islamitische rechtspraak.

Die Malekitische geschriften zijn interpretaties van de koran, in de negende eeuw geschreven door de Egyptenaar. Deze reportage werd gepubliceerd in Knack. Koranscholen zijn wijdverspreid in Senegal. Duizenden onder hen worden door hun leraars gedwongen om op straat te bedelen.