Slavernij ottomaanse rijk

De slavernij van volkeren uit de Kaukasus werd in het begin van de 19e. Een andere afbeelding melden Meld de aanstootgevende afbeelding. Hierbij moet worden opgemerkt dat naast de Barbarijse slaven, elders in de islamitische wereld nog grotere aantallen christenen tot slaaf werden gemaakt. Het grootste deel van die handel betrof zwarte Afrikanen, maar ook blanken werden als slaaf verhandeld door onder meer Barbarijse zeerovers. Daarnaast werden er grote aantallen. Want hoewel in het grootste deel van het Ottomaanse rijk de principes van de hanafitische wetsschool richtinggevend waren, volgens welke een krijgsgevangene ofwel gedood, ofwel tot slaaf moest worden gemaakt, volgden de Noord- Afrikaanse staten ook de malikitische traditie die de ruil van gevangenen tussen. Van de 100 gecastreerde slaven overleefden er slechts 5. In het Ottomaanse rijk werd het overgrote deel van de slaven door overvallen in Afrika geroofd.

Documenten bewijzen dat de slaven in de islamitische wereld hoofdzakelijk voor smerig huishoudelijk werk of commerciële doeleinden gebruikt werden. We voelen ons niet gediscrimineerd, maar we zijn toch anders. De problemen met deze minderheid in Turkije is totaal niet vergelijkbaar met die van minderheden in Nederland. Vanaf het einde van de veertiende eeuw wierven de Osmaanse sultans op grote schaal systematisch slaven. Volgens islamitisch recht mochten alleen slaven worden geworven uit niet-islamitische gebieden. De Osmaanse sultans confisqueerden een deel van de slaven die Osmaanse soldaten buit maakten tijdens.

En dan heb ik het nog niet over de overwonnen volkeren, zeker de christelijke Europeanen, maar ook Afrikaanse stammen. Het Ottomaanse Rijk moet excuses aanbieden voor de ongeveer één miljoen blanke slaven die werden geroofd uit Zuid-Europese kuststreken en van Westerse schepen, zoals bijvoorbeeld Maerten Harpertszoon Tromp. Omdat het Ottomaanse Rijk niet meer bestaat, is het handig als een typische inwoner. De Ottomanen proefden later dan de westerse mogendheden van de vruchten van de slavernij. Oorlogen in Midden- Afrika leverden veel krijgsgevangenen op die door tussenkomst van slavenhandelaren in het Ottomaanse Rijk belandden. Om de kaapvaart en de Turkse slavenhandel te kunnen begrijpen is het eerst van belang om een korte geschiedenis te geven van de opkomst van het Ottomaanse Rijk en de daarbij behorende slavenhandel.

De nadruk binnen dit onderzoek zal liggen op de slavenhandel die gerelateerd was aan de. Haat en nijd in de harem van de sultan. ISTANBOEL: In de harem van het Topkapi-paleis streden mooie slavinnen om de gunst van hun heerser. De winnares had het voor het zeggen in het Ottomaanse Rijk. Er zijn geen goede schattingen omtrent devshirme, dit heeft tussen de tweehonderd duizend en vijf miljoen christelijke kinderen op de Balkan tot slaaf gemaakt in het Ottomaanse rijk.

Mensen die diep in de geschiedenisboeken. Het aantal volwassen slaven dat islamitische slavenhandelaren uit het Zwarte zeegebied hebben gehaald wordt. Het Ottomaanse rijk verhandelde een miljoen blanke slaven alsmede enorme aantallen Afrikaanse slaven. Ook alle christenen, Armeniërs, Grieken, Bulgaren, Assyriërs, Koerden en Cyprioten moeten herstelbetalingen (en excuses) ontvangen. Het Kanaat van de Krim onderhield tot de 18e eeuw eveneens een levendige en grootscheepse slavenhandel met het Ottomaanse Rijk en het Midden-Oosten.

Met het oogsten van de steppe verwezen de Tartaren van de Krim naar het halen van Slavische boeren die ze tot slaaf maakten. Vooral in islamitische landen is dat zeer sterk vertegenwoordigd. Slavernij is van alle tijden en bestaat nog steeds! Treffend dat denk hier aandacht aan besteed zonder de zeer kwalijke rol die het Ottomaanse rijk (voormalig Turkije) t. Inleiding: Opkomst, groei en bloei van het Ottomaanse Rijk Deel 1: De Turken: steppevolk, slaven, Mamelukse sultans.

Deel 2: De Seldjoeken: van Turkse familie tot islamitisch rijk. Deel 3: De eerste Ottomaanse heersers. Deel 4: Van Turks stammenvorstendom naar het vroege Ottomaanse Rijk Deel 5: Heropbouw van het.