Smartschool middenschool keerbergen

Welkom op het digitaal schoolplatform van GO! Vul je gebruikersnaam en e-mailadres in om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Ken je je gebruikersnaam niet of ontving je geen nieuw wachtwoord? Contacteer de Smartschoolbeheerder van je school.

We doen dan ook ons uiterste best om uw kinderen te helpen bij de overgang van de lagere school naar het atheneum, want het hoofddoel is duidelijk: Uw kind een goede start geven en zo zijn verdere schoolloopbaan optimaliseren. Smartschool is een elektronisch leerplatform waar leerlingen en hun ouders dagelijks nieuwsberichten en belangrijke mededelingen kunnen lezen. Per vak kunnen remediëringsoefeningen en andere documenten online aangeboden worden. Leerkrachten kunnen persoonlijk bereikt worden via mail. Middenschool Keerbergen, Keerbergen. Bedankt voor uw interesse in onze school. Keerbergen behoort tot de "Campus atheneum Keerbergen " en bevindt zich te midden van een groen en bosrijk gebied.

Op ons prachtig domein van maar liefst 10 hectare, vindt u naast onze basisschool ook een middenschool . Ons internaat is gelegen te Keerbergen in een bosrijke en groene omgeving. Het is een thuis voor jongens en meisjes (6 – 18 jaar). Onze middenschool, gelegen op campus Keerbergen, biedt uw kind alle begeleiding en geborgenheid die het nodig heeft om een goede start in het secundair te maken. Afgeschermd van de leerlingen van de 2de en 3de graad, willen we elke leerling zoveel mogelijk kansen bieden om zich verder te ontplooien. Op dinsdag 16 januari en donderdag 18 januari brachten de leerlingen van de middenschool een bezoek aan de Koninklijke Musea in Brussel in het kader van de lessen geschiedenis. Onze miniemen meisjes plaatsen zich voor de halve finale van de kardinaalsbeker volleybal! Een goed technisch atheneum anticipeert hierop.

Het heeft een voortrekkersrol te spelen. Zijn leerlingen zijn immers de denkers en doeners van morgen. Technisch Atheneum Keerbergen zet voor zijn auto- en bouwopleidingen voluit in op het aanleren van deze nieuwe milieuvriendelijke technieken. Ja, de headings zijn correct geplaatst.

Vlaamse overheid, databank Onderwijsinstellingen: adres en opleidingen in GO! Alle leerlingen kregen tijdens de eerste schooldagen een initiatieles in het gebruiken van ons schoolplatform Smartschool. Best alternative sites to Kakeerbergen. Enter to find more sites like kakeerbergen. De ouders kunnen inloggen, net zoals de leerlingen, met de gebruikersnaam van de leerling. Dit wordt een continu groeiproces. Dit jaar organiseren we in samenwerking met het Britse taalinstituut English in Action, een week waarin we onze leerlingen van de tweede graad – optie talen een intensieve cursus Engels aanbieden, geleid door een team native speaking- docenten van het Britse taalinstituut. Startpagina Stedelijk Onderwijs Antwerpen logo.

De jury was onder de indruk van presentatie, smaak en bereiding. Leerlingen en leerkrachten kunnen zich inschrijven bij Mevr. Eind september zal iedereen hierover een bericht via smartschool ontvangen. De agenda en Smartschool zijn de belangrijkste communicatiemiddelen tussen ouders en school. In het begin van het schooljaar krij- gen alle leerlingen een schoolkalender mee waarin alle voorziene activiteiten staan. Per schooljaar organiseren wij 3 oudercontacten, waar je ouders in gesprek kunnen gaan met je.

Dat hun klas zelf multicultureel is samengesteld, daar maakten ze handig gebruik van. Ook al viel het weer wat tegen, toch krijgen ze vast mooie punten op hun rapport.