Sozawe groningen bijstand

En moet u opeens kosten maken die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Kosten die u zelf al betaald hebt vergoeden. Hebt u te weinig inkomen om van te leven? Het UWV stuurt uw aanvraag door naar de gemeente Groningen. Krijgt u een uitkering van de gemeente Groningen ? Zoals een bijstandsuitkering, BBZ, IOAZ of IOAW? Dan zijn dit de data waarop de gemeente het geld naar u overmaakt. Houdt u zich niet aan deze regels, dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of zelfs stoppen.

De betaling van het vakantiegeld zal plaatsvinden. Als je bijzondere uitgaven maakt, kun je eventueel een beroep doen op bijzondere bijstand, aan te vragen bij de gemeente Groningen, afdeling Inkomen. Een bijstanduitkering én de vrijheid om onbeperkt bij te verdienen. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch wil de gemeente Groningen het invoeren. En hebt u een kapotte koelkast, wasmachine, televisie, computer of kooktoestel?

Sozawe groningen bijstand

Dan mag u die op kosten van de gemeente vervangen door een.

Het vakantiegeld staat vandaag 2 juni op uw rekening. Een bericht van het officiële Twitteraccount met nieuws en actualiteiten van de gemeente Groningen. Ik doe hetzelfde en krijg de brief dat mijn uitkering per direct gestopt is. Bijstandsgerechtigden het vuur aan de schenen denken te moeten leggen, dan ben je als wel- Bijstandsgerechtigde toch aan de goden overgeleverd. Meteen antwoord geven en meteen uitbetalen is met een online systeem mogelijk, denkt de gemeente. De dienst Sociale Zaken en Werk ( SoZaWe ) van de gemeente Groningen heeft met.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN . Gelet op artikel 7 Wet werk en bijstand, artikel 11 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 11 van de Wet inkomensvoorziening oudere en. Daarnaast gelden de verordeningen die op grond van de Wet werk en bijstand zijn vastgesteld, en beleidsregels voor zover deze ook van toepassing kunnen worden geacht op. Op deze pagina vindt u de uitkeringsbedragen. Dit is omdat de bedragen worden aangepast aan de inflatie en het wettelijke minimuminkomen. Hieronder vindt u de nieuwe bijstandsbedragen. De tegenprestatie bestaat uit onbeloonde activiteiten (vrijwilligerswerk) die nuttig zijn voor de samenleving.

De gemeente bepaalt zelf de inhoud, omvang en duur van de. Hoeveel inkomsten uit werk mag ik houden als ik een bijstandsuitkering heb? Als u inkomsten uit werk krijgt en u hebt een bijstandsuitkering, dan geeft u dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Doorgeven kan op drie manieren: Online. De mensen die via de Flextensie-contructie werken, kunnen daar buiten worden gehouden, want de betrokken baanloze heeft een bijstandsuitkering met bijverdienmogelijkheden. Als hij ziek wordt, kan hij worden afgekeurd in de bijstand en worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht, maar de “inlenende”. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u onvoldoende inkomen of vermogen heeft om van te leven en u geen recht heeft op een andere uitkering.

De aanvraag voor een bijstands- of IOAW-uitkering doet u bij uw gemeente. Uw gemeente bepaalt of u een uitkering krijgt. In de Onderzoeksbank staat informatie over onderzoeken die betrekking hebben op of relevant zijn voor de gemeente Groningen. Die onderzoeken kunnen gedaan zijn in opdracht van de gemeente Groningen, maar ook in opdracht van anderen, bijvoorbeeld de provincie, het Rijk, de RUG of de Hanzehogeschool.