Sozio tijdschrift

Sozio is een Nederlands vakblad voor mensen met een sociaal of pedagogisch beroep. Het blad verschijnt om de twee maanden en wordt in kleur gedrukt. Sozio werd oorspronkelijk uitgegeven onder de naam SPH: tijdschrift voor sociaal-pedagogische. SoziO is hét vakblad voor sociale en pedagogische beroepen. SoziO paart diepgang aan toegankelijkheid. Met onder meer opiniërende artikelen over zorg en welzijn, actuele bijdragen over onderzoek, interventies en methodieken en toegankelijke reportages over het werkveld van de sociale professional. Ik heb mijn tijdschrift niet ontvangen. SoziO koppelt diepgang aan toegankelijkheid.

SOZIO is het vaktijdschrift voor pedagogische en sociale beroepen. Van origine richt het tijdschrift zich op Sociaal- pedagogisch Hulpverleners (SPH), maar omdat de grenzen tussen de disciplines van het sociaal werk vervagen, heeft het tijdschrift een bredere inhoud gekregen. Jongeren bereiken via msn: veel mogelijk maar geen tovermiddel. Welke virtuele wegen kunnen jongerenwerkers en andere professionals. SoziO, vakblad voor sociale en pedagogische beroepen. Het tijdschrift SPH verandert in SoziO.

Dat is de nieuwe naam van het tijdschrift SPH dat uitgeverij SWP al elf jaar uitgeeft.

Sozio tijdschrift

Het eerste nummer van SoziO, dat volledig gerestyled, full colour is en aantal gloednieuwe rubrieken kent, wordt vandaag in Utrecht. SOziO is de voortzetting van het tijdschrift SPH. Vakblad voor professionals en studenten dat alle facetten behandelt van het sociaal werk.

Het signaleert, analyseert, rapporteert, informeert en presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden. SoziO : Vakblad voor Sociale en Pedagogische Beroepen Uitgave van SWP. Relevante en actuele vakinformatie voor de sociale. Voor het tijdschrift SoziO en de beroeps- organisatie PHORZA reden om een onder- zoek te doen. Naar de mate waarin sociaal – agogische werkers tijdens de uitoefening van hun beroep worden geconfronteerd met fysieke en verbale agressie en intimidatie.

Het onderzoek, door middel van een enquête, is uitgezet via de. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en Sozio. SPHtripboek ( Sozio 20 jaar), Gratis. In de begintijd van het vakblad, markeerde dat de start van het nieuwe beroep SPH.

Sittardse vrijwilligersgroep voor (ex-)gedetineerden en van Exodushuis Zuid-Limburg. Marcel publiceert artikelen over de geschiedenis van sociaal werk en vooral het reclasseringswezen, onder meer in Proces, maandblad voor reclassering, en SoziO -SPH, tijdschrift voor sociale en pedagogische. In de afgelopen jaren is de kaalslag onder de vakbladen in het sociale domein onverminderd doorgegaan. Het komt zesmaal per jaar in print uit. Een sobere en toegankelijke website houdt.

De herovering van de werkvloer (9de druk).

Sozio tijdschrift

Voorvechter van volkshuisvesting en pionier van outreachend sociaal werk. Het vakblad is een tijdschrift dat zich richt op een specifieke bedrijfssector en bestaat uit nieuws, actualiteiten en achtergronden binnen de branche waar het blad zich op richt. Over beroepsprofielen, opleidingsprofielen, uitstroomprofielen, beroepscodes. Sozio is de nieuwe naam van het tijdschrift SPH en wordt uitgegeven door SWP.

Sozio verschijnt om de twee maanden en wordt in fullcolour gedrukt. Utrecht: NIZW Jeugd in opdracht van de moGroep. Inhoudsopgave Sozio – SPH vakblad voor sociale en pedagogische beroepen nr.