Spanje marokko oorlog

Deze guerrillaoorlog had als doel de. Mohammed Abdelkrim El Khattabi wist de Riffijnse stammen te verenigen en leidde de strijd in de Spaanse Zone van Noord- Marokko. De Rifoorlog, ook wel de Tweede Marokkaanse oorlog, werd uitgevochten tussen Spanje (later bijgestaan door Frankrijk) en het Marokkaanse Rifgebergte ( Riffijnen). Deze oorlog was een guerrillaoorlog, gericht op de onafhankelijkheid van het gebied. Spanje voerde de Vergeten Oorlog (Spaans: Guerra Olvidada) tegen de onafhankelijkstrijders die ook strijd voerden in Frans- Marokko. Spanje was voor de uitbraak van de oorlog al in het bezit van twee stadskolonies in Marokko : Ceuta en Melilla.

Spanje marokko oorlog

Maar de Marokkanen wilden deze steden niet zonder slag of stoot opgeven.

Marokko werd ten tijde van de Rifoorlog en ervoor bezet door Frankrijk en Spanje. De Sultan van Marokko kon de veiligheid van de Europeanen in Marokko niet garanderen. In het tweede deel van zijn memoires die woensdag zijn uitgebracht in Spanje, vertelt Aznar dat hij, nadat hij aan de macht kwam, had getracht goede betrekkingen met Marokko te hebben. Koning Hassan II wilde op een radicale manier een einde maken aan de problemen in de Sahara en overwoog een tijd lang om een militair offensief tegen Spanje te starten.

Azulisten zullen we zelf eerst omleggen want met hen win je geen oorlog. Citaat door RUS-orthodox: Zowel Marokko als Spanje hebben in vergelijking tot Rusland, Amerika, China en India hele zwakke legers. In de toekomst zal daar niet heel veel verandering in komen.

Spanje marokko oorlog

Marokko wil met Spanje praten over de teruggave van Ceuta en Melilla, de twee Spaanse enclaves in het noorden van Marokko. Volgens een Spaanse vrouw die wordt geciteerd in de Marokkaanse krant Al Massae kunnen de enclaves alleen door middel van een oorlog van eigenaar wisselen. Twee prominente Catalanen geven hun totaal verschillende mening. Het is een van de drukste dagen dit jaar voor de kustwacht. De Marokkanen, inclusief de lokale Franse militaire bevelhebbers, kozen in het begin van de oorlog de zijde van generaal Charles de Gaulle.

Marokko beschouwt het eiland als bezet grondgebied net als de rest van Plazas de soberanĂ­a en eist het op van Spanje. Tijdens de oorlog beschermde sultan Mohammed Ben Yoessef de Marokkaanse joden tegen het Vichy-regime. Hij achtte het waarschijnlijk dat de keuze op Frankrijk zou vallen. Spanje zou namelijk hoge eisen stellen, in het bijzonder FransMarokko, maar weinig te bieden hebben. Half juni had Franco om opportunistische redenen aansluiting gezocht bij de As. Hij hoopte op buit in een oorlog die. De Madrileense kapper Fernando vraagt het al zijn klanten zonder een spoor van ironie. Kortom, voor de Spanjaarden kan de Peterselie- oorlog beginnen.

Spanje heeft de Europese Unie ingeschakeld om druk op Marokko uit te oefenen. Marokko is eeuwenlang een onafhankelijk land met aan het hoofd een sultan. De sultan hoopt dat zijn steun na de oorlog zal worden beloond met de onafhankelijkheid van Marokko. Ho tsji Minh en Mao Zedong zagen in de Marokkaanse vrijheidsoorlog de bakermat van de moderne revolutionaire oorlog en een voorbeeld voor alle.

In Spanje was het volk het niet eens met het expansionistische gedachtegoed voor een koloniseringplan in Noord- Marokko, het was eerder een keus van de minderheids. De eerste crisis speelde zich af rond Marokko waarbij het koloniale vraagstuk centraal stond. Zelden sprak een oorlog zo tot de verbeelding als de Spaanse Burgeroorlog. De Koning ontfangt dagelyks overtuigende blyken van de liefde zyner Onderdaanen, door de geduurige aanbiedingen, die zy doen van hunne Persoonen en Goederen tot voortzetting van den Oorlog. De Graaf van Clonard heeft aan zyne Majesteit een Fregat aangebooden van goeden.

Verschillende Franse officieren schreven tijdens de oorlog in brieven en dagboeken over de moed en doorzettingsvermogen van hun Noord-Afrikaanse soldaten.