Stand van zaken in een zin

Voorbeeldzinnen voor "huidige stand van zaken " in het Engels. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. DutchDat is de huidige stand van zaken en wij zijn daar eigenlijk best tevreden mee. DutchDe stand van zaken en de problemen worden in het verslag zeer goed samengevat.

DutchWat is de stand van zaken na vijf jaar aanwezigheid in Bosni├ź-Herzegovina? Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "een stand van zaken " in de context.

Stand van zaken in een zin

Hoe lang kunnen we dan deze stand van zaken, waarbij alle betrokkenen in onzekerheid verkeren, laten voortduren? Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden?

Gedachten: Stand van zaken, zin in studie. Ook het bijwerken van oude blog posts niet. Dit is natuurlijk jammer, want ondertussen weet ik. Bij analyse van de zin blijkt echter wel wanneer een zin waar of onwaar is, wat zijn waarheidsvoorwaarden zijn. Door logische analyse vinden we namelijk de elementaire zinnen en de namen waaruit de zin is opgebouwd. Een elementaire zin drukt het bestaan van een bepaalde stand van zaken uit.

Maar de T- zin moet meer doen dan een bepaalde algemene stand van zaken aan de orde stellen die in de rest van de alinea op een of andere manier kan worden gespecificeerd. Hij moet die rest van de alinea ook ontsluiten. Het werkwoord dat centraal staat in de beschrijving van die stand van zaken, is het zinswerkwoord. Voorts wordt deze feitelijke beschrijving van de stand van zaken in de werkelijkheid geacht buiten twijfel te zijn.

Daarna worden de verkregen feiten geordend. Het dan is zonder betekenis, zonder zin, zin -loos. Bij leren als probleem oplossend denken. Ik informeerde me over de stand van zaken.

Vertalingen in context van " stand van zaken van het dossier" in Nederlands- Frans van Reverso Context: Kan de Commissie nadere informatie verstrekken over de stand van zaken van het dossier? Deze zin bevat een gallicisme: een letterlijk uit het Frans vertaalde uitdrukking. Het wordt ook wel gezien als een contaminatie van informeren (naar) en zich op de hoogte stellen. Binnen de syntaxis onderscheiden we twee delen, die overeenkomen met de enkelvoudige zin en de samengestelde zin. Het eerste deel wordt hieronder toegelicht.

Het element tempus situeert de door de predicatie uitgedrukte stand van zaken (dat wil zeggen: de gebeurtenis of toestand waarnaar de werkwoordsvorm verwijst) in de tijd. Deze plaatsing in de tijd verloopt in het geval. Wanneer heeft selectie in het hoger onderwijs zin ? Research output: Professional › Article. Effecten bevolkingsonderzoek borstkanker – stand van zaken. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 33(4), 4-19.

Stand van zaken in een zin

Bevolkingsonderzoek borstkanker geplaatst op. Verbeek is klinisch epidemioloog bij het UMC St.

Beheerste introductie van protonentherapie. Het is een zo normaal geworden uitdrukking, maar ik kan met mijn logica er niet achter komen hoe deze uitdrukking tot stand is gekomen. Waar komt de de uitdrukking:" gang van zaken " vandaan ? Het is geen uitdrukking, maar een gewone zin die geen specifieke herkomst of bedoeling heeft. Al dat overleggen zou zonder goede notulen echter weinig zin hebben.

Niemand weet dan meer wat er precies is besloten. Je verslag bevat dan feiten als: de verhuisdatum. PC Magazine: De dronewetgeving trad ongeveer een jaar geleden in voege. Jean De Brabander: De dronewetgeving kwam er na eindeloos lange discussies, geharrewar en een periode van grote onduidelijkheid. Toch is een tussenzin voor de lezer niet prettig. De informatie uit de tussenzin kun je beter vooraan of achteraan verwerken. Je kunt er ook een losse zin van maken.

In deze zin is de primaire mededeling dat de ondernemingsraad zijn achterban te laat geïnformeerd heeft over de stand van zaken.