Stand van zaken over

Vertalingen in context van " over de huidige stand van zaken " in Nederlands- Frans van Reverso Context: Ik vind het zeer onbevredigend dat u niet in staat bent de afgevaardigde te informeren over de huidige stand van zaken in de afzonderlijke lidstaten. Vertalingen in context van "informeren over de stand van zaken " in Nederlands- Frans van Reverso Context: Ik zal mij in hoofdzaak beperken tot deze drie punten en u informeren over de stand van zaken in deze. Vertalingen in context van " stand van zaken over " in Nederlands-Frans van Reverso Context: over de stand van zaken, over de stand van zaken met betrekking, over de huidige stand van zaken, verslag over de stand van zaken. De Commissie zal het Parlement regelmatig informeren over de laatste stand van zaken. Daarom heerste er bij de mensen zou201Dn negatief gevoel over de werkelijke stand van zaken.

Stand van zaken over

Voorbeeldzinnen voor "laatste stand van zaken " in het Engels. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Kamerbrief met stand van zaken over legionellapreventie. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) informeert de Tweede Kamer per brief over de stand van zaken met betrekking tot legionellapreventie. Stand van zaken afslanking provincies. Vlaamse Regering keurt continuering structurele cultuursubsidies en werking provinciale instellingen binnen beleidsdomein CJSM goed. De soap rond IceWorld en outletcentrum bij het TT-circuit in Assen gaat donderdagavond verder in de gemeenteraad. Partners van Borstkankervereniging Nederland: Volg ons op LInkedin.

Stand van zaken over

Elk project zorgt voor één of verschillende nieuwe releases van het GRB. Deze tabel geeft per gemeente meta informatie over de eerste GRB-release, over de geplande GRB- releases voor de verschillende. De werkgevers blijven weigeren om mee te stappen in het uitgewerkte voorstel dat de vakbonden op 8 mei hebben voorgelegd. Het is een aanscherping van de huidige registratie bij de Kamer van Koophandel. Mogherini geeft Europees Parlement stand van zaken over crisissen in Noord- Korea, Turkije en Venezuela. E-factureren is de toekomst: het is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt ondernemers en overheden administratie én kosten.

Vanaf nu zijn leveranciers van de Rijksoverheid verplicht om bij nieuwe. Heel wat beleggers hebben ervoor gekozen om hun portefeuille te diversifiëren via beleggingsoplossingen die in vreemde munten noteren. Daarom bieden wij u via de DB Currency Update elk trimester een overzicht van de evolutie van de belangrijkste. In een white paper wordt een overzicht van de stand van zaken rond het denken over de CE gegeven. Achtereenvolgens proberen we antwoord te geven op de vragen: Wat is het, Hoe staat het ermee en Hoe komen we verder? Het paper wordt afgerond met een voorlopige typologie van circulaire. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw. Gisteren is in Huis ter Heide een jas gevonden die mogelijk van de 25-jarige Utrechtse is.

Politiewoordvoerder Bernhard Jens praat ons uitgebreid bij over de stand van het. Tot op heden hebben de vereffenaars een totaal bedrag van ongeveer 542 miljoen EUR geïnd tengevolge van de realisatie van activa. Een stand van zaken over de Copernicuspremie en het vakantiegeld.

Stand van zaken over

VERNIETIGING BEROEP INZAKE NAVAP DOOR DE RAAD VAN. Beroep tot nietigverklaring NAVAP verworpen door d. Er is al heel wat werk verzet, maar wel met enkele onvoorziene tegenslagen en frustraties van. Bovendien worden de banen via uitzendcontract of detachering in de kwartaalrapportages niet uitgesplitst naar overheid en markt. Aan het eind van het parlementaire jaar is de Tweede Kamer door SZW door middel van de 2- meting geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de.

De gesloten vragen over het type voorziening, doelgroep, bereidheid en mogelijkheid tot toepassing van de richtlijn, alsook de voorgelegde stellingen werden kwantitatief verwerkt. De open vragen over de inhoud van de richtlijn, de bereidheid tot toepassing ervan en de noodzakelijke aanpassingen in functie van.