Stellaria holostea

Binnen zijn geslacht is het de soort met grootste bloemen. Verder zijn ze tot het midden gespleten. Muursoorten worden nog weleens verkeerd gedetermineerd omdat men. De overjarige plant is een mooi voorbeeld van een plantensoort uit de Anjerfamilie en je kunt de kenmerken van deze familie goed aan de Grote muur bestuderen. Familie: Caryophyllaceae (Anjerfamilie).

Grootbloemmuur is de Nederlandse naam, voor deze bodembedekker die zich verspreidt door de zich alsmaar vertakkende dunne stengels. Hierop verschijnen in het late voorjaar de grote krijtwitte bloemen. De zaden kiemen onregelmatig en vaak over een lange periode. Bij slechte kieming kan een periode van kou (onder 5 °C) er voor zorgen dat de zaden alsnog kiemen. Dit is een soort waarbij geduld vereist is en waarvan het zaaisel zeker niet te vroeg moet worden weggedaan. Namen Nederlands: Grote muur (Grootbloemige muur, Grootbloemmuur) Frysk: Grutte mier. Beschrijving Afmeting: 15 tot 50 cm.

Звездчатка ланцетолистная, Звёздочка жестколистная, Звездчатка жестколистная, Звездчатка ланцетовидная. Stem ascending–erect, 4-edged, glabrous, glossy.

Stellaria holostea

Flower: Corolla regular (actinomorphic), white, 1. In Drente heet de plant boschsterretje en oogenklaar, in Stellingwerf slangebloem. Zoals hierboven al genoemd, de bloemen van deze plant zijn veel groter dan zijn soortgenoten in het zelfde geslacht. Dit help goed met determineren want de mooie witte kroonbladen van Grote muur zijn, net zoals alle andere soorten, diep ingesneden zodat soms wordt gedacht dat deze plant 10.

Leaf type: the leaves are simple (i.e., lobed or unlobed but not separated into leaflets). Leaf arrangement: opposite: there are two leaves per node along the stem. Stellaria holostea Grote muur closeup. Until it flowers, however, it is easily missed. This winter-green perennial herb occurs in hedgerows, copses and woodland margins, and on unmanaged grassy roadsides. It tolerates a wide range of soils, but does best on those that are moist, mildly acid and infertile.

It avoids permanently wet conditions and the most freely-drained substrates. Lundstjerneblom Stor Fladstjerne Kevättähtimö Greater Stitchwort Große Sternmiere. Buskstjärnblomma är en kal, flerårig ört med upprätt, kantig, styv och bräcklig stjälk. Den blir två till tre decimeter hög och är ofta beståndsbildande. Plants perennial, scrambling to ascending, from slender, creeping rhizomes.

Magnoliopsida – tvåhjärtbladiga blomväxter. Grote muur is een soort die gewoonlijk bijzonder goed gedijt in de halfschaduw van lichte, rijpere loofbossen, bosranden, houtkanten en hagen. Ze groeit bij voorkeur op vochtige, licht zure tot vrijwel neutrale, matig stikstofrijke bodems. Bijna steeds is de bodemtextuur lemig tot lemig-zandig. Along the roadsides and laneways of rural Ireland, from April to June, this perennial scrambles and straggles its way over other vegetation and banks, putting up a great display. Frequent in woods and on shady roadsides. ID: Petals notched to about halfway, petals much longer than sepals.

All leaves unstalked, narrow and tapering from near the base to a pointed tip. Other features: Leaves a somewhat bluish, not yellowish, green.