Stent geplaatst en dan

Het inbrengen van een stent is, net als dotteren (angioplastiek), een minimaal-invasief alternatief – behandeling via een klein sneetje – voor een coronaire-bypassoperatie (CABG). Bij het plaatsen van een stent is het risico dat er complicaties optreden lager dan bij een coronaire-bypassoperatie. Na een paar weken voelde ik me weer fit. Het aanprikken via de pols geeft een kleinere kans op bloeduitstortingen. Het opvoeren van de katheter is echter wat lastiger en soms is dan alsnog een proce- dure via de lies nodig. Meestal wordt er ook een stent geplaatst.

Stent geplaatst en dan

De stent voorkomt dat het bloedvat weer terugveert na de behandeling. Dit komt dan door het ballonnetje dat de kransslagader tijdelijk afsluit. Waarschijnlijk behoort jouw baas tot de categorie "MZVvZ" of wel Managers Zonder Verstand van Zaken. Als je lid bent van een vakbond dan moet je dit zondermeer aankaarten. In verreweg de meeste gevallen – 92 procent – wordt ook een stent geplaatst : een piepklein metalen veertje, qua vorm vergelijkbaar met een veertje in een. We weten inmiddels namelijk dat dotteren bij een hartaanval op de lange termijn minder kans op blijvende schade geeft dan een behandeling met.

Als ik u goed begrijp is de bloeddoorstroming van de kleinere bloedvaten niet optimaal. Een stent zelf kan in principe geen pijnklachten geven. Dat kan een goede verklaring zijn voor de pijn op de borst. Als dat laatste inderdaad het geval is, kan er ook voor andere medicijnen dan pijnstillers gekozen. Als u merkt dat er ter hoogte van de prikplaats veranderingen optreden zoals roodheid, jeuk, warmte of een pijnlijke zwelling, contacteer dan uw huisarts. Binnenkort wordt bij u één of meerdere stent (s) in een. In deze folder leest u meer over de behandeling en de periode erna.

Als er iets niet duidelijk is, laat het ons dan weten, we geven graag meer uitleg. Achterin deze folder leest u hoe u ons het beste kunt bereiken. Dit is echter maar één kant van de medaille, want alles hangt af van de reden waarom een stent geplaatst wordt. Wanneer dit is voor een acuut hartinfarct dan moet je rekening houden met een soms veel langere herstelperiode (soms tot drie maanden).

Daarnaast moet je ervan uitgaan dat aansluitend aan. Ik ben 2 weken geleden gedotterd-1 stent – geplaatst. Maar mijn hart is dan ook niet zwaar beschadigd, waardoor je hier misschien toch meer last van houdt. De mensen die een stent geplaatst krijgen of gedottert worden, hebben allemaal te maken met dichtslibbende aderen. Dat beperkt zich niet tot het hart, maar over je hele lichaam. Het is dan ook geen wonder dat je snel moe wordt, kortademig bent en vocht vast houdt. Soms is het nodig ook nog röntgenafbeeldingen van andere bloedvaten te maken of nog een stent te plaatsen. In dat geval verwisselt de radioloog de katheter waar de eerste stent in heeft gezeten eruit en brengt een nieuwe in.

Als het nodig blijkt nog een stent te plaatsen dan gebeurt dit op dezelfde wijze als bij de eerste. Een dotter- en stentbehandeling is een veelvoorkomende behandeling, die vernauwingen in de. Er wordt een stent bij mij geplaatst. Als één van uw kransslagaders is aangetast, is het plaatsen van een stent (een soort metalen buisje) de meest eenvoudige ingreep.

Deze operatie wordt angioplastiek genoemd. Dit geldt ook als er een zogenoemde plug in de slagader is geplaatst. Als u via de pols bent geholpen, gelden dezelfde maatregelen, maar mag u wel traplopen en autorijden. Heeft u daarnaast ook een hartinfarct gehad, dan geldt het advies volgens de richtlijnen van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid): vier weken.

Er is een stent in mijn kransslagader geplaatst. Neem dan contact op met je (huis) arts. Heb je een extreem hoge bloeddruk, last van hartritmestoornissen, ernstig hartfalen. Wanneer een hartkatheterisatie aantoont dat een kransslagader in belangrijke mate vernauwd is, dringt zich een behandeling op. Dotteren in combinatie met stents is een vrij nieuwe behandeling, die zich razendsnel ontwikkelt. In bepaalde gevallen wordt er een stent geplaatst.

De grote vraag is: als je vernauwde kransslagaders hebt, waarmee ben je dan het beste af: met dotteren, met een bypassoperatie of met alleen medicijnen? Slaperigheid komt er soms ook bij kijken. Pijn of een brandend gevoel op de borst is ook een klacht. Jeuk kan ook ontstaan na het dotteren.

Om dit te voorkomen worden vaak één of meer stents geplaatst. De arts prikt de slagader aan met een naald en plaatst dan een kort buisje waardoor de katheter naar binnen wordt gebracht en naar de kransslagader wordt geduwd. De reis wordt nauwlettend gevolgd via.