Stent hart nazorg

Nazorg bij een spoed- dotter- of stent behandeling via de pols tijdens een. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Een gezonde leefstijl verkleint de kans op hart – en vaatziekte. Daardoor kan er weer voldoende bloed doorheen stromen.

Meestal wordt er ook een stent geplaatst. Een stent is een soort veertje, zoals die in een balpen, dat de vaatwand ondersteunt. De stent voorkomt dat het bloedvat weer terugveert na de behandeling. Andere namen voor de dotterbehandeling zijn ballondilatatie en. Geheel verrrast kreeg ik vanmorgen een tel van een medewerkster cardiologie. De medewerkster vroeg me hoe het me in dit. Na de behandeling blijft de stent in uw lichaam achter en houdt zo de vernauwing open. Soms wordt er een oplosbare stent gebruikt.

Deze lost vanzelf op in ongeveer drie jaar. Het bloedvat wordt weer buigzaam en kan weer uitzetten en samenknijpen. De doorbloeding van het hart wordt beter. Onderzoek heeft aangetoond dat roken slecht is voor hart en vaten. Ook de relatie met bijvoorbeeld long-, keel- en slokdarmkanker is aangetoond. Stoppen met roken verbetert niet alleen uw conditie, maar verkleint ook het risico op hart – en vaatziekten.

Als u stopt met roken heeft u na een jaar vijftig procent minder kans op. Dotterbehandeling bij een vernauwde kransslagader. Door een vernauwing in de kransslagaderen kan het hart onvoldoende bloed krijgen. Deze klacht verdwijnt als de kransslagader weer is verwijd. Dit kan worden gedaan via een dotterbehandeling. Andere zelden optredende complicaties zijn onder andere hartaanval, beroerte en plotselinge hartdood, hoewel deze hierbij veel minder vaak voorkomen dan bij een coronaire-bypassoperatie.

Zelfs na de plaatsing van een stent is het mogelijk dat er opnieuw een vernauwing van de kransslagader optreedt ( restenose). De kransslagaders liggen op het hart en brengen zuurstof en voedingsstoffen naar de hartspier. U moet nuchter zijn: u mag 4 uur voor de ingreep niet meer eten, drinken of roken. Er volgen vooraf enkele standaard onderzoeken: bloedafname, elektrocardiogram, en eventueel een radiografie van hart en longen. Stents zijn metalen spiraaltjes of buisjes die aangebracht worden bij een kransslagadervernauwing om de doorgankelijkheid te verbeteren. Hierna wordt een kort buisje in uw slagader geplaatst waarlangs de katheters (lange dunne buisjes) opgeschoven worden tot aan uw hart. Een dotterprocedure lijkt op een hartkatheterisatie.

De arts verdooft eerst de huid en prikt daarna de slagader aan via de lies of de pols om enkele röntgenopnames te kunnen maken. Als de interventiecardioloog de vernauwing in beeld heeft, brengt hij een zeer dunne draad in de kransslagader. Met een dotterbehandeling kunnen we vernauwingen in de kransslagaders van uw hart opheffen. U was in ons ziekenhuis opgenomen in verband met een onderzoek of behandeling van de kransslagaderen. Zowel de hartkatheterisatie als de dotter of stentbehandeling vinden plaats via een grote ader én slagader, meestal in de pols (heel af en toe in de lies). Daarom willen wij u hierbij nog adviezen meegeven voor na.

Ik ben 2 weken geleden gedotterd-1 stent -geplaatst. Direkt na de operatie voelde ik me top. Nu na 14 dagen begin ik last te krijgen. Ondertussen benik wel weer aan mijn conditie aan het werken. Wanneer de hartspier te weinig zuurstof en voeding krijgt door een vernauwing van een kransslagader, kan er pijn op de borst optreden.

Bij een ballondilatatie wordt een ballon in uw slagader opgeblazen om die slagader te verwijden of te ontstoppen. Een Dotter Stent behandeling heeft tot doel om een vernauwing in de kransslagader op te heffen. Daarna komt de doorstroming van bloed naar de hartspier weer op gang. Nadien wordt u weer terug gebracht op het CIC en zal hier de nazorg worden verricht. De slagaders van het hart ( coronairen). Stenting: de arts brengt een stent (metalen of kunststof buisje) in via een.

Door katheters via de slagaders naar het hart op te schuiven, kan de arts met behulp van contraststof en röntgenstralen de kransslagaders in beeld brengen. Wanneer de diagnostische hartkatheterisatie belangrijke vernauwingen aantoont, kan de cardioloog de kransslagaders openen met een ballon of stent. De hoofdfunctie van het hart is het verzekeren van de bloedsomloop door zuurstofrijk bloed in het lichaam rond te pompen. Het hart trekt in rust gemiddeld 70 maal per.