Stent hart pijn

Ik heb vorig jaar na een actuut hartinfarct in een week tijd 3 stents gekregen. Sinds die tijd ervaar ik geregeld pijnlijke druk op de borst met uitstraling naar de linker schouder en soms ook naar de arm. Ik heb meerdere onderzoeken gehad en weet dat er een gedeelte van de. De stent voorkomt dat het bloedvat weer terugveert na de behandeling. De pijn komt ergens anders vandaan dan de pijn op de borst van voor de behandeling.

Stent hart pijn

Via een dun slangetje (catheter) in de lies of de pols brengt de cardioloog een ballonnetje naar de plek waar de slagader vernauwd is. Dit is een andere pijn dan vóór de behandeling.

Geachte Lezers, In Maart van dit jaar heeft mijn vader een hartinfarct gehad, na katheterisatie zijn er 3 vernauwingen gevonden en daar zijn allemaal stent geplaatst. Nader onderzoek wees uit dat er nu absoluut geen grote aders meer vernauwd zijn, alles is open. Desondanks heeft hij na een tijdje weer. Nieuwste stent lost op in het lichaam – Een veel voorkomende oorzaak van hart – en vaatziekten zijn verstoppingen van de kransslagaders. Uit de studies blijkt tot nu toe dat deze stents weinig complicaties geven en dat patiënten met deze stents minder klachten hebben van pijn op de borst.

Andere zelden optredende complicaties zijn onder andere hartaanval, beroerte en plotselinge hartdood, hoewel deze hierbij veel minder vaak voorkomen dan bij een coronaire-bypassoperatie. Zelfs na de plaatsing van een stent is het mogelijk dat er opnieuw een vernauwing van de kransslagader optreedt ( restenose). Ik ben twee weken geleden gedotterd, twee stents gekregen, ik lig nu weer in het ziekenhuis, weer uitstralende pijn in de kaken, ecg is goed, maar ik weet dat dit weinig zegt, voor het dotteren zat een groot vat volledig dicht en toen was de ecg ook goed, weinig hartbeschadiging na 1e infarct. Maar ik heb echter toch nog een drukpijn en een benauwdgevoel op de borst bij inspanning. Komt het voor dat een stent behandeling niet het gewenste resultaat opleverd ? Dat krijgt het via een aantal slagaders die als een kroon of krans om het hart liggen: de kransslagaders. Als één of meer van de kransslagaders vernauwd of verstopt is, krijgt het hart te weinig zuurstofrijk bloed. U kunt dan bijvoorbeeld last krijgen van pijn op de. Een stent neemt pijn op de borst niet weg.

Door een stent in een verstopte kransslagader te plaatsen, kunnen artsen het leven van hartpatiënten redden. De pijn op de borst nemen stents daarentegen niet weg. Hoe erger de vernauwing, hoe groter de kans op angina pectoris – pijn op de borst. Als een kransslagader helemaal dichtzit, kan er geen zuurstof meer bij het achterliggende spierweefsel komen en sterft een deel van het hart af. In dat geval spreken we van een hartinfarct. Een bypass-operatie, dotterbehandeling of een stent kunnen uitkomst bieden. Ook het hart zelf moet van zuurstofrijk bloed worden voorzien. Dit gebeurt via de kransslagaders ( coronaire vaten), die om het hart liggen.

PTCA) of percutane coronaire interventie (PCI). Deze klacht verdwijnt als de kransslagader weer is verwijd. Het dotteren en de plaatsing van een stent gaat. Stents zijn metalen spiraaltjes of buisjes die aangebracht worden bij een kransslagadervernauwing om de doorgankelijkheid te verbeteren. Hierna wordt een kort buisje in uw slagader geplaatst waarlangs de katheters (lange dunne buisjes) opgeschoven worden tot aan uw hart. Als eerste centrum in Nederland biedt het UMC Utrecht een nieuwe techniek die de kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren. Pijn op de borst als gevolg van angina.

Dotterbehandeling bij een vernauwde kransslagader. Door een vernauwing in de kransslagaderen kan het hart onvoldoende bloed krijgen. Dit kan worden gedaan via een dotterbehandeling. Ik ben nu wel gauwer moe, maar heb geen gelukkig pijn en beklemmend gevoel meer.

Ik heb dit jaar in juni een hartinfarct gehad, ben gedotterd en heb een stent gekregen, resultaat, lichte hartschade door het infarct, maar in totaal voldoende hartfunktie. U blijft nog een aantal uren in het Thoraxcentrum. Veel drinken is belangrijk, omdat de ingespoten contrastvloeistof er via urine uitkomt. Het is een veelvoorkomende behandeling.

Dit gedeelte is niet zichtbaar omdat u de cookies (nog) niet heeft.