Stent plaatsen risico

Het inbrengen van een stent is, net als dotteren (angioplastiek), een minimaal-invasief alternatief – behandeling via een klein sneetje – voor een coronaire-bypassoperatie (CABG). Bij het plaatsen van een stent is het risico dat er complicaties optreden lager dan bij een coronaire-bypassoperatie. Een stent is een hol buisje van gaas. Je kunt het vergelijken met het veertje dat in een balpen zit.

Dit veertje houdt de kransslagader van binnenuit open. Het is niet altijd nodig om bij een dotterbehandeling een stent te plaatsen. Redenen voor het plaatsen van een stent zijn: het vermindert de. Deze stents worden drug eluting stents genoemd. Stents zonder medicijnen zijn bare metal stents. De cardioloog bepaalt welke stent het meest geschikt voor u is.

Loszittende deeltjes van de vernauwing worden met de stent vastgedrukt. Daarom kunnen aan de binnenzijde van de stent soms klontertjes ontstaan die de kransslagader opnieuw kunnen afsluiten. Een drug-eluting stent is behandeld met medicatie, die de vorming van littekenweefsel tegen houdt. Sommige patiënten hebben een verhoogd risico op in stent restenose en daarom zal de arts bij hen onmiddellijk een drug-eluting stent plaatsen. Via een dun slangetje (catheter) in de lies of de pols brengt de cardioloog een ballonnetje naar de plek waar de slagader vernauwd is.

De officiële term voor het plaatsen van een stent is Percutane Coronaire. Bent u via uw pols is behandeld, dan bestaat het risico dat er na de. Tien jaar later kwam een nieuwe techniek in gebruik: het plaatsen van de stent. Dat is een klein buisje met een gaasachtige structuur dat in het bloedvat wordt gebracht om het open te houden. Maar een nadeel is dat een stent is gemaakt van metaal. Ben ik blij dat ik "gewoon" 2 omleidingen heb gekregen. Bij die ontstekingsreactie worden nieuwe cellen aangevoerd die de stent inkapselen.

Dit kan opnieuw voor een vernauwing zorgen. Dit worden drug eluting stents genoemd. Om te voorkomen dat een bloedvat na een ballondilatatie terug dicht zou gaan en de bloedstroom zou belemmeren, wordt. Het risico op afsluiting van een stent is het grootst in de eerste weken na de plaatsing.

Als één van uw kransslagaders is aangetast, is het plaatsen van een stent (een soort metalen buisje) de meest eenvoudige ingreep. De stent zorgt ervoor dat de slagader open blijft en het bloed er normaal door kan stromen. Er bestaat een klein risico voor een hartaanval tijdens de ingreep. Een Dotter Stent behandeling heeft tot doel om een vernauwing in de kransslagader op te heffen. Lees meer over dotter- en stentbehandeling. Voor patiënten met een carotisstenose die jonger zijn dan 70 jaar is een stent een goed alternatief voor een endarteriëctomie.

Dit blijkt uit een onderzoek van Martin Brown c. Bij patiënten jonger dan 70 jaar was het risico op een beroerte of de dood binnen 120 dagen na het plaatsen van een stent gelijk. Bij ballondilataties (zonder het plaatsen van een stent ) was het risico op een angiografisch vastgestelde restenose ongeveer 40%. Het aantal patiënten dat vanwege een restenose een tweede angioplastiek moest ondergaan, bedroeg ongeveer 20%. Een restenose na ballondilatatie berustte in wezen op een negatieve.

Het plaatsen van een stent, een uitvouwbaar flexibel buisje, in sterk vernauwde halsslagaders is nog een risicovolle ingreep. Veel hangt af van de ervaring van de betrokken chirurg. Een onderzoek waarin stentplaatsing in combinatie met dotteren werd vergeleken met de traditionele operatieve methode is. Hartspecialist Robert-Jan van Geuns legt uit hoe dat komt en hoe je nieuwe problemen kunt voorkomen. Op zoek naar informatie over stent plaatsen ? Het gaat om een zogenaamde angioplastiek, waarbij de slagader wordt verwijd door er een stent (of vaatstut) in te plaatsen, om ze open te houden.

De operatieve mortaliteit lag veel hoger bij de overbrugging, maar het sterfterisico tijdens de operatie hangt grotendeels af van de algemene en cardiale toestand van de. Vaak plaatst de cardioloog na het oprekken van het bloedvat ook een stent, om het bloedvat open te houden. Het is te vergelijken met een veertje uit een ballpoint.