Stent slokdarm verwijderen

Dit buisje wordt stent of endoprothese genoemd. De behandeling duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Na de behandeling blijft u één tot twee uur ter observatie in de. In overleg met de arts heeft u besloten om een stent in uw slokdarm, dunne darm of maag te laten plaatsen. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken rondom deze ingreep en wat u kunt verwachten na plaatsing van de stent. Het is belangrijk dat u deze folder enkele dagen voor de. Wanneer de stent de juiste positie in de slokdarm bereikt heeft, wordt de stent losgemaakt en kan hij zich langzaam openen om de vernauwing in de slokdarm te verbreden.

Nadien wordt de endoscoop uit de slokdarm verwijderd. De eerste dagen na de plaatsing van de stent kan u rugpijn of pijn achter. Het plaatsen van een stent in de slokdarm gebeurt op de MDL-Endoscopie, gebouw. Omdat u problemen ondervindt bij de doorgang van eten en drinken door de slokdarm of dunne darm wordt er een buisje ( stent ) geplaatst. Tegenwoordig wordt vaak de kijkoperatietechniek toegepast om slokdarmkanker te verwijderen.

De chirurg opereert dan via een paar kleine sneetjes in de buik en borstkas. Het voordeel van een kijkoperatie is dat de wonden veel kleiner zijn. Een thoracoscopie is een kijkoperatie via de borstkas. Bij slokdarmkanker kan een arts adviseren om een stent in de slokdarm te plaatsen, als een behandeling niet mogelijk of wenselijk is of als u problemen heeft met de doorgang van voedsel. De volgende dag toonde een slokdarmfoto geen lekkage meer en kon de patiënte het eten hervatten. Zes dagen na plaatsing van de zelfontplooibare stent werden de thoraxdrains verwijderd en 8 dagen na opname kon patiënte het ziekenhuis verlaten. Na 6 weken werd tijdens gastroscopie de zelfontplooibare stent.

Veel patiënten vragen zich af waarom bijna de gehele slokdarm moet worden verwijderd als de tumor zich vlak boven de maag bevindt. Dit wordt gedaan omdat de verbinding tussen resterende slokdarm en buismaag (of andere darm) relatief vaak een kleine lekkage vertoond (0 – 20%). Indien deze lekkage in de borstkas. Na twaalf weken wilden de chirurgen de stents verwijderen, maar de patiënt vreesde voor een stenose of lekkage en weigerde. Na drie jaar ontwikkelde hij opnieuw slikklachten en werden de stents alsnog verwijderd.

Door de lucht in uw maag kan het zijn dat u moet boe- ren. Ook kunt u een opgezet gevoel in uw bovenbuik krijgen. Via de endoscoop wordt ook een dunne draad ingebracht, een zoge- naamde voerdraad. Om de stent te kunnen plaatsen wordt het voer- draad achtergelaten. De endoscoop wordt langzaam verwijderd. Om te zorgen dat u weer beter kunt eten, wordt soms een stent in de slokdarm geplaatst. Een stent is een metalen of plastic buisje dat met behulp van een endoscopie in de slokdarm wordt geschoven.

Het buisje verhindert dat de groeiende tumor de slokdarm blokkeert en maakt de passage van het voedsel door de. In overleg met uw arts heeft u besloten om een buis ( stent ) in de slokdarm, dunne of dikke darm te laten plaatsen. Hierdoor wordt in de slokdarm de passage van voedsel en misschien ook van vocht bemoeilijkt. In tien tot vijftien procent van de situaties komt het voor dat de chirurg tijdens de operatie vaststelt dat de tumor niet (geheel) te verwijderen is of dat er toch uitzaaiingen zijn, en dat hij besluit niet verder te opereren. Na het plaatsen van een stent kan het maagzuur makkelijker terugvloeien naar de slokdarm. De medicijnen maken de kankercellen kapot.

Bestraling (radiotherapie): een behandeling met röntgenstraling. De straling maakt de kankercellen kapot. Operatie: een chirurgische behandeling waar het aangedane deel van de slokdarm wordt verwijderd en de maag wordt gebruikt om een nieuwe slokdarm – maag te maken. Ook als er een abnormale verbinding (fistel) is tussen de slokdarm en de luchtpijp kan een stent uitkomst bieden.

Een slokdarmstent is een buisje (endoprothese genoemd) dat in de slokdarm past. Bij patiënten met een slokdarmvernauwing (en bij wie geen operatie mogelijk is) kan een flexibel buisje, een zogenaamde stent, in de slokdarm worden geplaatst om de doorgang naar de maag te herstellen. Het doel van deze behandeling is het verwijderen van de tumor in de slokdarm. Daar ontplooit de stent zich en zet zich vast in de slokdarmwand. Slokdarmkanker geeft in het begin meestal geen duidelijke klachten. Daardoor wordt de ziekte vaak pas in een laat stadium vastgesteld. De ervaring leert dat we ongeveer de helft van de mensen die met slokdarmkanker bij de MDL-arts komen curatief kunnen behandelen. Curatief wil zeggen dat de behandeling op.

Daarnaast is het plaatsen van een stent (buisje) in de slokdarm een behandeling die regelmatig wordt uitgevoerd. Barrett slokdarm met een hoog risico op de ontwikkeling van kanker is het mogelijk om dit te verwijderen via de endoscopische benadering.