Systeembanken belgie

Jos De Greef Vanaf nieuwjaar moeten acht Belgische banken hogere kapitaalbuffers aanleggen. Het gaat om zogenaamde " systeembanken ", instellingen die van groot belang zijn voor onze economie. Het failliet van een van de globale systeembanken kan een catastrofe betekenen voor het financiële systeem. Een systeembank of systeemrelevante bank is een bank waarvan een mogelijk faillissement de potentie heeft om de rest van het financiële systeem en de reële economie ernstige schade te berokkenen. De Staat ontleende 33 miljard euro aan de financiële markten om de particuliere financiële instellingen Fortis, Dexia, KBC en Ethias te redden.

Nationale Bank van België maakt bijkomende kapitaaleisen voor systeembanken bekend. De steun aan deze banken heeft geleid tot een. Anderzijds zou een nieuwe bankencrisis, die eens te meer zal beginnen bij de grote banken, ook de niet- systeembanken niet onberoerd laten. In geval van een zeer ernstige crisis zou België eventueel niet in staat (meer) kunnen zijn om de banken te ondersteunen, waardoor het ook moeilijk zou worden. Acht grote Belgische banken dienen de volgende jaren bijkomende kapitaalbuffers aan te leggen. De inspanning moet het Belgisch financieel stelsel verder versterken. De betrokken instellingen zijn immers zonder uitzondering systeembanken, die. Deze nieuwe kapitaalbuffers zullen vanaf.

We hadden zeker niet specifiek weet van deze Panama. Vandaag wankelt de grootste bank in Europa, Deutsche Bank. Meteen het failliet van de Europese bankhervorming. Maar ook een symptoom van een dieperliggende crisis: dat van het Duitse lageloon- en exportmodel. Omwille van de centrale plaats die zogenaamde systeembanken innamen in de wereldeconomie sprak men ook wel van bankencrisis. De bankencrisis werd min of meer opgelost met financiële steun van overheden, maar jaren later blijft er zowel voor de belegger als voor de particulier nog veel onzekerheid rond de. Het toezicht op vijftien financiële instellingen, waaronder de vier grootbanken en de grootste verzekeraars, wordt strenger. België heeft een nieuwe, belangrijke stap genomen in de hervorming van het financieel toezicht.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de criteria voor de zogenaamde systeembanken aangepast en daardoor schuift ook BNG bij op het lijstje. In België worden BNP Paribas Fortis, KBC Groep, ING België, Belfius, Axa Bank Europe, Argenta, Euroclear en The Bank of New York Mellon beschouwd als. De raad voor financiële stabiliteit (FSB), een G20-orgaan dat bestaat uit centrale bankiers en experts op het vlak van financiële regelgeving, heeft een overleg opgestart dat binnen twaalf maanden moet leiden tot strengere regels voor de zogenaamde " systeembanken ", de banken die als te groot worden. Waarschijnlijk zullen er systeembanken ontstaan, ondersteund door de staat en niet- systeembanken die failliet kunnen gaan. Overige financiële instellingen worden door hun lokale toezichthouders, in België door de NBB, gecontroleerd.

Deze grootbanken worden ook wel systeembanken genoemd omdat ze een essentieel onderdeel vormen van het financiële systeem van één of mogelijk meerdere lidstaten. ING behoort nog altijd tot de 29 banken die van zo groot belang zijn voor het wereldwijde financiële systeem, dat zij een extra hoge kapitaalbuffer moeten aanhouden. Dat maakte de Financial Stability Board (FSB), de organisatie die de hervorming van het internationale bankentoezicht coördineert. Het gaat om een kapitaalbuffer voor zogenoemde systeembanken, instellingen die van groot belang zijn voor de economie.

De kapitaalbuffer dient om de banken in te dekken tegen een nieuwe financiële crisis.