Tabel eigenschappen

Als u tabelopties in Word of Outlook wilt instellen of wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op een tabel en kiest u Tabeleigenschappen. Kennismaking-met-tabellen-78ff21ea-2f76-4fb0-8af6-c. De kenmerken en de werking van tabellen en velden worden gedefinieerd en beheerd door de eigenschappen. De eigenschappen van een tabel worden ingesteld in het eigenschappenvenster van de tabel. U kunt bijvoorbeeld de eigenschap Standaardweergave van een tabel instellen om.

Tabel eigenschappen

Met CSS heb je veel meer mogelijkheden om te bepalen hoe de browser de randen van een tabel moet weergeven, dan met alleen HTML. Je kunt dat doen met de afzonderlijke. De border-collapse eigenschap bepaalt of een tabel wordt weergegeven met gescheiden of met samenvallende tabelranden. De border-spacing eigenschap bepaalt bij een tabel met gescheiden tabelranden hoe breed de ruimte is tussen de randen van aan. In het Ontwerp menu is uiterst links de mogelijkheid de eigenschappen van de tabel aan te passen. De naam wijzigen gaat simpel door op de oude naam te klikken en een. De meeste van de onderstaande mogelijkheden zijn zowel te vinden in het menu boven in de editor als in het rechtermuisknop menu.

Tabel eigenschappen

Let op: Voor alle (stijl gerelateerde) eigenschappen die in te vullen zijn bij tabellen, cellen en rijen geld het volgende: het is afhankelijk van het actieve thema welke en of deze.

Indien u er meer wilt toevoegen, kunt u na het toevoegen van de tabel extra rijen of kolommen invoegen. Klik en sleep een hoek van de tabel om het formaat te wijzigen en het gemakkelijker te maken om tekst in elke cel toe te voegen. Objectomvang in gegevens, In principe worden de randen van alle tabelobjecten in QlikView verkleind als de tabel door bepaalde selecties kleiner wordt dan de ruimte die eraan toegewezen is. Als u deze optie uitschakelt, wordt deze automatische formaataanpassing uitgeschakeld en wordt de overtollige ruimte leeg. Hij ontwikkelde zijn tabel om periodieke trends aan te tonen in de toen bekende elementen. Mendelejev voorspelde ook enkele eigenschappen van toen onbekende elementen, waarvan hij verwachtte dat die. U kunt diverse eigenschappen van tabellen in documenten instellen, zoals de kaderstijl, de kaderbreedte, de kaderkleur, de kolombreedte en de rijhoogte. Uitlijnen van tekst binnen de tabel.

Om de tekst binnen een kolom links, rechts of in het midden te laten uitlijnen selecteer de gewenste kolom (of meerdere tegelijk ). Om de eigenschappen van een enkele tabelcel aan te passen is het niet per se noodzakelijk om de tabelcel te selecteren. Plaats wel altijd de tekstcursor in de tabelcel. Eigenschappen van geselecteerde tabelelementen wijzigen In de Properties-inspector kunt u eigenschappen van een geselecteerde tabel wijzigen. Eigenschappen van kop- en voetteksten (en andere secties in een formulierontwerp) De secties in een formulier of een rapport hebben een aantal specifieke eigenschappen. U kunt van een tabel de eigenschappen aanpassen, zowel per rij als per cel.

Tabel eigenschappen

Daarvoor zijn deze twee iconen beschikbaar. Als eerste voorziet u via deze optie de tabel van kopjes. Volgens de webrichtlijnen bent u verplicht de bovenste rij cellen te markeren als kop. De inhoud van de tabel bepaalt of de eerste kolom ook als.

U kunt het tabblad eigenschappen gebruiken om de eigenschappen van de tabel te veranderen, zoals de doorschijnendheid, celkleur of lijnkleur. De vulling van een tabel veranderen. Selecteer een tabel, kolom, rij, cel of een selectie van cellen. Attributen selecteren, zie figure_composer_table_3, die kunnen worden gebruikt om de zichtbare inhoud van de tabel te wijzigen. Maximale gebruikstemperatuur korte termijn.

De in deze catalogus vermelde waarden zijn gemiddelden die een snelle, indicatieve keuze tussen de kunststofsoorten mogelijk maakt. Neem voor een technisch maatwerk advies contact op met.