Tabel in scriptie

In scripties maak je vaak gebruik van tabellen. Hiermee kun je gegevens op een korte en duidelijke manier weergeven, zodat je dit niet meer in de tekst van je scriptie hoeft uit te leggen. Dit doe je bijvoorbeeld in bij het hoofdstuk Resultaten. Bij het invoegen van tabellen zijn er echter een aantal dingen. In de figuren- en tabellenlijst staan alle in je scriptie gebruikte figuren en tabellen met het bijbehorende paginanummer opgesomd. Bij het gebruik van tabellen in je scriptie zijn er een aantal dingen waar je op moet letten.

Hoe zit het bijvoorbeeld met de bronvermelding wanneer je een tabel in zijn geheel overneemt uit een andere bron? De APA-stijl beschouwt het overnemen van een tabel, figuur of grafiek als een citaat. Noten The APA Team: Tabellen en figuren: Veelgestelde vragen theapateam. In mijn scriptie gebruik ik tabellen en figuren. Volgens het beoordelingsformulier van mijn opleiding moet er een doorlopende nummering van tabellen en figuren aanwezig zijn. Op welke wijze pas ik dit toe volgens APA ? Beste APA team, in mijn scriptie heb ik twee tabellen opgesteld waarbij de bron de bedrijfsleider van mijn afstudeerplek is.

De bronvermelding heb ik weergegeven als: naam, functie en bedrijfsnaam. Nu zegt mijn begeleidster dat dit niet goed weergegeven is. Hebben jullie advies hoe dit soort bronnen. Figuren en tabellen maken een scriptie aantrekkelijk om te lezen en makkelijker te interpreteren. Wanneer de lezer de figuren en tabellen bekijkt zonder de tekst te lezen dient deze al een goed beeld te hebben van het onderwerp, de centrale vraag en het antwoord hierop. Nummer alle figuren, tabellen maar ook fotografische reproducties in volgorde van voorkomen in het werk.

Nummer in langere verslagen best met twee cijfers. Voeg bij elke tabel of figuur een titel en een legende. Kies duidelijke en betekenisvolle titels en geef. Net als de automatische inhoudsopgave in Word, is het ook mogelijk de figuren en tabellen lijst automatisch te genereren. Lees meer over Hoe maak je een lijst van. Ik ben bezig om mijn master- scriptie af te ronden, maar vroeg me af hoe je figuren en tabellen nummert. De samenvatting komt na de titel en komt voorafgaand aan de inhoudsopgave. Tot slot mag er uiteraard geen nieuwe informatie in de samenvatting staan en dien je geen literatuurverwijzingen, citaten, figuren of tabellen erin te verwerken.

Je begint met het beschrijven van het onderwerp van je scriptie. Ga na welke vragen op jouw vraagstelling van toepassing zijn. Met behulp van deze vragen kun je je bouwplan verder vormgeven. Overigens zijn de verschillende soorten vraagstellingen niet zo heel streng te scheiden. Als je in het resultatenhoofdstuk van je hbo- scriptie resultaten en analyses apart moet bespreken, dan kun je het volgende doen: Rapporteer eerst de resultaten van je enquêtevragen met behulp van figuren (taart- of staafdiagrammen, histogrammen) of tabellen (frequentietabellen).

Daar kun je ook in een scriptie je voordeel mee doen. Denk dan vooral aan grafieken en tabellen. Zulke illustraties kunnen heel verhelderend werken en maken zaken vaak in één oogopslag – dus sneller dan wanneer je alleen tekst gebruikt – duidelijk. Dat is dan ook meteen de eerste voorwaarde waaraan een illustratie. Behaalde resultaten op scriptie Significante verschillen zijn onderstreept. Exclusief een waarneming van een duur van 152.

Zou men bij de keuze van de andere variant ICT-varianten Niet-ICT-varianten Totaal deze wel. Om je scriptie goed te kunnen beschrijven, is het echter belangrijk om je resultaten en de theorie apart van elkaar te beschrijven. De belangrijkste verbanden geef je weer in een tabel, zodat de lezer in één oogopslag kan zien hoe jij je codes hebt gegroepeerd en wat de belangrijkste resultaten daarvan zijn. Graag wil ik mijn dank uitspreken voor de motiverende, stimulerende en inspirerende gesprekken die aan bod zijn gekomen. Hiërarchische Meervoudige regressieanalyse: Voorspelling van sensitiviteit van de gastouder. Bij veel scripties worden enquêtes gebruikt voor het verzamelen van data.

Tabellen en grafieken kunnen ook handig zijn om de antwoorden op de enquêtevragen samen te vatten. Op die manier zorg je ervoor dat de lezer weet welke vragen gesteld zijn. Het is aan te raden om de volgorde van de oorspronkelijke vragenlijst.