Tabel uitlijnen word

Ga op een van de volgende manieren te werk: Een tabel op een pagina uitlijnen. Stap 4 Links uitgelijnd met inspringing. Klik op de tabel en klik op het tabblad Tabelindeling. Klik onder Instellingen op Eigenschappen. Als u tabelopties in Word of Outlook wilt instellen of wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op een tabel en kiest u Tabeleigenschappen.

Tabel uitlijnen word

Als u Links selecteert, kunt u een afstand voor de inspringing selecteren in het vak Vanaf. Ik heb een tabel en de getalen daarin wil ik uitlijnen op de decimaal.

Zodat alles strak en overzichtelijk onder elkaar komt te staan. Selecteer een of meer cellen en klik in het menu op: Tabel ⇨ Tabeleigenschappen. Kies het tweede tabblad “Rij” en bepaal de hoogte in centimeter. Met Microsoft Word kunt u een groot aantal tabellen die verschillend van elkaar lijken te creëren. Wanneer u begint het invoeren van tekst in een tabel of tekst omzetten naar een tabel, zal Word automatisch de tekst af te stemmen op de linkerbovenhoek van de cel.

Tabel uitlijnen word

Met behulp van deze paar stappen, kunt u de tekst.

Veel opmaakopties kunnen worden toegepast op tabellen in Microsoft Word, inclusief de mogelijkheid om tabellen horizontaal uitlijnen. Wanneer u een tabel in een document, kunt u die tabel te horizontaal worden uitgelijnd links, midden of rechts in een paar eenvoudige stappen. Word bevat een selectie van tabstops om tekst uit te lijnen in de kolommen. Bijvoorbeeld, de " Decimal " tabstop lijnt getallen op elke rij, zodat de decimalen line-up verticaal. Wil je dat een tabel in Word er professioneel uitziet? Zorg dan dat de tekst in de tabel strak en uniform wordt uitgelijnd.

Dat bereik je met de volgende stappen. Word (screenshot) Tabelteksten die overal gelijk zijn uitgelijnd zorgen ervoor dat ook saaie tabellen er aansprekend uitzien. Via Tabeleigenschappen – Cel – Verticaal centreren lukt het in elk geval niet. Hiermee bedoel ik hoe de inhoud van een cel verdeeld wordt.

Op het tabblad Indeling zie je bij het onderdeel Uitlijning negen mogelijkheden staan. De mogelijkheden corresponderen met onderstaande voorbeeld. Soms wil je ook de tekstrichting bepalen, zodat de tekst gedraaid wordt. Maak je gebruik van de liniaal, tabellen, kolommen, de tabtoets of spaties? Ik hoop dat je in ieder geval niet voor de laatste optie gaat.

Tabel uitlijnen word

In dit artikel geef ik je graag de tips en trucs rondom teksten uitlijnen waar ik zelf dankbaar gebruik van maak.

Op die manier kun je jij documenten. De waarden "left" en "right" zorgen er niet alleen voor dat de tabel links of rechts wordt uitgelijnd, ze hebben ook als resultaat dat de tabel "zwevend" wordt. De inhoud van het document die op de tabel volgt, wordt daardoor niet zoals gebruikelijk onder de tabel geplaatst, maar ernaast. In het volgende voorbeeld is dat te. Het punt is dat je in Word met een tabel vaak beter uit bent dan met de Tab-toets als je kolommen tekst of getallen moet uitlijnen. Je kunt tekst boven, midden of onder in een cel uitlijnen en links, gecentreerd of rechts plaatsen. Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde item.

Wijs in het snelmenu op de optie Celuitlijning of klik in de werkbalk op de knop Uitlijnen. Kies in het vervolgmenu het type uitlijning dat u wenst (zie figuur 7.5). De celuitlijning kiezen in de tabel Met. Ik selecteer de afbeelidingen tegelijkertijd. Bij het horizontaal centreren lukt dat prima en gaat iedere afbeelding netjes in het midden van elke kolom staan. Als je opnieuw op de Tab-toets drukt, wordt de tekst naar de volgende tabstop verplaatst. U kunt tekst in een tekstvak, vorm, tabelcel, rij of kolom links of rechts uitlijnen, centreren of zowel links als rechts uitlijnen (uitvullen). Tekst uitlijnen en de afstand aanpassen.

Ook kunt u de verticale uitlijning wijzigen, de regelafstand aanpassen, de tekstmarges instellen en het aantal kolommen in een vorm of tekstvak.