Tabel verwijderen tekst behouden word

Tabel – Converteren – Tabel naar tekst. Als ik de tabel verwijder verdwijnt ook de text, hoe kan ik alleen de tabel verwijderen en de text laten staan ? De optie tabel – verwijderen – tabel werkt niet want. Kies hier Alleen tekst behouden en je tabbelletje is verdwenen. Waarom is mijn internetverbinding zo traag ?

Tabel verwijderen tekst behouden word

Zo zijn er tabellen voor: Religie, Beroep enz. Deze tabellen behouden ook in Word hun eigenschappen en lopen "uit de pas" ten opzichte van de overige tekst. Daarom zou ik de tabeldefinities graag verwijderen, maar de inhoudelijke tekst behouden, zodat ik die simpel kan. Selecteer de tabel in het Word -document dat u wilt converteren naar. Het dialoogvenster Tekst naar tabel converteren wordt weergegeven.

Klik op " Verwijderen " en vervolgens " Tafel ". Zorg dat de getallen onder Tabelgrootte overeenkomen met het gewenste aantal kolommen en rijen.

Tabel verwijderen tekst behouden word

Geef bij Werking van AutoAanpassen aan hoe de tabel eruit moet zien. In Word wordt automatisch een breedte voor de tabelkolommen gekozen.

U kunt een aangepast uiterlijk voor tabellen maken door cellen te splitsen of samen te voegen, kolommen of rijen toe te voegen of te verwijderen of randen toe te voegen. Als u met een lange tabel werkt, kunt u. Als u de informatie in een tabel wilt wissen, selecteert u dat gedeelte van de tabel en drukt u op Delete. De rijen en kolommen, en hun opmaak, blijven behouden, maar alle inhoud wordt gewist. Als je in een Worddocument een tabel wilt verwijderen lukt dat niet door hem te selecteren en op Delete te drukken. Op deze manier verwijder je alleen de inhoud van de tabel, maar de tabel zelf blijft staan. Om een tabel te verwijderen doe je het volgende. Je wilt de tabel, die uit Excel overkomt verwijderen zonder de tekst in de tabel te verliezen.

Gewoon kopieren (uit Excel) en plakken (in Word ). Word heeft fraaie en snelle functies om een tabel te maken, dus waarom daar geen gebruik van maken? Wanneer je tenslotte op OK klikt zal de tekst naar een tabel worden geconver- teerd. Voordat we met tabellen bezig gaan moeten we. Een Excel-werkblad in een document inge- voegd. Je kunt dit op een aantal manieren proberen voor elkaar te krijgen: – Je kunt bij de opties voor Word (Office knop en dan rechts onder) instellen dat bij het plakken de oorspronkelijke opmaak moet worden behouden.

Tabel verwijderen tekst behouden word

Dan blijft de volledige tabel, inclusief tekst en afbeeldingen behouden. Weliswaar enigszins omslachtig, maar het werkt! Voor betere oplossingen hou ik me overigens ook aanbevolen!

Als u stijlen en opmaak van tekst en tabellen wilt verwijderen, kunt u met Lokale overschrijvingen behouden de tekenopmaak (zoals vette of cursieve tekst ). Een tabel bestaat uit rijen en kolommen cellen. In een cel kunt u, net als in een tekstkader, tekst, inline-afbeeldingen of andere. U kunt ook gegevens vanuit een Excel-spreadsheet of een Word – tabel in een InDesign- of InCopy-document plakken. Cursus Microsoft Word, Cursus over Word met o. Op zich kunt u in iedere cel normaal tekst wijzigen net zoals u dat ook gewend bent in een normaal document. Wilt u de celinhoud wissen, verwijder dan de. Excel is al even beperkt in het verwerken van tekst als Word dat is wat het opstellen van tabellen betreft.

Maar een Excel- tabel kan worden gekopieerd en geplakt in Word en daarna bewaard als Word -document. Lees deze gids om te leren hoe je een Excel- tabel kunt invoegen in een Word -document. De inhoud verwijderen, maar de gegevensnotatie, tekststijl en celstijl behouden : Druk op de Delete-toets. Plakken speciaal in Word, Outlook, PowerPoint en dergelijke.

Wil je alleen de tekst plakken en de opmaak hanteren zoals je dat in je nieuwe tekst hebt, kies dan voor Alleen tekst behouden. Kopieer bijvoorbeeld eens je tabel in Excel en plak deze als afbeelding in Word.