Tachtigjarige oorlog ottomaanse rijk

Uit dank voor deze steun kreeg een gehucht in Zeeuws-Vlaanderen van Prins Maurits de naam Turkeye. Bij de hagenpreken werd vaak verwezen naar de religieuze tolerantie van de Ottomaanse sultan, wat tot een. Mede dankzij Ottomaanse steun kon de nieuwe natie, ruim veertig jaar eerder geproclameerd, beginnen aan haar Gouden Eeuw. De Tachtigjarige Oorlog speelde zich af onder de vlag van godsdienstvrijheid. De contacten waren echter al eerder gelegd, tijdens het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

Tachtigjarige oorlog ottomaanse rijk

Willem van Oranje had contacten met Don Juan Miquez, een. Heiligerlee, de slag die -een beetje kunstmatig- wordt gezien als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. In die oorlog vocht Nederland tegen Spanje om zelfstandig te worden.

Ook het Ottomaanse rijk voerde oorlog tegen Spanje. De Nederlandse Geuzen zagen het Ottomaanse rijk als een mogelijke bondgenoot tegen de Spaanse vijanden. Ik heb ooit eens ergens gelezen dat Ottomaanse rijk en Nederland hebben samen gewerkt tijdens 80 jarige oorlog tegen Spanje, alleen ben ik het nooit. De gevechten die ik op die pagina zie hebben volgens mij hooguit meer met de italiaanse oorlogen te maken dan met de Tachtigjarige oorlog.

Tachtigjarige oorlog ottomaanse rijk

In het voortwoekerende debat over de Nederlandse identiteit wordt regelmatig teruggegrepen op de Tachtigjarige Oorlog, de vrijheidsstrijd die aan het begin.

Habsburgse Spanje was immers het Ottomaanse rijk. Hij kon wel wat hulp gebruiken tijdens de Opstand (de Tachtigjarige Oorlog ) tegen de Spanjaarden. Het jaar van de eerste Franse uitgave viel aan het begin van een tijdperk in het Ottomaanse rijk dat aangeduid wordt als de "Tulpenperiode". Tijdens de Tachtigjarige Oorlog steunde het Ottomaanse Rijk de strijd van de Nederlanden tegen de Spanjaarden. Maar er valt ook een andere parallel te trekken, minder bemoedigend. Het Spaanse Rijk ging namelijk niet ten onder door de macht van de Ottomaanse sultan, maar aan het taaie verzet van Nederlandse rebellen.

Contacten tussen de Noordelijke Nederlanden en het Ottomaanse Rijk waren er echter al eerder. Misschien kun je je sommige begrippen nog vaag herinneren: de Tachtigjarige Oorlog of Nederlandse Opstand, de Gouden Eeuw, Karel V en zijn zoon Filips. Europa en tevens aartsvijand van de op een na grootste: het Ottomaanse Rijk. De rijkste joden emigreerden naar Portugal, de armste waagden de overtocht naar Afrika en weer anderen vestigden zich in andere Europese landen of in het Ottomaanse rijk. Na verschillende veroveringen van de Ottomanen en zelfs enkele. Ook ontmoet hij op bijeenkomst vertegenwoordigers uit het Turkse en Nederlandse bedrijfsleven. Oorlog met het Ottomaanse Rijk Niet alleen het katholieke Spaanse Rijk, maar ook het islamitische Ottomaanse of Turkse Rijk stond destijds op het hoogtepunt van zijn macht. Daarom zal er hier enkel gekeken worden naar de diplomatieke relaties tussen Nederland en het Ottomaanse Rijk.

Tachtigjarige oorlog ottomaanse rijk

De keuze voor Nederland was een doordachte keuze. Bovendien werd gevreesd voor een domino-effect in de Italiaanse gebieden die tot het Spaanse Rijk behoorden. Een ander voorbeeld van de hechte betrekking tussen beide landen is de vaak gebruikte spreuk tijdens de 80 jarige oorlog : “Liever Turks dan paaps”. In tegenstelling tot koning Filips tolereerde de Ottomaanse Sultan verschillende religieuze strekkingen in zijn rijk. Straks is de tijd rijp voor het grote definitieve conflict tussen de zionisten en de moslimwereld ( Ottomaanse Rijk ). Het herstel van het Ottomaanse Rijk was ons al niet opgevallen, laat staan dat we die loerende Derde Wereldoorlog zagen. De Turken werden bewonderd en gevreesd: Turkenf├╝rcht. Het Ottomaanse Rijk werd gevreesd tot in Nederland.

Op het Old Town Square in Praag, dat ik eerder op mijn reis bezocht.