Tavi cardiologie

Hartklepoperatie via de liesslagader of via de borstwand. Bij een ernstig vernauwde aortaklep kan een kunstklep worden geïmplanteerd. Meestal gebeurt dit via een openhartoperatie. Maar de operatie kan ook worden uitgevoerd via de liesslagader of via een kleine opening in de borstwand. Deze minder invasieve ingreep is nu beschikbaar voor patiënten die bij een open hart operatie te veel risico lopen. De TAVI – methode wordt voornamelijk gebruikt bij vernauwing (stenose) van de aortaklep. Transcatheter Aortic Valve Implantation.

Na deze onderzoeken heb je een voorbereidend gesprek met de cardioloog. De cardioloog heeft samen met u besloten om de TAVI te gaan uitvoeren. U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de. Pre-operatieve screening en anesthesie. U wordt opgenomen op de cardiologie afdeling een dag voor de ingreep. U moet die dag nuchter zijn voor bloedname.

Dit is minimaal 2 uur voor heldere vloeistoffen (enkel water, thee en koffie), minimaal 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten, minimaal 8 uur voor een normale maaltijd.

Tavi cardiologie

De reden hiervoor is mogelijk een verhoogd operatierisico. Bijvoorbeeld door hoge leeftijd, hartfalen, nierproblemen, longproblemen of een eerder doorgemaakt herseninfarct. Aortaklepvervanging zonder openhartoperatie: TAVI. In overleg met uw cardioloog van Noordwest Ziekenhuisgroep kunt u in aanmerking komen voor een aortaklepvervanging zonder openhartoperatie. Dit wordt ook een TAVI ( transkatheter aortaklep- implantatie). Percutane aortaklepimplantatie ( TAVI ). U wordt een dag voor de ingreep op de afdeling Cardiologie opgenomen: er wordt bloed afgenomen, een. De TAVI wordt door de cardiothoracaal chirurg (hart- longchirurg) en de cardioloog samen uitgevoerd.

TAVI (transcatheter aortic valve implantation) genaamd, die sinds. Op zoek naar informatie over aortaklepvervanging met behulp van katheter ( TAVI )? De TAVI -procedure is nodig vanwege een ernstige vernauwing van de aortaklep (aortaklepstenose). U wordt één dag voor de ingreep opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie. Bespreking door OLVG cardiologen en cardio-thoracaal chirurgen (hart-team) van uw gegevens. Afspraak met verpleegkundig specialist tijdens het TAVI – spreekuur op de polikliniek. Aanvullende onderzoeken: afhankelijk van de uitslagen van deze onderzoeken, wordt definitief besloten of u voor een TAVI in aanmerking.

Tot aan de opname in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) blijft u onder behandeling van uw cardioloog. Wanneer er veranderingen optreden in uw lichamelijke klachten, neemt u contact op met uw cardioloog. Als voorbereiding op de procedure worden een aantal onderzoeken verricht, te weten een echo van.

Tavi cardiologie

La procédure TAVI permet le remplacement de la valve aortique par une intervention minimalement invasive et non par la chirurgie standard. Cardiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van het hart. Een cardioloog is een medisch specialist die zich heeft toegelegd op de cardiologie. Hartklepafwijkingen worden veroorzaakt door een hoge bloeddruk, een hartaanval of ontstaan ten gevolge van veroudering waarbij bindweefselvorming en verkalking van de hartkleppen ontstaat.

Mensen worden snel moe, duizelig en hebben pijn op de borst. Dit indicatieprotocol garandeert naar de mening van het CVZ dat de indicaties voor TAVI medisch verantwoord en doelmatig zullen zijn. Soort uitspraak: SpZ = standpunt Zvw. Zorgvorm: Medisch specialistische zorg. TAVI -procedures worden in Nederland alleen uitgevoerd in hartcentra waar specifieke expertise aanwezig is op het gebied van structurele hart- en vaatziekten.

Wetenschappelijk onderzoek is van belang om verdere ontwikkelingen en verbeteringen mogelijk te maken.