Tegemoetkoming hulpmiddelen

Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie. Er zijn hulpmiddelen en aanpassingen voor personen met een motorische, visuele of auditieve handicap, voor personen met een. Refertelijst, lijst van hulpmiddelen en aanpassingen De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Het maximumbedrag van de tegemoetkoming van het VAPH voor ieder hulpmiddel of aanpassing is doorgaans het refertebedrag.

U vindt de refertebedragen in de refertelijst. Dat is de lijst met alle hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u bij het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen.

Tegemoetkoming hulpmiddelen

Hebt u nood aan aanpassingen aan uw meubilair of wagen? Of aan de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden? Zodra u door het Vlaams Agentschap voor. Personen met een handicap kunnen bij hun ziekenfonds een tegemoetkoming aanvragen voor een rolstoel. Ook het VAPH geeft diverse tegemoetkomingen.

Wat zijn de voorwaarden voor tegemoetkoming ? Een erkende bandagist heeft de rolstoel. In bepaalde omstandigheden kunt u tegemoetkomingen voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen zonder adviesrapport van een multidisciplinair team. U moet dan enkel een gemotiveerde aanvraag indienen, bv. Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en. Instapbaden zijn niet opgenomen in de refertelijst. Let op: Een instapbad is zeer comfortabel maar is meestal niet de goedkoopste oplossing om zich te wassen. Tegemoetkoming VAPH voor hulpmiddelen. Een mechanische raamopener is niet opgenomen in de refertelijst.

Hulpmiddelen en aanpassing kunnen zowel thuis, op school of op het werk nodig zijn. Mechanische raamopeners kosten doorgaans minder dan 300 euro. Oplossingen met meerkosten van minder dan 300 kunnen niet voorgelegd worden aan de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC). Heeft u hulp of een hulpmiddel nodig om uw werk goed te doen?

Bijvoorbeeld een schrijf-en-gebarentolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto? Dan kunt u hiervoor bij ons een vergoeding aanvragen. Of u kunt gebruikmaken van een regeling van UWV. Dat kan soms ook als u geen uitkering van ons krijgt.

U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van deze hulpmiddelen als u hier langdurig op bent aangewezen om te kunnen lopen en een eenvoudig hulpmiddel niet voldoende is. U komt in aanmerking voor een niet-eenvoudig loophulpmiddel als er. De website voor leveranciers van extramurale hulpmiddelen, aanvullende zorgservices vanuit de basisverzekering en hulpmiddelen die t. Hoe zit het met het betalen van een eigen bijdrage en eigen risico?

Tegemoetkoming hulpmiddelen

Wat is het voordeligst: een eigen bijdrage betalen of zelf kopen? Kan ik een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die ik maak omdat ik een handicap heb? Zoekt u een hulpmiddel om uw leven makkelijker te maken? De hulpmiddelen en aanpassingen dienen voor verschillende. Rapport onderzoek meerjarig betrekken hulpmiddelen in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) door.

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik in samenwerking met. In dit overzicht vind je de meest voorkomende voordelen en tegemoetkomingen in de thuiszorg m. Een aanvullende zorgverzekering van Univé geeft u budget voor hulpmiddelen : vergoeding voor audiologische hulpmiddelen, mammaprothese, pruiken.