Tekstvak verwijderen tekst behouden

Klik op de rand van het tekstvak dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op Delete. Als de aanwijzer zich in het tekstvak bevindt, wordt in plaats van het tekstvak de tekst gewist wanneer u op. Als ik de tabel verwijder verdwijnt ook de text, hoe kan ik alleen de tabel verwijderen en de text laten staan ? Zorg ervoor dat de aanwijzer zich op de rand van het tekstvak bevindt, niet in het tekstvak. De optie tabel- verwijderen -tabel werkt niet want dan verdwijnt ook de text. Tekstvakken zijn rechthoekige vormen die u toestaan ​​om tekst te typen in.

Tekstvak verwijderen tekst behouden

Liever zou ik dan alle 50 tekstvakken selecteren en converteren naar gewone tekst, maar de vraag is, hoe doe ik dat? Ben geen Word gebruiker, maar kun je niet gewoon met Ctrl A alles kopiëren en in een nieuw document plakken zonder de opmaak te behouden ? Waarom is mijn internetverbinding zo traag ? Tabel – Converteren – Tabel naar tekst.

Plots is het kader van de tekstbegrenzing in beeld verschenen. Ook als ik in Beeld de tekstbegrenzingen uitschakel, blijf ik die in een deel van mijn tekst behouden. Ik gebruik een inhoudsopgave aan het begin van het document. Selecteer de tekst die u wilt verwijderen, en kies Bewerken. Een tekstkader is vergelijkbaar met een tekstvak in QuarkXPress en een tekstblok in Adobe PageMaker.

Tekstvak verwijderen tekst behouden

Als u tekst typt aan het einde van een. Elk tekstvak is onafhankelijk, en voor het invoegen van tekst in een tekstvak wordt geen aangrenzend tekstvak naar beneden verschoven of opnieuw geplaatst op de volgende pagina. Typ nieuwe tekst om de geselecteerde tekst te vervangen of druk op Verwijderen om deze te verwijderen. Om de verhoudingen van een tekstvak te behouden tijdens het aanpassen van de grootte, houd u de. Bij een uitsnede wordt het gedeelte van een foto dat is geselecteerd (hier een ovaal) behouden en de rest niet. Bijsnijden is het verwijderen van overbodig beeld rond het onderwerp. Wanneer we het hele object hebben opgemaakt (in objectopmaak toestand), kunnen we al deze instellingen, zoals grootte, opmaak en plaats, behouden door. De inhoud verwijderen, maar de gegevensnotatie, tekststijl en celstijl behouden : Druk op de Delete-toets.

Bepaalde plaatsaanduidingen voor tekst bestaan uit willekeurige Latijnse woorden. Als de sjabloon een plaatsaanduiding voor tekst bevat die u wilt verwijderen, klikt u eenmaal op de tekst om het tekstvak te selecteren. Ontbrekend: behouden Het documenttype omzetten, Pages Help pages. Objecten die een vaste plek op de pagina hebben en niet met de tekst meebewegen, blijven behouden wanneer het document wordt omgezet. Let op: wanneer je niet in een tekstvak staat (knipperende cursor) is de opdracht voor het toevoegen van plaatsaanduidingstekst niet beschikbaar.

Als je de vormgeving van de tekst zo veel mogelijk wilt behouden, kies je voor de voorkeuren (appel-k of control-k) en ga je naar KlembordAfhandeling (clipboard handling). De tekst die u invoert in de gekoppelde cel, wordt in het tekstvak weergegeven, bijvoorbeeld de tekst A1. Bij het toevoegen of verwijderen van tekst heeft deze werkwijze immers tot gevolg dat telkens opnieuw lege tekstregels moeten worden toegevoegd of verwijderd om de gewenste paginering te behouden. In het deelvenster Koppelingen kunt u koppelingen naar tekstbestanden bijwerken of opnieuw koppelen en kunt u koppelingen naar tekstbestanden verwijderen. Met het linker kettinkje maak je een link, met het gebroken rechter kettinkje verwijder je de link weer. Hiermee wordt de afstand tussen de rand en de tekst van een besturingselement in de geselecteerde indeling bepaald.

Tekstvak verwijderen tekst behouden

Druk op Delete om de velden te verwijderen, maar de lege rij te behouden.

Opmaak van bron behouden : de oorspronkelijke opmaak behouden. Opmaak samenvoegen: oorspronkelijke opmaak en opmaak op plaats van invoegen samen toepassen, met prioriteit voor de opmaak op de plaats van invoegen bij tegenstrijdige opmaak. Alleen tekst behouden : alle oorspronkelijke opmaak wordt. Deze kunnen dan wel tekst bevatten, maar zijn heel toch verschillend met een gewoon tekstvak. Ten eerste, “Tijdelijke aanduidingvakken” kunnen enkel. Foto- en tekstvakken uitlijnen op een raster. Met deze optie verwijder je een foto of tekst uit een foto- of tekstvak. Het vak zelf wordt niet verwijderd, alleen de inhoud.

Mijn vraag: kan ik in mijn opmerkingen bij een tekst ook het woord "opmerking" verwijderen ? De zijkanten of boven- en onderkant van het tekstobject worden niet door de afbeelding.