Terras definitie

Deze grond is vaak onderverdeeld in meerdere terrassen, wat resulteert in een. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. Verlies de sleutel van het terras niet, het is de enige. Het Franse reclamebureau installeerde onder meer op één van de kades van de Seine een reclamepunt, bestaande uit een nagebouwde Engelse haven, een terras, een podium en een boot, die allemaal dienden ter ondersteuning van de reclame voor het. Gevonden 3 zinnen matching zin een terras aanleggen.

Terras definitie

Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten.

Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Een wandelaar die vanaf een terras een panorama bekijkt, ziet zowel het terras als het panorama: hij ziet de bomen tussen de zuilen van het terras, het dak van het terras onttrekt de hemel aan zijn blik enzovoort. Definitie van terras in het Online Woordenboek. Betekenis van terras vertalen terras vertaling. Informatie betreffende terras in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. Het bestuur amateurvoetbal heeft ingestemd met de definitie afgebakend terras.

Door het verlenen van vergunning wordt uitvoering gegeven aan dit beleid.

Terras definitie

De betekenis van terras vind je op deze pagina. Er werden 5 verschillende definities van terras gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. Hoewel onderling sterk verschillend komen volgende gemeenschappelijke bepalingen dikwijls terug bij de definities van een terras : privatief gebruik het openbaar domein, uitbreiding van een horecazaak, tijdelijk karakter (open terras ), opsomming van het meubilair (open terras ), constructief geheel (gesloten terras ) en.

Ook wel door mensen gemaakt, zoals in de landbouw en wijnbouw. Deze vorm van terras kan ook op golfbanen voorkomen, o. De hoogte van het menubord is beperkt tot een hoogte van 1,2 meter en een breedte van 80 centimeter. De inrichting en uitstraling van een terras zijn in beginsel de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Of een omgevingsvergunning voor bouwen is vereist, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of er sprake is van bouwen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( Wabo ). Een terras is een plek waar men buiten zit en men de openbare ruimte beleeft. Het plaatsen van een terras is bouwen op het moment dat het terras gezien wordt als “bouwwerk”. Rita Terras ziet Riedel als sensualist, dat wil zeggen als iemand die in psychische processen de ratio naar de achtergrond dringt ten voordele van gevoel of. In artikel 2:27 van de APV onder b staat de definitie van een terras.

De definitie van een terras is: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen. De informatie staat overzichtelijk gepresenteerd. Zoek alle woorden van de Nederlandse taal op via de zoekfunctie van deze woordenlijst. Terras kan verwijzen naar: – terras (geomorfologie), een horizontaal gelegen vlakte. Vertalingen in context van " terras " in Nederlands-Frans van Reverso Context: Eigenlijk vonden we hem buiten op het terras.

Terras definitie

Hiertoe wordt de prestatie getoetst aan de jurisprudentiële definitie Bijlagen 139.

Dat maakt het warme weer per definitie lastig voor Nederlanders die een radler of witte wijn willen afslaan. Toch is het een goed idee om eens deze zware keuze te maken. Acht op de tien hielden zich aan alcoholvrije maand. We gaan dat terras aanleggen in blauwe steen en met een opstaande boordsteen. Een verhoogd niveau van ruimte, plank, of platform van de aarde, ondersteund op een of meer zijden door een muur, een bank van tuft, of iets dergelijks, of bedoeld voor gebruik of plezier. Een balkon, in het bijzonder een grote en onbedekt één. Wateroverlast wordt niet per definitie veroorzaakt door (te) veel bestrating in uw tuin.

Maar regenwater moet uiteraard wel afgevoerd kunnen worden. Door dit regenwater te infiltreren in uw eigen tuin voorkomt u overlast in uw wijk en maakt u uw eigen tuin meer zelfvoorzienend op het gebied.