Terugresorptie betekenis

Resorptie van nuttige stoffen door middel van actief transport vanuit de voorurine in het bloed. Bron: Wikiwoordenboek – reabsorptie. Dit wil niet zeggen dat het fout gespeld is. De werking van de nieren berust op een combinatie van drie processen: ultrafiltratie, terugresorptie en excretie. Het kapsel van Bowman is een dubbelwandig zakje van dekweefsel dat uit een enkele laag cellen bestaat. Met de elektronenmicroscoop is ontdekt dat de binnenste laag van het kapsel uit speciale cellen.

Terugresorptie betekenis

Hieronder vind je 5 betekenissen van het woord Reabsorptie.

Je kunt ook zelf een definitie van Reabsorptie toevoegen. Engels: Reabsorption) terugresorptie (terugopslorping). Het grootste deel van de actieve terugresorptie vindt plaats in het eerste gekronkelde nierbuisje. Het afregelen van de ionen natrium en kalium van het bloed gebeurt in het tweede gekronkelde nierbuisje o. Door de bloeddruk in het glomerulus wordt de bloedvloeistof vanuit het aanvoerende slagadertje het. Antidiuretisch hormoon (ADH), het dorstcentrum, de terugresorptie van water en zout in de tubuli en het RAAS komen tot een geı ̈ntegreerde respons. NaCl als zout volledig is gesplitst in twee ionen en de enige andere osmotisch actieve deeltjes van betekenis glucose en.

Terugresorptie betekenis

De distale tubulus contortus (DCT) is een buisvormig onderdeel van een functionele eenheid van de nier, de nefron.

Calcitonine verlaagt de botresorptie en vermindert de renale tubulaire terugresorptie van Ca, PO4, Na, K en Mg. De fysiologische betekenis hiervan is echter gering. Totale thyreoïdectomie leidt niet tot storingen in het Ca- metabolisme. Patiënten met C-celhyperplasie of medul- lair schildkliercarcinoom kunnen een duidelijk. De nieren houden de elektrolytenconcentraties in het lichaam constant waardoor de hoeveelheid zout in de urine kan variëren. Aldosteron zorgt voor meer terugresorptie van water en natrium door activatie van natriumkanalen aan de apicale celmembraan in de distale tubulus en verzamelbuis van het nefron.

In het malpighilichaampje vindt ultrafiltratie plaats. Het filtraat is voorurine: bloedvloeistof zonder bloedeiwitten en bloedcellen. Water en bruikbare stoffen in de voorurine gaan via de wanden van proximale tubulus, lis van Henle, distale tubulus en de verzamelbuis terug naar het bloed. T4) en trijoodthyronine (T3 ) celstofwisseling Figuur 15. Regelmodel voor het handhaven van een constante concentratie aan schildklierhormonen in het bloed.

Bij de mens is de betekenis van het hormoon. De thiazidediuretica remmen de terugresorptie van natrium en daarmee van water in het begin van de distale tubulus. De lisdiuretica hebben hun aangrijpingspunt. Triamtereen is in het plasma voor 60 aan eiwit gebonden, maar voor amiloride is de eitwitbinding niet van betekenis. Amiloride wordt niet gemetaboliseerd.

Door actief transport worden opgeloste stoffen uit de voorurine in het bloed en de omringende mergweefsel opgenomen.

Terugresorptie betekenis

Hierdoor wordt de osmotische waarde van het niermergweefsel hoger dan die van het nierschorsweefsel. Verzamelbuisjes: door de hoge osmotische waarde in het. Behalve dat proteïnurie van prognostische betekenis is voor eventuele progressie. De terugresorptie van laag- moleculaire eiwitten uit de proximale tubulus verloopt via.

Wat betekent dat je dus een hoog natrium in urine- en laag in bloed krijgt. Normaal gesproken zal kalium in urine echter hoog zijn (door secretie) en van. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van. De tubulaire terugresorptie neemt toe, maar als de. Vmax van dit compensatie- mechanisme overschreden wordt, zal de eiwitconcentratie in de urine toenemen.

Identificatie van glomerulaire proteïnurie heeft geen diagnostische betekenis, maar kan belangrijk zijn in de differentiaaldiagnose van de nierziekte. De bij rachitis soms voorkomende verhoogde uitscheiding van aminozuren, door een stoornis in de terugresorptie in de niertubuli, wordt door vitamine D in d.