Tijdschrift sociale vraagstukken

Abonnement Tijdschrift Sociale Vraagstukken ? In het herfstnummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken staat een uitvoerig dossier over de aanpak van schulden. Ervaringsdeskundigheid is hot – al langer in de ggz, recent ook op het terrein van armoede. Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken verkent in haar zomereditie of het een hype is of een. Naast een papieren versie is het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken nu ook online te lezen.

Tijdschrift sociale vraagstukken

Hieronder zie je een overzicht van alle tot nu toe verschenen tijdschriften. Sterre ten Houte de Lange, freelance redacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, interviewt Loes van Rijsewijk in Groningen.

De pubertijd is een emotioneel heftige periode. Jongeren nemen afstand van hun ouders en trekken meer toe naar vrienden. Zoals bekent, kunnen vrienden een negatieve invloed. De artikelen en essays zijn interessant voor een breed, interdisciplinair publiek. Naast onderzoeksartikelen en boekbesprekingen biedt Sociologie met essays en debatten een podium voor gedachtewisseling en. Professionals, beleidsmakers en wetenschappers treffen elkaar om op een onderbouwde manier van gedachten te wisselen.

Tijdschrift sociale vraagstukken

Nederlanders is of was ooit slachtoffer van kindermishandeling of verwaarlozing.

De site is een initiatief van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de Universiteit van Tilburg (Tranzo), het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, de Nederlandse Sociologische Vereniging en. Hij was redacteur bij onder meer de Volkskrant en hoofdredacteur bij het Tijdschrift voor de Sociale Sector en schreef tal van columns, artikelen en boeken. Marcel Ham is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en van socialevraagstukken. Met Femmianne Bredewold en Albert Jan Kruiter was hij redacteur van het jaarboek Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt, kroniek van een verandering. Wetenschappers en experts onderzoeken daarin wat de aanpak van kindermishandeling zo ingewikkeld maakt, en hoe het beter kan. Het boek is het jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

In het nieuwe jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken onderzoeken experts en wetenschappers kindermishandeling als publiek probleem. Met bijdragen van: Sander van Arum, Hilde Bakker, Jurre van den Berg, Jan van Dam, Lia van Doorn, Sietske Dijkstra, Petri Embregts, Dana. Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) te Den Haag. Ook is hij hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University.

Hij is sceptisch over de resultaten van. Tonkens studeerde politieke en sociaal -culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en werkte aan de universiteiten van Nijmegen en Groningen en diverse onderzoeksinstituten. Het afgelopen vrijdag gepresenteerde eindrapport van de Aanjaagcommissie verwarde personen, is door diverse experts fel bekritiseerd. In een interview dient Sjef Czyzewski, bestuursvoorzitter van ggz-instelling Antes en lid van het Aanjaagteam, de critici van repliek. Klaas Mulder studeerde Algemene Muzikale Vorming en Wijsbegeerte.

Marcel Canoy is distinguished lecturer Erasmus School of Accounting and Assurance, adviseur van ACM, voorzitter van Longkanker Nederland, lid van Advies Commissie Pakket van het Zorginstituut Nederland, en columnist van socialevraagstukken.

Tijdschrift sociale vraagstukken

Hij werkte eerder voor het CPB, de Europese Commissie, Ecorys en. Ook verschijnt er een keer per jaar een jaarboek. TSS biedt actualiteit en diepgang over politiek, beleid en praktijk voor professionals die zich bezighouden met sociale kwesties. Iik voerde actie om het tijdschrift weg te. Geïnterviewd door Radboud Engbersen en Monique Kremer voor de Serie Economie aan de randen van Nederland. De komst van grote groepen vluchtelingen brengt Nederland in beweging.

Maar er is ook een diepe kloof ontstaan tussen de. Op Sociale Vraagstukken debatteren topwetenschappers en denkers over actuele sociale kwesties. Er is geen informatie beschikbaar voor deze pagina.