Turkse dorp in nederland

Er is een band gegroeid tussen de buurtschap Turkeye en de Turkse gemeenschap in Nederland en Turkije. Hierbij betrokken zijn enkele inwoners van de buurtschap, en ook de Stichting Vriendschapsband Nederland – Turkije. Regelmatig zijn er bezoeken door Turkse delegaties en hoogwaardigheidsbekleders, zoals. In Nederland zijn relatief veel Turkse migranten uit Centraal-Anatolië en de Turkse Zwarte Zeeregio aanwezig. Elk dorp heeft een verhaal en de belangrijkste gaan enkele honderden jaren terug.

Misschien kregen huursoldaten uit het echte Turkije tijdens de Tachtigjarige Oorlog met Spanje. De buurtschap Turkeye valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Waterlandkerkje. Bijzonder is dat 2 van deze borden ook in het lánd Turkije staan. Er is namelijk een band gegroeid tussen de buurtschap Turkeye en de Turkse gemeenschap in Nederland en Turkije. Diverse dorpen in Zeeland hebben een bijzondere naam. Als dank voor de steun van de Turkse zeelieden in hun strijd voor de onafhankelijkheid van Nederland, geeft Prins Maurits het dorp Turkeye de naam die het tot de dag van vandaag heeft gehouden. De zeelui zelf worden een paar jaar later op Nederlandse schepen naar Algerije, toen een provincie van. Dat verhaal ontvouwt zich in de loop van de fietstocht.

Turkse dorp in nederland

Eerst maar eens naar Sint Anna ter Muiden. In het westelijkste stadje van Nederland is de eerste hint naar de Turks -Nederlandse vriendschap te vinden. Op de dorpspomp staat het stadswapen afgebeeld, met daarin prominent de Turkse halve maan. Binnekort vindt er een viering plaats ter gelegenheid van zijn 400 jarig bestaan. Nu kun je je als lezer wel eens afvragen waarom er in het afgelegen deel van Nederland een dorp bestaat met. Aan de vooravond van zijn bezoek aan Nederland, haalde de Turkse president Abdullah Gül fel uit naar de omstreden Nederlandse politicus Geert Wilders. Prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje, noemde het dorpje zo, vanwege de Turkse steun aan de Nederlandse opstand.

Het idee van het Turks dorp is volgens Van Gorkum uniek in Nederland. Er is wel iets vergelijkbaars in Rotterdam. Daar is een verzorgingshuis voor Indische mensen. Maar het blijft een Hollands verzorgingshuis. De Almelose Turken zeiden: wij willen ons eigen huis.

De inwoners van het dorp Faymonville in België noemen zich al eeuwenlang Turken. Net als elk voorgaand jaar, ging ook dit jaar carnaval gepaard met Turkse vlaggen en andere Turkse symbolen. Tijdens carnaval wordt het hele dorp rood-wit. Er zijn ook plaatsnaambordjes Turkeye, gem. Parallel aan de komst van gastarbeiders die via het Turkse arbeidsbureau of werving ‘op naam’ in Nederland terechtkwamen, is er vrijwel onmiddellijk een stroom van gastarbeiders op gang gekomen, die op eigen gelegenheid naar Nederland vertrokken.

Turkse dorp in nederland

Sluis geplaatst in de Turkse steden. Zo beschrijft Magnarella, dat de inwoners van het Turkse dorp waar. Stel dat je niet in een dorpje in Zeeland bent geboren, of in Groningen, maar in een dorpje aan de Turkse kust van de Zwarte Zee. Pas vijftien jaar later liet hij zijn vrouw, drie dochters en drie zoons overkomen, toen hij zag dat anderen dat ook deden. Ik wilde na twee jaar teruggaan, maar de economische situatie in Turkije was slecht. Zoals gezegd, omdat de vader reeds in Nederland woonde en zijn gezin later liet overkomen, maar ook omdat het doelkind zelf voor langere tijd teruggaat naar. Ouders uit één gezin komen vrijwel allemaal uit dezelfde regio in Turkije en veelal uit dezelfde provincie en dan ook nog vaak uit dezelfde stad of hetzelfde dorp. Het dorp, ooit gesticht door zijn overgrootvaders, is het geboortedorp van zijn vader.

Hier woonden zijn ouders voor ze eind jaren zeventig als gastarbeidersgezin naar Deventer kwamen. Akyol (33), columnist en schrijver van de autobiografische romans Eus (over opgroeien in een achterbuurt) en Turis.