Turkse rituelen

Het andere familiefeest is de Turkse bruiloft. Een huwelijk wordt in Turkije groots gevierd met veel verschillende rituelen. Zo wordt er van te voren eerst een hamam bezocht, wordt de bruidsschat overgedragen en vindt er een henna- avond plaats. Door de vele rituelen duurt een traditioneel Turks huwelijk. Hieronder staat puntgewijs wat er gebeurt moet worden, maar daar blijft het niet alleen bij.

Turkse rituelen

Na de geboorte mogen Turkse en Marokkaanse vrouwen veertig dagen lang geen gemeenschap hebben met hun echtgenoot, niet bidden en ( vroeger) binnen blijven. En het moest worden afgesloten met een ritueel. Noteer eerst welke kennis je hebt over de Turkse cultuur.

Zoek hierna de specifieke kenmerken op van de Turkse cultuur m. Turkse vrouwen geven er de voorkeur aan om in het ziekenhuis te bevallen, omdat ze zich daar vertrouwder voelen. De Turkse en Marokkaanse uitvaart kent unieke rouwrituelen. Op deze pagina laten we zien wat deze rituelen en kenmerken zijn en hoe deze veranderen. Wat zijn de Turkse trouwtradities bij een ceremonie?

Turkse rituelen

Lees in dit artikel alles over een Turkse bruiloft!

Met deze plicht laten ze zien dat het meisje "maagd" het huwelijk ingaat. In Turkije en zeer belangrijke kwestie! In feite is de uitvaart voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders theoretisch al geregeld en gericht op begraven in de thuislanden. Tijdens het sterven van moslims en gedurende de dagen daarna worden –voor zover mogelijk- de Islamitische rituelen en wetten in achtgenomen.

De Alevitische opvattingen over de dood en de bijbehorende rituelen passen binnen de islamitische opvattingen. De dood is de wil van Allah en die moet men aanvaarden. Vrijwel alle Alevieten willen in Turkije begraven worden. Veertig dagen na het overlijden komt iedereen samen op een viering om de overledene te. Een bruiloft wordt in de Turkse cultuur gevierd met diverse rituelen. Voordat de bruiloft begint wordt eerst een hamam bezocht. Verder wordt er tijdens de Turkse bruiloft een bruidsschat overgedragen. Ook vindt er nog een henna-avond plaats.

Meestal duurt een bruiloft in Turkije een aantal dagen. Tijdens Turkse begrafenissen worden verscheidene islamitische begrafenisrituelen uitgevoerd. De bedoeling is dat de rituelen niet afwijken van wat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) in zijn tijd deed.

Turkse rituelen

Naast smeekbedes en het lezen van het Heilige boek Koran wordt ook de Mevlüd gereciteerd. Rond trouwen bestaan er heel wat gewoonten en tradities. Die kunnen van land tot land erg verschillen.

Saban Gök van de Turkse Unie van België legde Volkskunde Vlaanderen vzw uit hoe een Turks huwelijk gevierd wordt. Bij een Turks trouwfeest komen namelijk heel wat tradities kijken, maar om die goed te begrijpen. De meeste moslims die in Vlaanderen wonen, zijn van Turkse of Marokkaanse afkomst. Tot voor kort werd het lichaam van een overleden moslim haast zonder uitzondering gerepatrieerd naar het land van herkomst om daar begraven te worden. Daarvoor werd dan op voorhand een verzekering afgesloten bij een bank of. Zo worden bijvoorbeeld Marokkaanse jongens op jongere leeftijd besneden dan Turkse jongens. Bij Turkse jongens vindt de besnijdenis vaak plaats na hun zevende levensjaar, zodat ze het ritueel bewust kunnen meemaken. Wel dient de besnijdenis uitgevoerd te worden vooraleer de jongen de puberteit bereikt.

Na de geboorte van een baby zijn er een aantal dingen wat gebeurt moet worden. Belangrijke momenten in het leven en rituelen. Vroeger moesten zij ook binnen blijven. Deze periode moest worden afgesloten met een ritueel bad, omdat de moeders die veertig dagen na de geboorte ritueel onrein zijn en gevoelig voor kwade.

Wie ben ik: Ik ben een studente van de PXL in Hasselt en ik ben een stagiaire bij Erfgoedcel Mijn- Erfgoed. Ik draai voor een langdurige periode mee in dit werkveld. Turkse rituelen in hun geheel hebben overgenomen. Boeken over Islamitische rituelen koop je eenvoudig online bij bol. Ze gaan mee in de wensen van hun ouders om deze rituelen vast te houden. Vanaf het moment dat de jongen bij de ouders van het meisje om haar hand gaat vragen, dompelen ze zich onder in de Turkse traditie. Dit geldt ook voor Turken die in het dagelijks leven lijken. Sommige geboorterituelen zijn niet aan een godsdienst gebonden.

Zo laten bijna alle Amerikanen hun zonen besnijden. Voor hen is dat een ritueel zonder gods- dienstige betekenis.