Uwv aanvraag voorzieningen werkgever

Een werkgever kan een vergoeding voor voorzieningen krijgen als hij een werknemer met een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering in dienst neemt of heeft. Maakt een werkgever extra kosten waardoor deze werknemer kan werken? Dan kan hij een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek. Aanvraag vergoeding voorziening werkgever. U heeft een werknemer in dienst met een ziekte of handicap.

Of u wilt iemand in dienst nemen met een ziekte of handicap. U kunt dan misschien een vergoeding krijgen voor de extra kosten die dit met zich meebrengt. Werkt u bij een werkgever of start u een eigen bedrijf? Misschien heeft u een voorziening nodig om uw werk goed te doen. Voor sommige hulp of hulpmiddelen kunt u bij ons een vergoeding aanvragen. Of u kunt gebruikmaken van een regeling van UWV. De hulp, hulpmiddelen en regelingen noemen wij ook wel voorzieningen. Om gebruik te maken van een regeling of om een.

Uwv aanvraag voorzieningen werkgever

Kijk voor meer informatie op Aanvragen Beoordeling werken met een voorziening. Voordelen en regelingen voor werkgevers. Voorbeelden hiervan zijn een aangepast toilet, een traplift of een aangepaste werkplek. Meer informatie voor uw werkgever vindt u op Vergoedingen voor de werkgever.

Voor werkgevers zijn er interessante regelingen om mensen in dienst te nemen. Het is goed dat u ook weet wat er mogelijk is. Want misschien levert dit uw werkgever én u voordeel op. U vindt hier alle formulieren van UWV voor werkgevers, gesorteerd op onderwerp. Vraag hier online een voorziening of hulpmiddel aan. Dit kan als u een ziekte of handicap heeft, maar wel kunt werken. U kunt bijvoorbeeld een schrijf- en gebarentolk of een brailleleesregel aanvragen. Als een werkgever een werknemer met een ziekte of handicap in dienst heeft of in dienst neemt, kan de werkgever een vergoeding aanvragen voor de extra kosten die dit met zich meebrengt.

Neemt of heeft u een werknemer in dienst met een ziekte of handicap? En maakt u extra kosten om zijn werk mogelijk te maken? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor. U krijgt subsidie voor bijvoorbeeld een aangepast toilet, een traplift of een aanpassing van de werkplek. Er is ook een subsidie voor voorzieningen als een aangepaste bureaustoel of een brailleleesregel.

Uwv aanvraag voorzieningen werkgever

De werknemer kan die meenemen naar een andere werkgever.

Hij kan deze subsidie zelf aanvragen bij UWV. De werkgever kan een subsidie aanvragen voor niet-meeneembare voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een aangepast toilet voor een werknemer met een rolstoel, een traplift of een aangepaste werkplek. Hoe bepaalt het UWV of de werkgever een vergoeding krijgt? Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV en gemeenten beschikbaar.

Als u een vergoeding aanvraagt, beoordeelt UWV of de. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf. De volgende voorzieningen kunnen afhankelijk van de situatie en de beperking worden ingezet:. Het gaat hier om voorzieningen die aan de werkgever worden verstrekt. Voor de WAJONG populatie kunnen andere of aanvullende regels gelden. Niet meeneembare voorzieningen, de vergoeding aan de werkgever.

Het UWV kan ingevolge van artikel 36 WIA;. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Een mobiliteitsbonus: als u een werknemer met een. Voor de kosten van aanpassingen en niet-meeneembare voorzieningen op de werkplek kan de werkgever subsidie aanvragen bij het UWV. Als een meeneembare werkvoorziening noodzakelijk wordt geacht, moet de werknemer deze zelf aanvragen.

Stuur het formulier naar de afdeling Inkoop Reïntegratie van het. UWV -kantoor in de regio waar uw werknemer woont. Werkgevers, behorende tot de sector Overheid en. Zoals gezegd kan een werkgever alleen vergoedingen aanvragen voor niet- meeneembare voorzieningen zoals een aangepast toilet, een traplift of een aangepaste werkplek. Door het UWV wordt beoordeeld of deze voorziening echt nodig is.

Hierbij wordt de werknemer door het UVW uitgenodigd voor.