Uwv ontslagaanvraag

Wilt u ontslag aanvragen voor uw werknemer? Dan zijn er regels waar u zich aan moet houden. Er zijn verschillende vormen van ontslag, bijvoorbeeld ontslag via UWV, via de kantonrechter of ontslag met wederzijds goedvinden. Welke stappen u precies moet ondernemen leest u hier. U wilt een ontslagvergunning aanvragen voor een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is.

Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Daarna uploadt u het formulier via het werkgeversportaal. Om toestemming van UWV te krijgen voor ontslag, moet uw werkgever voldoen aan een aantal voorwaarden. Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen gelden deze voorwaarden: Er is een geldige reden voor het ontslag. Uw werkgever ontslaat u volgens de juiste.

De ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf begint met een. Je bent als werkgever verplicht om bij een ontslagaanvraag via het UWV gebruik te maken van een drietal webformulieren van het UWV (formulier A, B en C). Als deze vergunning wordt verleend, krijgt de werkgever toestemming om de werknemer te ontslaan. Een werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen via het UWV. Een UWV ontslagprocedure kan alleen maar om bedrijfseconomische reden of als iemand twee jaar of langer ziek is. Regelmatig komen werkgevers bij ons die zich zorgen maken over een ziekmelding van een werknemer voordat er een ontslagaanvraag bij het UWV wordt ingediend. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer opzeggen indien er sprake is van een redelijke grond en herplaatsing binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is, of niet in de rede. Bij UWV is op basis van twee gronden ontslag aan te vragen: bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid.

Verleent het UWV toestemming, dan is er een bepaalde procedure voor uw ontslag. Bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid is er toestemming nodig van UWV bij ontslag. Onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is dat het UWV enkel nog ontslag kan worden verzocht in de situatie van bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij alle andere ontslaggronden zal de werkgever zich direct tot de kantonrechter moeten wenden. Het gaat slecht met het bedrijf en je werkgever wil je ontslaan. Wij vertellen je alles over ontslag om bedrijfseconomische redenen, geven je tips en bieden juridische. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische gronden kiezen veel werkgevers voor de aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf.

Het voordeel voor deze procedure is dat indien de ontslagvergunning wordt verleend, de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd zonder dat de. Door de Wet werk en zekerheid wijzigt vanaf 1 juli het ontslagrecht. Nieuwe online ontslagformulieren moeten werkgevers daarbij de weg wijzen. Dan verloopt de ontslagaanvraag, die via UWV gaat, voortaan volledig digitaal. Ontslagaanvraag via UWV nu volledig digitaal. Als je een werknemer wilt ontslaan, zul je waarschijnlijk eerst proberen om er samen uit te komen. Is ontslag met wederzijds goedvinden niet mogelijk, dan kun je ontslag aanvragen bij de kantonrechter of het UWV.

Uwv ontslagaanvraag

Het UWV heeft hiertoe een drietal formulieren opgesteld.

Veel werkgevers vragen zich het volgende. Mijn baas heeft een ontslagvergunning voor me aangevraagd bij het UWV, wat moet ik doen? Je staat vaak sterker dan je denkt bij ontslag. Om een ontslagvergunning te krijgen van het UWV moet je werkgever goede redenen aanvoeren. Een werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen is minder moeilijk dan je denkt. Het is verstandig je hier tegen te verweren. De aanvraag dient te verlopen via het UWV.

Alleen nadat UWV de ontslagaanvraag heeft ingewilligd kan opzegging van de. Een ontslagaanvraag op grond van een bedrijfseconomische reden of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid moet schriftelijk bij het UWV worden ingediend. Met deze aanvraag verzoekt de werkgever het UWV om. Eén van deze wijzigingen ziet op het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Zo wordt een beschrijving gegeven van de criteria aan de hand waarvan UWV de ontslagaanvraag zal toetsen, alsmede welke gegevens door de werkgever moeten worden verstrekt ter onderbouwing van de bedrijfseconomische noodzaak of de langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij een ontslagvergunning vraagt je werkgever via het UWV je ontslag aan.

Lees wat je werkgever moet doen en hoe dit proces in zijn werk gaat.