Vakblad maatschappelijke zorg

Waar komt handelingsverlegenheid vandaan bij medewerkers in de gehandicaptenzorg als het gaat over cliënten en seks? Jeroen Zomerplaag promoveerde onlangs op een onderzoek naar deze vraag. Vervolgens ging hij in gesprek met ervaringsdeskundige Vincent Ohlrichs. Deze zeer kwetsbare mensen hebben levensbrede ondersteuning nodig.

Het signaleert, analyseert, rapporteert en informeert.

Vakblad maatschappelijke zorg

Maatwerk presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers zich bevinden. De ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving worden. En presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden. Het magazine richt zich op werknemers in de sectoren sociaal werk, welzijnswerk (zoals sociaal-cultureel werk en maatschappelijk werk), jeugdzorg, maatschappelijke opvang, ouderenzorg, thuiszorg, wijkontwikkeling. Ook andere groepen dan maatschappelijk werkers moeten door het vakblad aangesproken en geïnspireerd worden. Bovendien verbreedt de redactie zelf: nieuwe aanwas, bijvoorbeeld uit het jongerenwerk, de informele zorg en het internationale social work. Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen.

Vakblad maatschappelijke zorg

Het blad biedt informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en. Dit vakblad opereert op het snijvlak van arbeidsvoorziening, sociale zekerheid en lokaal sociaal beleid. Sociaal Bestek is hét tijdschrift voor werk, inkomen en zorg. Ook interviews, boekbesprekingen, jurisprudentie en uitleg van regelgeving. Tijdschrift voor Sociaal Juridische Dienstverlening, nr. Bijdrage Studiedag Indiceren: Spanning tussen vraag en aanbod.

In: Bijeenkomst over Indicering van Zorg aan Ouderen. Wetenschappelijk tijdschrift over maatschappelijk werk, maatschappelijke vorming, sociale politiek, de zorgsector en organisatorische ontwikkelingen. Vijf boeken die de wereld veranderen. Weliswaar, Welzijnsmagazine voor Vlaanderen, nr. Zorgtrajectbegeleiding voor personen met een verstandelijke handicap: een conceptuele verkenning. Hoofdredacteur was de Amsterdamse verzekeringsdirecteur en voorzitter van het genootschap.

Voor artikelen over fundamenteel onderzoek zijn er gespecialiseerde vakbladen en voor de organisatie van de zorg en maatschappelijke discussie is er Medisch Contact, het blad van de KNMG. Het tijdschrift wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening van de lezers door een. Zelf afficheren ze zich als hét vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning.

Vakblad maatschappelijke zorg

En claimen dat ze actuele informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk.

Dat klinkt veel saaier en ingewikkelder dan deze uitgave van Reed. Ook kun je minderheden, vluchtelingen of asielzoekers helpen bij hun huisvesting en maatschappelijke integratie. Je kunt bijvoorbeeld jongeren helpen om hun vrije tijd zinvol te besteden. Als welzijnswerker en maatschappelijk werker zorg je ervoor dat mensen (weer) actief deelnemen aan de samenleving. Een gesprek over verlies, financiering, zorgverzekeraars en datgene waar het Alexander Monro in uitblinkt: patiëntgerichte zorg.

Wat wordt jouw toekomst in zorg, welzijn of sport? Opleiding Sociaal- Maatschappelijk Dienstverlener. Ken je met betrekking tot deze opleiding een interessante website van bijvoorbeeld een overkoepelende organisatie, brancheorganisatie of vakblad ? Naast verdiepende artikelen besteedt P&I aandacht aan actuele ontwikkelingen rond privacy en bescherming van persoonsgegevens op alle maatschappelijke terreinen zoals bedrijfsleven, overheid, gezondheidszorg, arbeid, politie en justitie. Het blad staat onder leiding van een zeer deskundige redactie bestaande uit.