Vakblad sociaalwerk

Het tweemaandelijks blad is voor professionals en studenten in sociaal werk en voor mensen die geïnteresseerd zijn in de hulpverlening en preventie aan kwetsbare groepen in alle. Het signaleert, analyseert, rapporteert en informeert. Maatwerk presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers zich bevinden. De ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving worden. Het vakblad behandelt alle facetten van het sociaal werk. En presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden. Daarnaast verbreedt de redactie de inhoud van het vakblad.

Met deze vernieuwingen wordt een belangrijke volgende stap gezet in de professionalisering, profilering en. Het is de vierde sociaalwerkorganisatie die het certificeringstraject van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk doorlopen heeft. Ben je geboeid door actueel sociaal werk ? Op korte tijd groeiden we uit tot een succesvol initiatief. Er is geen informatie beschikbaar voor deze pagina.

Revolutionaire democratisering en radicale onderwijsvernieuwing stonden hoog in het vaandel op de sosjale akademies in de jaren zeventig, vooral op de rooie akademie De Horst in Driebergen. Bevoorrechte partners zijn het Vlaams Welzijnsverbond en SOM, de federatie van sociale ondernemingen. Maatwerk) U twittert met Tineke de Waard, lid van de redactie.

Vakblad sociaalwerk

Jeroen Gradener beschrijft in een artikel in vakblad Sociaal Werk hoe Nederlandse sociaal werkers zich kunnen laten inspireren door het politiserend werken in de Verenigde Staten. Dit artikel over het onderzoek naar inspiratie door het politiserend werken in de VS, is deel van zijn promotieonderzoek.

UCLL-studenten vinden het full text artikel terug via. Het magazine richt zich op werknemers in de sectoren sociaal werk, welzijnswerk (zoals sociaal-cultureel werk en maatschappelijk werk), jeugdzorg, maatschappelijke opvang, ouderenzorg, thuiszorg, wijkontwikkeling. Hierin worden theoretische bouwstenen van het beroep op een toegankelijke wijze gepresenteerd. Gelezen, de uitspraak van een zoon die zijn twee ouders verzorgt: “De vaste wijkverpleegkundige van mijn ouders kwam terug van een cursus en had geleerd mij nog meer werk te geven. Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen.

Gehoord, van een maatschappelijk werkster: “Ons hele intakeformulier, dat is heel erg meteen. Niet achter- overleunen tegen de fundamenten, maar ze gebruiken om verder te bouwen aan het beroep. MAATWERK VAKBLAD VOOR PROFESSIONALS IN. Vorige week kregen we bericht van MOgroep en de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk: MOgroep heet voortaan Sociaal Werk Nederland en het vakblad Maatwerk wordt omgedoopt in vakblad Sociaal Werk. VSW Duurzaam Sociaal Werk Foto: Richard Mooyman. Over CO-Creatie toepasbaar maken voor het sociale domein.

We wilden namelijk antwoord op de vraag: hoe kunnen we deze innovatie Zo implementeren dat het niet eenmalig is, maar dat het handelen van de professional erdoor. Didier Reynaert en Tine Van Regenmortel zijn Vlaams en werken in Nederland en Vlaanderen in het sociaal werk, als docent en onderzoeker. Hoe zien zij de overeenkomsten en verschillen? Mariëtte Hermans, tekstschrijver en redacteur. Het artikel van Evi den Uijl wordt gepubliceerd in de eerstvolgende editie van.

Vakblad sociaalwerk

Drie generalisten aan het woord in Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk: Linda van Kreel, Piet Roest en Saleha el Haddioui.

Tegelijkertijd voelen ze zich niet gehoord. Net een artikel over de verschillen tussen Vlaanderen en Nederland voor wat betreft het Sociaal Werk. Search: Maatwerk krijgt nieuwe naam vakblad sociaal werk. The page you are looking for is no longer available: Maatwerk krijgt nieuwe naam: vakblad sociaal werk.

Ze werkt bij Pretty Woman in Utrecht, en begeleidt jonge meiden en vrouwen met heftige ervaringen rondom seksualiteit en relaties. Marcel Spierts – Pleidooi voor een democratisch sociaal werk. Lisbeth Verharen – Gezond met Sociaal Werk. De morele spanningsvelden in het sociaal werk nemen de laatste jaren alleen maar toe, en de recente transities en transformaties hebben de dilemmadichtheid en handelingsverlegenheid alleen maar vergroot.

Veel sociale professionals ervaren dan ook de behoefte aan ondersteuning op het vlak van beroepsethiek.