Vaktijdschriften jeugdzorg

Ouders tevreden over jeugdzorg Culemborg Over het algemeen zijn ouders zeer tevreden (rapportcijfer 8,5) over de toeleiding naar zorg door het sociaal wijkteam in Culemborg (foto) en over de diverse vormen van hulpverlening. Wijkteam bestrijdt overlast Schagen on Ice. Samenwerkende jeugdinspecties openen digitaal loket voor gemeenten. De journalistiek onafhankelijke redactie wil bijdragen aan optimale zorg en hulp voor jeugd en aan professionalisering van de jeugdzorg.

We hebben al behandeld hoe je een weg kunt vinden in de vele boeken die per onderwerp beschikbaar zijn. Daarnaast kennen we een breed aanbod aan vaktijdschriften die zich richten op een specialisme binnen de verpleging en verzorging. Terwijl pesten op school een uiterst actueel onderwerp is, wordt in de jeugdzorg aan dit thema geen enkele aandacht besteed. Wie de moeite neemt de vaktijdschriften erop na te slaan, zal ontdekken dat over pesten van jeugdigen in de leefgroep de laatste jaren geen woord is geschreven. Er is aandacht voor (toekomstige) ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Het jeugdbeleid wordt volgend, analyserend, vergelijkend en kritisch beschouwd. Het vakblad ASg richt zich op professionals die werkzaam zijn in activiteitenbegeleiding en dagbesteding binnen de ouderenzorg, psychiatrie. Het tijdschrift kan online worden geraadpleegd na. ActiviteitenSector helpt activiteitenbegeleiders hun werk te professionaliseren.

Vaktijdschriften jeugdzorg

Dit vaktijdschrift houdt hen niet alleen op de hoogte van nieuws en actualiteiten in hun vakgebied. Maar vertelt ook de persoonlijke verhalen van activiteitenbegeleiders. Met leuke ideeën en handige tips uit de praktijk.

Vakblad Vroeg biedt kennis en nieuws aan professionals over vroegsignalering en vroeghulp met betrekking tot de ontwikkeling van het jonge kind en zijn ouders. Dit doet zij via een kwartaalmagazine en een wekelijkse digitale nieuwsbrief. De hardnekkige mythe dat niks werkt in de gesloten jeugdzorg. BPSW is de landelijke beroepsvereniging van professionals in sociaal werk. Zij verenigt maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogisch werkers. Zij het dat auteurs en denkers de onderliggende ideeën en uitgangspunten met veel verschillende termen aanduiden. Naast vakbladen, boeken en wetenschappelijk materiaal zijn krantenartikelen en opiniestukken verzameld over het onderwerp.

Op initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) ontwikkelt het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming richtlijnen voor. Ook voerde ik een paar adviesopdrachten in de sfeer van de jeugdzorg uit. Met InCompany werkte ik aan het ontwikkelen van een aantal trainingen. Publiceren Vanaf de jaren 90 heb ik een hele reeks artikelen gepubliceerd in uiteenlopende vaktijdschriften over diverse onderwerpen over het brede domein van de. Bureau Jeugdzorg (BJZ) Bureau Jeugdzorg (BJZ) richt zich op het recht van de jeugdige om uit te groeien tot een gezonde volwassene. Huisarts, Bureau Jeugdzorg en vertrouwensarts. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen.

Vaktijdschriften jeugdzorg

In deze achtste editie van de Sociale kaart jeugdzorg staan de adressen van de verschillende instanties en. De adressen zijn verzameld aan de hand van openbare bronnen, adreslijsten van organisaties, telefonische enquêtes, vaktijdschriften en bestaande bestanden. Na een explosie van vaktijdschriften in de jaren zeventig, volgde in decennia daarna een koude sanering. Momenteel zijn er in feite nog maar een paar meer algemene vakbladen, zoals SoziO en Jeugd en Co.

Niet iedereen kan zomaar in de jeugdzorg werken, het beroepsdomein wordt dus afgebakend. De beroepsverenigingen NIP ( psychologen), NVWM. Phorza heeft contacten met hogescholen, vakbladen, lectoren en andere deskundigen uit het vakgebied. Duidelijk over waar je als organisatie of team samen de grens trekt.

Duidelijk zijn over procedures als melden, nazorg en aangifte doen. In dit magazine lees je hoe die duidelijkheid ertoe leidt dat het aantal incidenten vermindert en het gevoel van veiligheid terugkeert. TKM-special: kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. Juni Tijdschrift Kindermishandeling.