Variabelen in excel

In dit blog ga ik wat dieper in op het gebruik van variabelen en de verschillende datatype in Excel. Dit is handig, want je kunt een formule met behulp van deze variabelen niet uit wat de variabele gegevens bevat eigenlijk construeren. Dus de formules hoeft niet elke keer is toegepast om nieuwe gegevens te bewerken. Excel kunnen variabelen worden gemaakt voor de spreadsheet net als de Visual Basic interface. Geeft informatie over het gebruik van variabelen in Excel Sub-procedures in Visual Basic for Applications.

In Excel Web App kunt u een gegevenstabel (reeks cellen) met een of twee variabele waarden in een formule gebruiken om gegevens te analyseren.

Variabelen in excel

Klik in Excel is een gegevenstabel met een bereik van cellen dat wordt weergegeven hoe de resultaten van formules wijzigen van een of met twee variabelen in formules beïnvloedt. Indien je op deze manier met variabelen omgaat, zal dit wel werken, maar dit is verre van professioneel. U vraagt zelfs om fouten, en bovendien weigert Excel elke medewerking, zoals we later nog zullen merken. Met andere woorden: vergeet deze code maar gauw.

Door variabelen in een formule te gebruiken hebben we de mogelijkheid om hier (tijdelijk) iets in te stoppen wat we later in een berekening weer gebruiken. Het gebruik van variabelen maakt een formule leesbaarder maar bovenal flexibeler. Het declareren van variabelen houdt in dat geheugenruimte voor deze variabele wordt gereserveerd. In deze tutorial wordt uitgelegd hoe variabelen kunnen worden worden gedeclareerd, welke typen variabelen er zijn en wat de voor- en nadelen.

Variabelen in excel

Nu wil ik in cel B1 die formule uitrekenen, waarbij ik X verang door een getal (1).

Ik kan niet zelf een nieuwe functie aanmaken, omdat in elke rij een andere formule komt te staan. Cursus Excel, go to : Index – vorige – volgende. Ik heb geprobeerd om de substitute functie. Gegevenstabellen zijn een handig hulpmiddel om variabelen in een formule te wijzigen, en te zien welk effect dit heeft op de resultaten van de formules.

Bij de functie INDIRECT blijft het bereik onveranderd en dient dus handmatig aangepast te worden! Of via een andere functie zoals AANTALARG. Ook is het mogelijk om via INDIRECT te verwijzen naar een ander bestand. Echter, zodra het bronbestand waarnaar verwezen wordt gesloten wordt, raakt Excel de verbinding. Vul nu eerst het excel -blad in voordat je Solver opent.

Elke macro waarin variabelen worden toegepast, heeft profijt van het vantevoren definiëren van deze variabelen. Dit definiëren noemen we declareren. Er zijn enkele redenen op te noemen: □ Als u variabelen vantevoren declareert, wordt u vroegtijdig gedwongen na te denken over het soort. Deze informatie kan worden benaderd via de naam van de variabele.

Wanneer een nieuwe naam in een macro wordt gebruikt, wordt door VBA een nieuwe variabele gedefinieerd. Variabelen bevatten verschillende types informatie. Het datatype van deze variabele is standaard een " variant".

Variabelen in excel

Wanneer de verzamelde gegevens met SPSS worden verwerkt, dan is het noodzakelijk dat iedere vraag wordt omgezet in een variabele. Bij de vertaling van de enquête- vragen naar variabelen maak je een codeboek. Het codeboek is dus een lijst met afspraken waarin wordt vastgelegd hoe de enquêtevragen worden. Kijk je naar het venster “Lokale variabelen ”, dan zie je dat de variabelen nu de berekende waarde bevat (zie afbeelding 5).

De inhoud van de variabele breng je nu terug naar Excel. Daar gebruik je de naam “PosUitvoer” voor. Het verschil met de invoer is dat je geen bereik hebt om te selecteren. Om het werken met formules makkelijker te maken, is Excel voorzien van voorgedefinieerde functies.

Een functie bestaat uit een functienaam en de benodigde variabelen (deze worden tussen haakjes achter de functienaam benoemd).