Vergoeding rolstoel gemeente

Een scootmobiel, traplift, automatische deuropener, rolstoel, aanpassingen voor je keuken of badkamer. Je kan bij de gemeente hulpmiddelen aanvragen om beter te bewegen. Sommige hulpmiddelen worden volledig vergoed, sommige niet. Dat verschilt per hulpmiddel, maar ook per gemeente.

Als je een vergoeding aanvraagt voor een hulpmiddel bij het WMO-loket van jouw gemeente, kan het zijn dat je een eigen bijdrage betaalt.

Vergoeding rolstoel gemeente

Het verschilt per gemeente of je een eigen bijdrage moet betalen voor jouw hulpmiddel en ook de hoogte kan verschillen per gemeente. Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo? De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. De meeste medische hulpmiddelen worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Voorbeelden van hulpmiddelen die u blijvend nodig kunt hebben zijn een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. Voor een rolstoel voor langdurig gebruik betaalt u geen eigen bijdrage.

Vergoeding rolstoel gemeente

Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent niet dat elke rolstoel volledig wordt vergoed door de gemeente.

Het kan zijn dat de gemeente bijvoorbeeld een maximumbedrag. U krijgt meestal een standaard rolstoel, met de noodzakelijke accessoires. Aanpassingen aan de rolstoel die medisch noodzakelijk zijn, worden vergoed door de gemeente. Sommige mensen kunnen zich vanwege een ziekte of beperking niet goed verplaatsen. Een rolstoel of scootmobiel kan dan een oplossing zijn.

Dit zijn hulpmiddelen, die regelt u zelf. Hebt u langer dan 6 maanden een rolstoel of scootmobiel nodig? Wanneer u zich thuis of buitenshuis moeilijk zelfstandig kunt verplaatsen dan kunt u een aanvraag indienen voor een rolstoel bij de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Elk type rolstoel komt voor vergoeding in aanmerking. De regels voor de aanvraag verschillen per gemeente. Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor vergoeding. De kosten voor het gebruik van een rolstoelgeschikte auto vergoedt mogelijk UWV en soms uw gemeente. Dit hangt af van uw situatie: Gemeente Gebruikt u de aangepaste auto privé?

Dan vergoedt uw gemeente soms de kosten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Vergoeding rolstoel gemeente

Wanneer u niet zonder sportrolstoel kan sporten, komt u in aanmerking voor een vergoeding voor een sportrolstoel. Deze zijn over het algemeen niet bruikbaar in de gewone leefsituatie. U krijgt een tegemoetkoming in de kosten en mag zelf een sportrolstoel aanschaffen. Lid zijn van een sportvereniging of regelmatig. Onderhoud, reparatie en verzekering worden ook door dit bedrijf afgehandeld en zijn voor rekening van de gemeente. Wanneer u zonder sportrolstoel niet kunt sporten, kunt u ook een vergoeding aanvragen voor de aanschaf van een sportrolstoel. Vervangen rolstoel of scootmobiel (Wmo).

Vragen over reparaties of verzekeringen zijn voor de leverancier. Als je hem nodig hebt, wordt een scootmobiel vergoed vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning, uitgevoerd door de gemeente ). Om eerlijk te zijn zou ik na moeten zoeken wat. Als u wilt weten of u een vergoeding kunt krijgen voor een rolstoel of ander verplaatsmiddel dan moet u contact opnemen met de afdeling Wmo via het online contactformulier. Een medewerker maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis of op locatie om te kijken naar de mogelijkheden. Met het juiste hulpmiddel kunt u beter bewegen. U kunt langer in uw eigen huis blijven wonen of makkelijker ergens naartoe gaan. Bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel, taxivervoer (Regiotaxi), een traplift of hulp bij het huishouden? Of hebt u andere hulp en ondersteuning nodig?

Bijvoorbeeld hulp bij schulden of een verslaving, hulp bij andere mensen ontmoeten of meedoen aan activiteiten in de buurt, of begeleiding bij het wonen? Hier is te vinden hoe u iets kan doen tegen een besluit van de gemeente waarmee u het niet eens bent. In welke vormen kan de gemeente mij een voorziening verstrekken? Heeft u korter dan drie maanden een rolstoel nodig? Dan kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel. U kunt daar hulpmiddelen huren en soms ook lenen.

Uw huisarts kan helpen inschatten hoe lang de rolstoel nodig is. Informeer bij uw zorgverzekeraar of de kosten worden vergoed.