Verleden tijd vergen

Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott). Oudhoogduits fergon, verwant aan vragen. Voltooid verleden tijd, had gevergd. Je hebt gezocht op het woord: vergen. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

Verleden tijd vergen

Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis.

U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van. Zodra zij een verleden – tijdsvorm nodig hebben, gaan zij op zoek in hun lexicon, maar tegelijk beginnen zij een regelmatige verleden tijd te vormen. Maar is het misschien zo dat we datzelfde beginsel, datzelfde tijdsproces overhevelen naar psychologisch gebied? Definitie van vergen in het Online Woordenboek. Betekenis van vergen vertalen vergen vertaling. Informatie betreffende vergen in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie.

Achterstanden in het onderwijs zijn nog geen verleden tijd. Een basisopleiding is voor iedereen noodzakelijk om uitsluiting te voorkomen, zo stelt de Onderwijsraad onder meer in een vandaag verschenen verkenning. En ook mensen met een lagere opleiding moeten steeds meer beschikken over sociale. Onze plafonds vergen weinig onderhoud, schilderwerk is verleden tijd, maar dit geldt niet voor ons pand. Deze hebben wij in een nieuw jasje gestoken.

De vestiging in het Duitse Alsdorf beschikt behalve over opslagruimte ook over knowhow op het vlak van distributie, techniek en IT. Wanneer markten zich op een keerpunt bevinden, houdt dat ook kansen in. Observaties met videocameras maken het verkeer in tunnels veiliger. Zon systeem stelt echter nogal wat technische eisen. Het verzenden van de beelden vergt ook een ruime bandbreedte op het net. Overigens, die doelstellingen blijken vandaag nog steeds de uitgangspunten van een verleden tijd, dat in en een inmiddels gewijzigd literair klimaat.

Maar andere ontwikkelingen vergen een nieuwe positiebepaling van het Po√ęziecentrum, en daar wil het vooralsnog niet voor gaan. Soms kunnen wetenschappelijke inzichten heel snel veranderen. Eind jaren negentig werd in een verkennende studie naar meisjescriminaliteit in Nederland nog geconcludeerd dat er wel sprake was van een lichte toename van meisjescriminaliteit, maar dat er geen opvallende verschillen waren tussen. Al 20 jaar heeft Scholten Awater ervaring in de educatieve markt. Als gevolg van onze schaalgrootte beschikken wij over rechtstreekse inkooprelaties met alle A-merk fabrikanten en.

Verleden tijd vergen

Kwalitatieve en duurzame betonverhardingen vergen minimaal onderhoud. Ribbel- en spoorvorming zijn verleden tijd. Minder onderhoud garandeert ook minder hinder in de toekomst.

Dorpshuis De Planeet in De Krim is niet meer van deze tijd en moet vervangen worden door een multifunctionele accommodatie (mfa) met sporthal. Daar is iedereen het wel over eens, getuige ook de intentieverklaring die tijdens het Oranjefeest door alle partijen inclusief de gemeente is. Zo kan op tijd worden ingegrepen of worden (bij)gestuurd. Het koehandel element uit de onderhandelingen verschuift meer naar de achterkant van het proces en zal minder tijd vergen.

Uiteindelijk resulteert dit in een. Zoals deze krant eerder berichtte vormden onder andere de lokale wetgeving en de vraag vanuit welke plek de aansturing van de luchtvaartmaatschappij plaatsvindt, de obstakels voor een vlotte overname. Martina verklaarde in het verleden dat het juridische deel van het traject de nodige tijd zou vergen. Het zal enige tijd vergen om tot je door te dringen en in jullie nieuwe regels, want jullie hebben allemaal je eigen regeltjes waar jullie je aan houden. Jullie zien de schaduwen aan beide kanten van tijd, maar weet je dat wat jullie toekomst of verleden noemen zijn schaduwen van de enige indruk van tijd.

Eerst ga je het probleem analyse- ren en dan leer je hem of haar de relatie tussen de verschillende tijden goed te leggen. Dat zal tijd vergen, maar ik geloof er helemaal in. En met mij de directeur van het instituut waarvoor ik werk. Wij willen naast een onderzoekseenheid ook een.

De lage jeugdwerkeloosheid in Nederland zal daarmee helaas snel verleden tijd worden.