Vernauwing kransslagader erfelijk

Later ontdekten artsen dat ze de vernauwing ook konden opheffen door via de lies een slangetje in dat vernauwde bloedvat te schuiven en deze op te blazen, oftewel het. Maar niet alleen een hoog cholesterol is erfelijk, ook een zwakke hartspier kan in de familie zitten. Als de kransslagaders vernauwd zijn, kan dat leiden tot symptomen als pijn op de borst en kortademigheid. Een vernauwde kransslagader behoeft behandeling. Slagaderziekte – ook bekend als aderverkalking of onder de medische term atherosclerose – is een sluipend ziekteproces van vetophoping in de binnenbekleding van slagaders. Doordat de vaatwand vervolgens steeds dikker wordt, raken de slagaders langzaam vernauwd en. Raakt een kransslagader afgesloten, dan kan dat in korte tijd ernstige gevolgen hebben voor het stroomgebied van die kransslagader, dat wil zeggen het deel van de hartspier dat de slagader van bloed voorziet. Het gevolg van een afgesloten slagader is een hartinfarct.

Coronaire aandoening: vernauwde kransslagaders. Bij een coronaire aandoening zijn de coronaire slagaders of kransslagaders vernauwd door een gedeeltelijke afzetting van vet tegen de wand van de slagader. Hierdoor heeft het hart een zuurstoftekort. Lees meer over de symptomen van coronair lijden, de risicofactoren.

Ook het hart zelf moet van zuurstofrijk bloed worden voorzien. Dit gebeurt via de kransslagaders (coronaire vaten), die om het hart liggen. Dit kan levensbedreigende vormen aannemen. De grootte van het hartinfarct of hoeveel hartspiercellen afsterven, hangt natuurlijk af van de plaats van de verstopping. Als de verstopping optreedt op een uiteinde van een kleine kransslagader, zal de schade eerder beperkt blijven in vergelijking met een vernauwing bij een. Angina pectoris is de Latijnse naam voor een drukkende pijn (angina) op de borst (pectoris).

Een ander woord dat hiervoor ook wel wordt gebruikt is hartbeklemming of hartkramp. De pijn ontstaat omdat de hartspier niet voldoende bloed toegevoerd krijgt om het hart zijn werk te laten doen. In 9 van de 10 gevallen is er geen duidelijke oorzaak voor de aandoening, maar zowel levensstijl als erfelijke factoren kunnen een rol spelen. Deze aandoening wordt ook coronaire hartziekte genoemd.

Lees hier wat het is, hoe het ontstaat, wat symptomen en risicofactoren zijn en de diagnose ervan. Er volgt onderzoek om vernauwingen op te sporen in de kransslagaders van het hart. De diagnose laat dit keer geen ruimte voor twijfel: een scheur van 8 centimeter lang in een kransslagader. Wel is bekend dat het merendeel van de patiënten ook een erfelijke bindweefselziekte heeft.

Dit zuurstoftekort ontstaat door een vernauwing in de kransslagaders. Als deze kransslagaders niet voldoende bloed doorlaten krijgt het hart onvoldoende zuurstof. Vrijwel altijd is de oorzaak slagaderverkalking ( atherosclerose). Door een plaatselijke, dikke laag vettige afzetting (plaque) ontstaat er een vernauwing van de slagader. Bij sporters die tijdens een wedstrijd of training plots neervallen of alle symptomen van een hartinfarct vertonen, lijden vrijwel altijd aan ernstige vernauwingen van de kransslagaders. Deze bloedvaten voorzien de hartspier van zuurstofrijk bloed. Geen of verminderde toevoer van bloed naar het hart tijdens inspanning kan.

Wanneer er onvoldoende bloed vanuit de halsslagaders naar de hersenen stroomt, krijgen deze te weinig zuurstof. Verschillende factoren dragen bij tot het ontwikkelen van vernauwingen op de kransslagaders ( erfelijkheid, ouderdom, suikerziekte, roken, hoge bloeddruk, hoge cholesterol). Risicofactoren bij hart en vaat ziekten die niet te beïnvloeden zijn geslacht erfelijkheid leeftijd. Er kunnen vernauwingen ontstaan in de kransslagaders doordat er op den duur bloedplaatjes en vetachtige stoffen worden afgezet.

Als je een vernauwde kransslagader hebt, krijgt het hart minder zuurstof en voedingsstoffen en dat is vooral een probleem als het hart veel zuurstof nodig.