Verplichte bijscholing verpleegkundige

Op dit moment wordt bij herregistratie in het BIG-register alleen gekeken naar werkervaring van verpleegkundigen. Door ook bij- en nascholing verplicht te maken voor herregistratie, voldoen ze aan de opdracht van de overheid om zelf zorg te dragen voor hun kwaliteit. Als het aan minister Schippers ligt, wordt bij- en nascholen voor verpleegkundigen verplicht. Uit onderzoek van Nursing is al eerder gebleken dat verpleegkundigen nu al vaak in eigen tijd bijscholen, en bovendien vaak hun eigen portemonnee trekken. Hoe gaat dat verder als bij- en nascholingen volgen. Op deze pagina: Wat zijn de voorwaarden om die financiële vergoeding te krijgen?

Welke opleidingen ( bijscholingen ). Het systeem van bij- en nascholing in de zorg moet minder vrijblijvend, om het beroep continu aan te passen aan wat patiënten nodig hebben. Deskundigheidsbevordering moet wettelijk verplicht worden voor de artikel 3- beroepen. Het is een van de veranderingen die volgens de RVZ noodzakelijk zijn om. De erkenning van een titel of bekwaamheid als verpleegkundige is van onbepaalde duur. U hoeft dus geen aanvraag tot verlenging of bewijsstukken in te dienen. Wel moet u blijven voldoen aan criteria van, permanente vorming.

Verplichte bijscholing verpleegkundige

Op 1 november is mijn dochter geboren.

Naast de gezinsuitbreiding heeft er nog een grote gebeurtenis plaatsgevonden: ik ben sinds begin van dit jaar officieel geen verpleegkundige meer. Naast leren op de werkvloer zijn geaccrediteerde scholingen nodig. Wij blijven zorginstellingen daarom. De kennis die vrije beroepers via peramente vorming verwerven, situeert zich op een 4-tal vlakken:. MMT- verpleegkundige ambulanceverpleegkundige MMT- verpleegkundige Professionele opleiding Verpleegkundige opleiding Specialisatie Brede basis intensive care (BBIC), Anesthesie of Spoedeisende hulp (SEH) SOSA-opleiding tot Ambulanceverpleegkundige Verplichte bijscholing Verplichte jaarlijkse bijscholing. In het Nederlands wordt dit permanente verpleegkundige educatie of PVE.

Het Engelse woord education heeft een ruimere betekenis dan de Nederlandse woorden bijscholing of nascholing. Anders gezegd, het is het voortzetten tijdens het héle beroepsleven van wat aanvankelijk een schoolse. Klik hier voor de omzendbrief voor de werkgevers van. Zijn ze niet in orde, dan wordt de erkenning van de BBT ingetrokken. Vraag de vergoeding aan via de webtoepassing “Online aanvragen van RIZIV- vergoedingen” toegankelijk via MyRiziv (het online beheer van identificatie (en financiële) gegevens).

Wanneer vraagt u de financiële vergoeding aan? E-nursing wil dit initiatief graag ondersteunen en heeft een korte cursus voor verpleegkundigen en verzorgenden opgezet. Uit het onderzoek naar rekenen bleek dat maar liefst 91% positief staat tegenover gebruik van e-learning voor bijscholing van rekenen. Het gaat dan meestal om vakinhoudelijke cursussen van maximaal twee dagen of klinische lessen. De helft (51 %) van de verpleegkundigen gaf aan dat één of meer- dere bijscholingsactiviteiten verplicht.

Verplichte bijscholing verpleegkundige

De Raad voor de Volkgezondheid en Zorg (RVZ) adviseert om bij- en nascholing verplicht te stellen om artsen en verpleegkundigen beter voor te bereiden op toekomstige zorg. In de meeste gezondheidszorginstellingen daarentegen is er geen ruimte meer voor training en bijscholing na de eerste periode. Artsen zowel als verpleegkundigen worden geacht hun verplichte bijscholing maar zelf en in eigen tijd te regelen en te bekostigen. Voor de herregistratie heeft het ministerie van VWS twee criteria vastgesteld: Werkervaringseis De minimale werkervaringseis voor.

Herregistratie wet BIG verpleegkundige (cursus).