Verschil tabel en figuur

Er zit een verschil tussen verwijzen naar een afbeelding (alleen noemen) of de afbeelding in de eigen tekst opnemen. Grijstinten kunnen een subtiel verschil aangeven. Hoe verwijs ik naar een tabel of figuur die ik van internet afhaal? In scripties maak je vaak gebruik van tabellen.

Hiermee kun je gegevens op een korte en duidelijke manier weergeven, zodat je dit niet meer in de tekst van je scriptie hoeft uit te leggen. Dit doe je bijvoorbeeld in bij het hoofdstuk Resultaten. Bij het invoegen van tabellen zijn er echter een aantal dingen. In de figuren – en tabellenlijst staan alle in je scriptie gebruikte figuren en tabellen met het bijbehorende paginanummer opgesomd.

Om hierbij te helpen, heeft iedere figuur en tabel een bijschrift: een bovenschrift bij een tabel en een onderschrift bij een figuur. Andersom is het mogelijk om een grafiek te maken waarin de assen zo gekozen worden dat de meest minuscule verschillen groot lijken – misleid de lezer niet hiermee. Figuren en tabellen maken een scriptie aantrekkelijk om te lezen en makkelijker te interpreteren. Wanneer de lezer de figuren en tabellen bekijkt zonder de tekst te lezen dient deze al een goed beeld te hebben van het onderwerp, de centrale vraag en het antwoord hierop. Enige uitzondering zijn respondentbeschrijvingen versus inhoudelijke verschillen. Vermeld onder de tabel ook de uitgevoerde toetsen en alles wat in de tabel te zien is. Bijvoorbeeld p-waardes ( zie ook Voorbeeldtabel II).

Bij figuren staat het nummer en de titel onder het figuur (titel ook schuin). Die regels en die stijl(en) verschillen per opleiding – soms zelfs per afstudeerrichting. Deze stijlen bepalen niet alleen de opmaak van tabellen, figuren. Om onderwijsinstellingen (en andere partijen) in de gelegenheid te stellen het werk toepasbaar te maken voor lokaal gebruik wordt met betrekking tot voorwaarde 3 een uitzondering gemaakt voor tekst die betrekking heeft op de specifiek-Tilburgse situatie. Deze tekst mag – zonder voorafgaande.

BRONVERMELDING VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE APA. Deze beknopte handleiding over de referentiestijl van de American Psychological Association (APA) is bedoeld voor studenten van Tilburg University. De handleiding is gebaseerd op de zesde editie (2e druk) van de Publication Manual of the American. Als je nu verschillen vindt in gezondheid tussen rokers en niet-rokers, dan zou dat net zo goed kunnen liggen aan de gezondheidsverschillen tussen mannen en. De bijlage bestaat uit een checklist: een hulpmiddel. In onderstaande tabellen kan je opzoeken hoe je hetzij in een zin ( Tabel 1), hetzij tussen haakjes ( Tabel 2), op een juiste manier refereert naar één of meerdere auteurs.

Merk op dat er vanaf drie auteurs een verschil is tussen de eerste keer dat je deze bron vermeldt en alle volgende. Net als de automatische inhoudsopgave in Word, is het ook mogelijk de figuren en tabellen lijst automatisch te genereren. Excel zal een willekeurige reeks cellen niet automatisch als een " tabel " herkennen, u moet Excel zelf vertellen welk gegevensbereik het voortaan als tabel moet gaan behandelen.

Verschil tabel en figuur

Allereerst hebt u natuurlijk een reeks gegevens nodig, ergens op een werkblad. Selecteer een bereik: Figuur 1: Selecteer het. In teksten komt het vaak voor dat er voor een stuk een afbeelding, figuur of tabel ter ondersteuning wordt gebruikt. In veel gevallen is een visuele ondersteuning belangrijk. Zoals uit meerdere onderzoeken al is gebleken is dat mensen iets sneller onthouden wanneer ze er een beeld bij hebben.

Er is ook verschil tussen digitale en fysieke bronnen. Elk attribuut van de entiteit wordt een kolom van de tabel. De identifier van de entiteit wordt de primaire sleutel van de tabel. WERKNEMER wordt gemaakt op basis van de entiteit WERKNEMER. We zullen het verschil tussen entiteiten en tabellen in dit boek aangeven door. Als de resultaten echter zijn zoals in onderstaande tabel en figuur weergegeven, dan wijzigt ook de interpretatie van de effecten. In dit geval zijn er geen hoofdeffecten: koffiedrinken of niet maakt geen verschil, man of vrouw zijn maakt ook geen verschil.

Dat betekent echter nog niet dat er helemaal geen effecten aanwezig. Het voorbeeldartikel illustreert aan welke formele eisen een onderzoeks- verslag moet voldoen. In de kantlijn worden inhoud, structuur en opmaak toegelicht. De toelichtingen in kleur hebben betrekking op bronvermel- dingen.

Je kunt het voorbeeldartikel ook gebruiken om inzicht te krijgen in de stijl die.