Verstopte bloedvaten door roken

Ik stuur u deze vraag namens mijn vader. Een belangrijke vraag die hij nog heeft kunt u hopelijk beantwoorden:Mijn vader heeft al. Dat komt door hoge bloeddruk en veranderingen in de bloedvaten in de hersenen. Er zijn twee soorten beroertes: een hersenbloeding en een herseninfarct. Bij een hersenbloeding gaat een bloedvat in de hersenen stuk. U leest meer over de positieve effecten van niet- roken op uw hart en bloedvaten.

Verstopte bloedvaten door roken

In de meeste gevallen wordt deze begeleiding vergoed door uw zorgverzekeraar. Die vraag kun je verwachten als je met hartklachten bij de dokter zit. Roken en hartklachten gaan vaak samen, ook bij jonge mensen. Roken verdubbelt het risico op een hartziekte. Voor hart en bloedvaten is tabaksrook op drie manieren slecht.

Verstopte bloedvaten ontstaan doordat vet en cholesterol zich ophopen in de vaatwanden. Dit gebeurt vaak op plekken waar beschadigingen zijn ontstaan door bijvoorbeeld roken of een hoge bloeddruk. Dit proces heet aderverkalking (artheriosclerose).

Verstopte bloedvaten door roken

De huisarts kan (laten) onderzoeken of de bloedvaten in uw benen vernauwd zijn. Dat doet hij door de bloeddruk aan uw armen te vergelijken met de bloeddruk aan uw enkels. Let op: Draag voor dit onderzoek kleding die losjes om uw armen en benen zit.

Vanaf 2 uur voor het onderzoek mag u niet roken. Het dichtslibben van de bloedvaten kan verschillende redenen hebben. Heel vaak heeft onze levensstijl daarvoor gezorgd. Daarbij zijn factoren als roken, veel alcohol, ongezonde voeding en weinig beweging meestal één van de oorzaken. De bloedvaten verwijden door gebruik te maken van natuurlijke. Door een volledige verstopping van een of meerdere kransslagaders komt er geen zuurstofrijk bloed bij het achterliggende spierweefsel en sterft een deel van het hart af. Dit noem je een hartinfarct (myocardinfarct). Roken is schadelijk voor bloedvaten en longen: hoe eerder met roken wordt begonnen en hoe meer er wordt gerookt, des te groter is de schade aan bloedvaten en longen, des te groter ook is het.

De rookstudie is uitgevoerd door onderzoekers van de Harvard School of Public Health in Boston. Als iemand rookt, komen er via de longen een groot aantal chemische stoffen in het bloed terecht, waaronder nicotine en koolmonoxide. Nicotine en koolmonoxide zijn de voornaamste verantwoordelijken voor de negatieve weerslag van roken op hart en bloedvaten. Dit kan zorgen voor een infarct, met alle gevolgen van dien. Is iemand er wel op tijd bij dan moeten er vaak hele zware operaties aan te pas komen waarbij de verstopte aderen plaatsmaken voor. Beiden zijn onderdeel van de bloedvatwand. Door verkalking wordt het bloedvat stugger, en dus kwetsbaarder.

Bovendien is de verdikking onder de binnenste bloedvatwand, de endotheellaag, nog steeds (deels) aanwezig. Hierdoor vindt vaak vernauwing van het bloedvat plaats. Vasculaire pijn is pijn, die voorkomt bij bloedvatafwijkingen en dan met name afwijkingen in de slagaders. De aanvoer van het bloed wordt verzorgd door slagaders, de afvoer van het bloed door aders. Nicotine zorgt voor een hogere bloeddruk en schade aan de binnenkant van de bloedvaten.

Door nicotine worden bloedvaten nauwer. Koolmonoxide zorgt voor een slechtere conditie. Een embolie is de afsluiting van een slagader of een ader, door wat voor materiaal dan ook, dat zich in het bloedvat kan huisvesten en zijn holte kan afsluiten. Meest voorkomend is een trombo-embolie. Dat is trombose gevormd in de ene locatie die zich losmaakt. We zien dus dat we niet alleen fysieke.

Met een negatief effect op onze bloedvaten die kan leiden tot verstopte bloedvaten, aderverkalking en erectieproblemen. Het bloedvatenstelsel kent slagaders (arteriën) en aders (venen). Het rechtdoor stromen van bloed in een bloedvat gaat arteriosclerose, en daarmee atherosclerose, juist tegen. Ook verhoogt roken de bloeddruk door het vernauwende effect van nicotine, een schadelijk bestanddeel uit de sigaret. Soms worden door het lichaam kleine nieuwe bloedvaatjes gevormd die de vernauwing of verstopping overbruggen waardoor de bloedvoorziening toch voldoende.

Door het roken wordt de wand van de bloedvaten voortdurend.