Verticaal zoeken ander tabblad

Maar de functie kan ook in een ander werkblad zoeken. Ook kunnen de cellen in het argument tabelmatrix zich in een ander werkblad in de werkmap bevinden. Als dit het geval is bevat het argument de celverwijzing en de naam van het blad en ziet de syntaxis er als volgt uit: = VERT. C$ 14: E$ 42, … Zorg ervoor dat er een uitroepteken volgt op de naam. Nu wil ik in een cel een formule zetten die het volgende doet: Zoek de waarde in cel (A15) op in kolom A van tabblad met de naam van cel (A10).

Verticaal zoeken ander tabblad

Ik gebruik nu de volgende formule, waarbij ik de naam van de tabel zelf heb aangegeven. Goedemiddag, Wie zal mij willen helpen op een of ander manier krijg ik het niet voor me kaar om verticaal te zoeken in een ander tabblad Ik. ZOEKEN kun je op basis van een bepaalde waarde (cel) in het overzicht wat je aan het maken bent automatisch bijhorende gegevens laten opzoeken die uit een ander overzicht (tabel) komen ergens anders in het Excel- bestand. Ok, stel dat je een werkblad hebt met daarin. Houd er trouwens rekening mee dat je in het Nederlands de Nederlandse vertalingen moet gebruiken (VLOOKUP is bijvoorbeeld VERT. ZOEKEN ). Dan kan je op een ander tabblad die 10 waardes uitschrijven en dan kan je het met vert. Vele wegen leiden naar Rome, en ik ben er zo een die niet erg houdt van vert.

Elke dag weer, ontvang ik vragen over hoe de functie “ Verticaal zoeken ”, in het engels “vLookup”, nou precies werkt. Deze staan vermeld in een ander bestand (“file”) of tabblad (“sheet”). In Excel is het eenvoudig om te verwijzen naar cellen op een ander werkblad. Bestaat er ook een mogelijkheid om vertikaal te zoeken over meerdere TAB- bladen.

Je kan dan de relevante data uit het tweede tabblad handmatig gaan invoeren in het eerste tabblad. Dit kan echter slimmer en sneller met de functie VLOOKUP ( VERT. ZOEKEN voor de gebruikers met een Nederlandse Excel versie). De enige voorwaarde bij het gebruiken van deze functie is dat beide. ZOEKEN -functie geven wel het gewenste resultaat. Gekeken via de link die je me hebt doorgestuurd, maar daar raak ik niet wijzer uit. Niets houd je tegen om de gegevens onder elkaar te houden èn naast elkaar te tonen voor presentatie (eventueel op een ander tabblad ). Voorbeeld van de formule: Code: = VERT. ZOEKEN gebruikt, geeftu een waarde aan en geeftu in feite de volgende opdracht op: Ga naar een andere locatie, zoek naar een overeenkomst voor.

Met Verticaal zoeken en de ALS functies kom je een eind in Excel, maar je kunt het jezelf nog een stapje makkelijker maken door gebruik te maken van de functie. Een andere toepassing van de INDIRECT formule is bij het verwijzen naar een ander bestand of zelfs naar een tabblad in een bestand. In cel C3 staat een directe verwijzing naar cel C3 van het tabblad. Tip hoe excel links verticaal zoeken werkt.

ZOEKEN ( verticaal zoeken ) gewerkt heeft, zal waarschijnlijk weten dat hiermee alleen waarden rechts van de zoekkolom te vinden zijn.

Verticaal zoeken ander tabblad

Stel een Excel-sheet bevat de volgende gegevens:. In gratis cursus Excel les 37 wordt de functie verticaal zoeken uitgelegd, maar deze methode heeft een nadeel nl. In het voorbeeldbestand blad 4 tot en met blad 8 vind je nog andere voorbeelden van ZOEKEN en Index in combinatie met Vergelijken.

Als je in plaats van deze omschrijving. Alleen dan kun je de formule niet kopiëren naar andere rijen zonder dit. Plaats de cursor waar je het eindresultaat wilt bekomen. Zoekwaarde: zoekwoord in kolom C rij 2 (C2).