Verzakking endeldarm symptomen

Een verzakking (ofwel prolaps) is het uitzakken van een orgaan vanuit zijn normale positie. Als de spieren van de bekkenbodem niet meer goed werken, kunnen de blaas, de baarmoeder en de endeldarm naar beneden zakken. Ze worden dan niet goed door de bekkenbodem ondersteund. Oorzaken van deze aandoening zijn langdurige obstipatie, zwangerschap en bevalling of aanhoudende diarree. Symptomen van een verzakking van de endeldarm zijn.

Bron: shutterstock Ongeveer 25% van de volwassen vrouwen heeft last van verzakkingsklachten.

Verzakking endeldarm symptomen

Dit betekent dat organen in het bekken omlaag zakken. Hierbij kan de blaas, de baarmoeder, de endeldarm of de dunne darm via de vagina naar buiten zakken. Het is ook mogelijk dat er meerdere organen verzakken. Verzakking endeldarm – operatie (rectopexie). Binnenkort ondergaat u een operatie in verband met een verzakking van de endeldarm.

Hier leest u meer over de aandoening, de operatie en het herstel. Wat is een verzakking van de endeldarm ? Er zijn verschillende soorten verzakkingen en ze kunnen meer of minder. Als u ligt, zakt de dunne darm namelijk terug in de buik, waardoor de ontlasting alsnog door de endeldarm kan en u aandrang voelt. Meestal heeft u bij deze verzakking ook buikpijn of een zwaar gevoel onder de buik of vagina, wat in de loop van de dag erger wordt. Vrouwen bij wie de baarmoeder op vrij jonge leeftijd is. De blaas, het onderste deel van de darm (de endeldarm ) en de baarmoeder worden met banden en spieren op hun plaats gehouden. Soms zijn deze banden en spieren niet meer sterk genoeg. Dan kan één of meer van deze organen verzakken en deels naar buiten komen.

Bij een anale prolaps betekent dit dat een gedeelte van de endeldarm door de anus naar buiten is uitgezakt. De dikke darm gaat over in de endeldarm (rectum). De endeldarm ligt vlak boven de anus en is een tijdelijke opslagplaats voor ontlasting. Klachten en symptomen bij anale prolaps.

Bij een darmverzakking gaat het in de meeste gevallen om een endeldarmverzakking. De achterwand van de schede is te slap waardoor deze naar buitenkomt. Door de ruimte die ontstaat kan ook de endeldarm naar buiten komen en in enkele gevallen de dunne darm. Deze zakt dan tussen de schede en de dikke darm. Een baarmoederverzakking op zich veroorzaakt in de meeste gevallen geen duidelijke klachten of symptomen. Doordat de achterwand van de vagina verzwakt is kan de endeldarm naar buiten puilen.

Er zijn een aantal organen in je lichaam die kunnen verzakken. Elke verzakking zal bepaalde klachten en symptomen veroorzaken en op een specifieke manier behandeld dienen te worden. De klachten kunnen hetzelfde zijn als bij een baarmoederverzakking. Endeldarmverzakking (rectumprolaps).

Bij een endeldarmverzakking is een gedeelte van de endeldarm verzakt. Dit gedeelte kan er via de anus uit komen. Vaak geeft deze verzakking geen opvallende klachten en dan is uiteraard geen behandeling nodig. Bij patiënten die wel symptomen vertonen. In dit laatste geval is meestal de dunne darm in de verzakking gelegen. Benaming van de verzakking blaas cystocele endeldarm ( rectum) rectocele. Hierboven werden reeds een aantal symptomen beschreven van specifieke soorten bekkenbodemverzakking: blaasverzakking, vaginaverzakking, baarmoederverzakking etc. In overleg met uw chirurg wordt u binnenkort in Medisch Centrum Alkmaar (MCA) geopereerd aan een verzakking van de endeldarm (laatste stukje van de dikke darm.) De medische term voor deze aandoening is rectocele of rectumprolaps.

U krijgt een zogenoemde ventrale rectopexie, dit is een kijkoperatie. Er kan een gedeeltelijke of een complete prolaps zijn. De gedeeltelijke prolaps, komt het meeste voor. Hierbij komt alleen het slijmvlies (de binnenbekleding) van de endeldarm naar buiten. De complete vorm, komt minder vaak voor. Hierbij steekt ook de wand van de endeldarm naar buiten.

Zowel de blaas, vagina, baarmoeder als de endeldarm kunnen verzakken. Welke klachten en symptomen geeft een verzakking en hoe kan een verzakking behan. Deze operatie herstelt of versterkt de bindweefsellaag tussen vagina en endeldarm. In deze animatie wordt uitgelegd wat de oorzaak en symptomen van een verzakking zijn.