Waar heb ik recht op als 18 jarige

Als jongere zijnde heb je recht op verschillende toeslagen, deze kun je krijgen van de overheid. Het recht op de verschillende toeslagen is vanaf het moment dat je 18 jaar oud wordt. Het bedrag aan zorgtoeslag waar je recht op hebt verschilt, dit hangt namelijk af van je inkomen. Als ouder bent u niet meer financieel verantwoordelijk voor uw kind. Uw kind kan bijvoorbeeld zonder toestemming.

In de tabel hieronder ziet u waar uw kind recht op heeft. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft uw kind hierop recht vanaf het moment dat hij of zij 18 jaar is. Voor het hoger onderwijs (hbo of wo). Je geeft er – anoniem – antwoord op 10 vragen, waarna je een overzicht krijgt van regelingen waar je mogelijk recht op hebt.

Check of je recht hebt op regelingen en toeslagen als huurtoeslag, zorgtoeslag en bijstand en vraag ze aan via Wijzer in geldzaken. Als je thuis woont ben je vaak nog meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van je ouders. Dat geldt ook als je op kamers woont en studeert. Voor andere verzekeringen, zoals een inboedelverzekering of reisverzekering, ben je vaak niet meeverzekerd als je niet thuis woont.

Waar heb ik recht op als 18 jarige

Natuurljk is een leven als volgens-de-wet-volwassene wel duurder dan dat van een minderjarige, maar er zijn een paar financiële voordeeltjes die het achttienpluszijn wat goedkoper maakt.

Hieronder vier keer gratis geld waar jij vanaf je die ene memorabele verjaardag mogelijk recht op hebt. Wat verandert en financieel als je studerende kind 18 jaar wordt? Welke inkomsten vallen weg, waar hebben je kinderen recht op en waar vragen ze dit aan? Ben je 18 jaar geworden en heb je zelf een zorgverzekering?

Dan kun je waarschijnlijk zorgtoeslag krijgen. Ook voor de studenten ov-kaart zijn wat dingen anders. Je moet dan wel een voltijd (BOL) mbo-opleiding volgen en de Nederlandse nationaliteit hebben. Tot die tijd heb je alleen recht op het studentenreisproduct vanaf 18 jaar. Als u 18 jaar wordt bent u meerderjarig.

Daaraan zijn vanuit de overheid ook een aantal rechten en plichten verbonden. Controleer welke wijzigingen in belastingen en rechten op inkomen van de overheid op u van toepassing zijn, wat er van u verwacht wordt en hoe u een en ander kunt regelen. Of je recht hebt op deze toeslagen is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. En vraag de toeslag waar je recht op hebt – en die je nog niet krijgt – direct aan. Als student is de kans groot dat je recht hebt op toeslagen van de Belastingdienst. Als je met huisgenoten op kamers woont, heb je geen recht op huurtoeslag. Als je student bent en je wilt zorgtoeslag krijgen, dan moet je in ieder geval 18 jaar zijn. Uiteraard zijn er ook voor de huurtoeslag een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Heb je een tijdelijke woonruimte (bijvoorbeeld daklozenopvang)? Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder is verplicht om een basispakket van de zorgverzekering af te sluiten. Zorgtoeslag is een toeslag waar je met een laag inkomen gewoon recht op hebt. Als uw kind 18 jaar wordt, stopt uw kinderbijslag. Wordt uw kind op de eerste dag van een kwartaal 18 jaar, dan stopt de kinderbijslag met ingang van dat kwartaal.

Over de maand september heeft u recht op dus studiefinanciering én kinderbijslag. De zorgtoeslag is een bijdrage in de zorgverzekering. Men kan gebruik maken van zorgtoeslag als het inkomen bruto niet hoger is dan: Voorwaarden zijn: U bent ouder dan 18 jaar en hebt de Nederlandse nationaliteit of een rechtsgeldige verblijfsvergunning. Zodra je 18 jaar wordt, kun je zorgtoeslag aanvragen. Je betaalt vanaf dat moment immers ook geld voor je zorgverzekering.

Ook vind je hier gemakkelijk de voordeligste zorgverzekering voor een 18 – jarige.