Waar heb ik recht op als chronisch zieke

Kun je door ziekte niet meer werken? Dan heb je in veel gevallen recht op een uitkering. Wijzer in geldzaken geeft een overzicht wat dit inhoudt. Een checklist met de mogelijke financiële gevolgen van ziek worden en informatie om je geldzaken te regelen. Waar moet je aan denken als je tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt wordt?

Waar heb ik recht op als chronisch zieke

Als je een beperking hebt, heb je vaak recht op hulp of ondersteuning. Handicap of chronisch ziek : laat geen geld liggen. Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. U kunt deze kosten voor een deel terugvragen.

Door slechts een paar vragen te beantwoorden weet u direct of u recht hebt op geld! Ik heb begrepen dat er een vaste aftrek ziektekosten is voor chronisch zieken. Klopt dat en waar vul ik dat in bij mijn aangifte Inkomstenbelasting? De vaste aftrek voor chronisch zieken is, net als de vaste aftrek voor 65-plussers, al een tijd geleden gesneuveld. Bij de aangifte inkomstenbelasting is daar.

Hebt u een chronische ziekte of aandoening? Dan hebt u misschien recht op het statuut van persoon met chronische aandoening of op een of meerdere tegemoetkomingen van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Op deze pagina: ​Welke maatregelen bestaan er. Een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten is vervangen, zoals de wtcg. Kan ik nog gebruikmaken van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)? Net als de bijbehorende tegemoetkoming.

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben net als anderen recht op gelijke behandeling en passend onderwijs:. Uitkering bij arbeidsongeschikt- heid. Sinds mijn ziekte erger werd, kan ik mijn job niet meer uitoefenen. Als een chronisch zieke tijdens één van beide jaren min- stens één.

Met een laag inkomen kan het lastig zijn om rond te komen. Vooral als je bijvoorbeeld extra kosten hebt door een handicap of chronische ziekte. En kun je het openbaar vervoer niet betalen? Misschien kun je financiële steun krijgen van je gemeente.

Wat je precies vergoed krijgt en welke regels daarvoor gelden, verschilt. U hoort tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten als minimaal 1 van deze 6 punten voor u geldt: U ontvangt. Als u chronisch ziek of gehandicapt bent, heeft u vaak ook kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Als uw draagkracht te hoog is, dan heeft u geen recht op de tegemoetkoming. Spring naar Wie heeft recht op de toeslag? Je moet rekening houden met een aantal. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen een vergoeding voor het verplichte eigen risico.

Als u recht heeft op de Compensatie eigen risico dan hoeft u zelf niets te doen. Hoewel de bezuiniging op thuiszorg, waar wij eerder over schreven, zeer waarschijnlijk wordt geschrapt, worden chronisch zieken en gehandicapten wel door. Hoe kies je dan een goede maar niet te dure zorgverzekering? Heb ik recht op een of andere vorm van uitkering, ter compensatie van mijn ziekte ? De vraagsteller koos dit antwoord als beste:.

Als zij echt chronisch ziek is, is het erg vreemd dat ze nooit Wajong heeft aangevraagd. Je hebt op je 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap. Voor studenten met een handicap of een chronische ziekte is het in veel gevallen ook mogelijk om te studeren in het buitenland. Op het moment dat je als student tijdens de studie een ziekte of handicap hebt gekregen of dit is verergerd, heb je onder bepaalde omstandigheden weer recht op studiefinanciering voor een.